Pārlekt uz galveno saturu

ATA karnetes apdrošināšana

ATA karnetes apdrošināšana:

ATA karnetes apdrošināšanas polisi izsniedz AAS "BTA Baltic Insurance Company" atbildīgie darbinieki, Sporta ielā 11, Rīga, LV-1013, tel. 66936162; 66936027.

Iesniedzamie dokumenti polises saņemšanai līdz 60 000 EUR ir:

  • iesniegums - parakstāms AAS "BTA Baltic Insurance Company" atbildīgo darbinieku klātbūtnē;
  • pilnvara (nepieciešama, ja darbinieks, kurš uzņēmuma vārdā veic visas nepieciešamās darbības ATA karnetes saņemšanai un apdrošināšanas formēšanai, saskaņā ar uzņēmums Statūtiem, nav paraksttiesīgā persona);
  • pases vai personas apliecības kopija (uzrādīt oriģinālu);

Polise tiek sagatavota 1 (vienas) darba dienas laikā un izsniegta pēc tās apmaksas.

Iesniedzamie dokumenti polises saņemšanai virs 60 000 EUR ir:

  • visi iepriekšminētie dokumenti;
  • bilance un peļņas zaudējumu aprēķins par iepriekšējiem 2 gadiem (kopija);
  • VID izziņa par nodokļu nomaksu (kopija, ne vecāka par 1 mēnesi);

Polise tiek sagatavota 3 (trīs) darba dienu laikā un izsniegta pēc tās apmaksas.

Vairāk informācijas:

AAS "BTA Baltic Insurance Company"  
Tel. +371 26121212