Pārlekt uz galveno saturu

Detektīvs Latvijā

Vai Tu zini, ka arī Latvijā ir detektīvi un tā nav tikai Holivudas filmu specifika, bet gan daudzu cilvēku ikdiena?

Vai Tu zini, ka arī Latvijā ir detektīvi un tā nav tikai Holivudas filmu specifika, bet gan daudzu cilvēku ikdiena?
Detektīvi Latvijā darbojas saskaņā ar Detektīvdarbības likumu (https://likumi.lv/ta/id/26311-detektivdarbibas-likums) un ir tiesīgi sniegt šādus detektīvdarbības pakalpojumus:
1) vākt ziņas civillietās un krimināllietās;
2) meklēt noziedzīgu nodarījumu izdarījušās vai bezvēsts pazudušās personas;
3) noskaidrot ar noziedzīgu darbību saistītus faktus, lietas vai personas;
4) sniegt konsultācijas fiziskajām un juridiskajām personām drošības jautājumos;
5) noskaidrot negodīgas konkurences, nelikumīgas komercdarbības vai citas nelikumīgas saimnieciskās darbības faktus;
6) vākt personu raksturojošas ziņas pirms darba līguma vai cita civiltiesiskā līguma noslēgšanas un ziņas par personas maksātspēju;
7) pārbaudīt ar apdrošināšanas līguma saistību izpildīšanu un materiālo zaudējumu atlīdzināšanu saistītas ziņas;
😎 meklēt fizisko un juridisko personu nozaudēto vai prettiesiski atsavināto mantu.
Atceries, ka detektīvsabiedrība un detektīvs var sniegt arī citus pakalpojumus, ja tie nav pretrunā ar likumu un kalpo iepriekš minēto noteikto mērķu sasniegšanai!
Tāpēc jā – detektīvs nav tikai Holivudas filmu varonis, bet gan reāls cilvēks, tepat Latvijā, kas ir gatavs sniegt palīdzību visdažādākajās situācijās, kad cilvēkiem ir nepieciešama individuāla pieeja un īpašas informācijas iegūšanas un apkopošanas metodes!
Raum Group ir viens no tiem, kas sniedz detektīva pakalpojumus Latvijā. Raum Group ir sertificēta detektīvsabiedrība, kurai ir sadarbības partneri jau 17 valstīs un nesen Raum Group ir kļuvis par IAPD biedru, kas nozīmē, ka Raum Group darbības ģeogrāfija un iespējas ir paplašinājušās vēl vairāk! Nebaidieties – vērsies pie mums savā jautājumā, un mēs Jums palīdzēsim!

Raum Group
info@raum.lv
+37122302262