Pārlekt uz galveno saturu

Septembris

02 Enerģijas monitorings, ēku inženieristēmu automatizācija un patērētās eneģijas samazināšanas iespējas

Enerģijas monitorings, ēku inženieristēmu automatizācija un patērētās eneģijas samazināšanas iespējas

 

Mērķa auditorija:  Ražošanas uzņēmumi, lielo publisko ēku īpašnieki

Vebināra mērķis ir pastāstīt par enerģijas monitoringa iespējām, klimata uzraudzību, brīdinājumu un anomāliju saņemšanu, ēku inženiersistēmu automatizāciju.   Pareiza inženiersistēmu izmantošana un datu analīze var nodrošināt līdz 30% patērētās enerģijas ietaupījumu. Papildus var  izvirzīt energoefektivitātes mērķus atbilstoši reāllaika datiem, veikt atskaites atbilstoši ISO50001 standartam.

Vebinārā   runāsim par:

1. Ēku un procesu automatizāciju;

2.Elektroenerģijas, siltumenerģijas, ūdens uzskaiti;

3. Klimata monitoringu, bezvadu sistēmām;

4.Datu nolasīšanu;

5.Standartizētiem datu pārraides protokoliem;

6. Datu atspoguļošanu un anlīzi.

Dalībnieku ieguvumi: Iegūt zinašānas par enerģijas monitoringu, ēku automatizāciju,  to izbūves sarežģītību. Tiks iegūtas zināšanas par jaunākajām tehnloģijām datu pārraidē. Tiks pastāstīta informācija par enerģijas monitoringa sistēmas, ēku automatizācijas ieviešanu objektos un rezultātiem enerģijas samazināšanā.

Vebināru  vadīs:  Andris Krūmiņš, Rīgas Tehniskās Universitātes asociētais profesors, Intellify un Lafivents valdes loceklis

20 gadu  pieredze automatizācijā. Pēdējos 3 gadus esmu veltījis  patērētās enerģijas monitoringa platformas izstrādei un ieviešanai.

Vebinārs  pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst. 10:00-11:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/NA_020921

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram

 

03 Runas tehnika - balss, dikcija, intonācija. Runas un balss iespēju attīstība. Речевая техника - голос, дикция, интонация. Развитие речи и голоса

Runas tehnika - balss, dikcija, intonācija. Runas un balss iespēju attīstība

 

Vebinārs krievu valodā.

Mērķa auditorija: seminārs visiem .... kuri prot runāt

Cilvēka balss ir spēcīgs instruments un labākais veids, kā radīt pirmo iespaidu. parādā savus.   Balss spēj piesaistīt, pārliecināt cilvēkus. Kompetenta runa,  izteiksmīga un izturīga balss ir daļa no profesionālās kultūras ne tikai radošo specialitāšu pārstāvjiem.

Spēja runāt publiski ļaus mums runāt pārliecinoši un spilgti, droši stāvēt auditorijas priekšā, viegli formulēt domas, tikt galā ar trauksmi un stresu, piesaistīt uzmanību ar savu personību, palielināt pašapziņu, cieņu, lai gūtu personiskus, sociālus un profesionālus panākumus.

Seminārā runāsim par:

Runas tehnikas ievaddarbnīca ietver sākotnējos elpošanas, balss, artikulācijas, dikcijas, intonācijas un sabiedrības brīvības vingrinājumus. Vingrinājumu mērķis ir attīstīt un uzlabot dabiskās balss un runas spējas cilvēka komunikācijas prasmju attīstīšanai.

Semināru vada: Mstislavs Pentkovskis, teātra režisors, fonda „Krievu kultūrai un mākslai” ģenerāldirektors. Balss un runas attīstības studijasc„PILNĀ BALSĪ” dibinātājs. Balss un runas treneru asociācijas pārstāvis Krievijā un Latvijā, Krievijas nacionālā operas balvas "ONEGIN" (2016) laureāts.

Vebinārs  pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst. 10:00-11:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/KD_030921

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.

 


Речевая техника - голос, дикция, интонация. Развитие речи и голоса

03.09. 2021  года с 10:00 до 11:30

Oнлайн-семинар Hа русском языке

Семинар для   всех, …..кто умеет говорить!

Описание

Человеческий голос — могущественный инструмент и лучший способ произвести первое впечатление. Многие люди обязаны своим успехом именно ему. Как  сильнейшее средство воздействия, он один способен привлечь, убедить и, в конечном счете, завоевать людей.   Грамотная речь, отсутствие дикционных недостатков, выразительный и выносливый голос -   часть профессиональной культуры не только представителей творческих специальностей. Сценическая речь давно вышла за пределы театра, и сегодня множество людей осваивают технику речи для свободного общения, успешного бизнеса и эффективной политики.

Умение выступать публично позволит убедительно и ярко говорить,  уверенно держаться перед аудиторией, легко формулировать и доносить свою мысль,  справляться с волнением и стрессом, привлечь внимание своей индивидуальностью, повысить самооценку,  распространять своё влияние на окружающих, добиться личного, общественного и профессионального успеха.

План семинара:

Ознакомительный семинар по технике речи включает в себя  начальные упражнения по дыханию, голосу, артикуляции, дикции, интонации и публичной свободе. Цель упражнений — развитие и усовершенствование природных голосовых и речевых возможностей  для развития коммуникативных навыков человека.

Семинар ведет:

театральный режиссер, генеральный директор Фонда русской культуры и искусства, основатель Cтудии ораторского искусства и публичных выступлений «ВО ВЕСЬ ГОЛОС», представитель Voice and Speech Trainers Association  в России и Латвии, лауреат Российской национальной оперной премии «ОНЕГИН» (2016) Мстислав Пентковский.  вебссылка - https://www.mariinsky.ru/company/stagedirectors/pentkovsky/

Регистрация: https://ej.uz/KD_030921

Участие в семинаре доступно только для Членов ТППЛ.

Перед началом семинара Вы получите информацию, необходимую для подключения.

 

06 Dārgākais resurss – laiks: tehnoloģiski risinājumi produktivitātes celšanai un augošam cilvēkresursu deficītam. e-KLUBS

 

Dārgākais resurss – laiks: tehnoloģiski risinājumi produktivitātes celšanai un augošam cilvēkresursu deficītam

Mērķa auditorija: Vidējo un lielo uzņēmumu vadītāji

Darbaspēka trūkums un jaunas prasības pret darba vidi. Centrālās statistika pārvaldes dati liecina, ka no 2000. līdz 2018. gadam dramatiski samazinājies iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā - par 22,7%. Prognozes liecina, ka krituma temps nemazināsies un vidējais darbinieks kļūs arvien vecāks, būs jāstrādā ilgāk un produktīvāk, tāpēc uzņēmējiem jau laikus jārēķinās ar ierobežotu darba resursu, jo situācija darba tirgū kļūs arvien saspīlētāka un cīņa par labiem darbiniekiem - sīvāka.

Šobrīd darba tirgū ienāk jauna paaudze, izvirzot citas prasības pret darba vidi. Viņu tehnoloģiskās prasmes ir ļoti augstā līmenī, un šīs priekšrocības viņi vēlas pielietot ne tikai ikdienas dzīvē, bet arī darbavietā, turklāt elastīgāka pieeja pret darba vietu un laiku viņiem ir ļoti būtiska. Jaunākās paaudzes tehnoloģijas var atrisināt gan darbaspēka problēmas, gan radīt elastīgāku darba vidi, apmierinot darbinieku vajadzības.

Vebinārā runāsim par:

 1. RPA - uzņēmumu virtuālo darbaspēku, kas strādā visu diennakti 365 dienas gadā.
 2. Power platformu, kā ātru un efektīvu biznesa risinājumu, neatņemot uzņēmuma IT speciālistu resursus.

Dalībnieki iegūs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  1. Kāpēc ir svarīgi sadraudzēties ar tehnoloģijām jau šobrīd?
  2. Kā konkrēti tehnoloģiski risinājumi palīdz risināt darbaspēka trūkuma, produktivitātes un izmaksu samazināšanas problēmas?
  3. Kādas tehnoloģijas ir atbilstošas konkrētiem uzņēmumu darbības veidiem?

Vebināru vadīs:  Zigmunds Vīķis, AS Digital Mind biznesa attīstības direktors

Zigmunds Vīķis ir biznesa vadības profesionālis (EMBA) ar 20 gadu pieredzi datu un juridiskajā aizsardzībā, pārdošanā, mārketingā un organizāciju stratēģiju izstrādē. Darbs nozīmīgos Baltijas uzņēmumos sniedzis dziļu izpratni par atšķirīgu industriju problēmām un piemērotākajiem risinājumiem. Pēdējos gados īpaši iedziļinājies kiberdrošības un robotikas automatizācijas jautājumos.

Māris Miezītis, AS Dital Mind partneris, risinājumu arhitekts

Elmārs Timoškāns AS Digital Mind inteliģentās automatizācijas un RPA izstrādātājs

Mārī Miezītī ir apvienojies mūziķis un matemātiķis, tāpēc viņam viegli izdodas pamanīt likumsakarības un strukturēt informāciju tā, lai rastu labāko iespējamo risinājumu. Gadu gaitā viņš ir izaudzis par tehnoloģiju profesionāli ar iespaidīgu pieredzi biznesam kritisku procesu risinājumu ieviešanā.

Vebinārs  pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst. 15:00-16:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/EK_060921

 Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram

 

 

07 PALĪDZĒSIM MAZIEM UN VIDĒJIEM UZŅĒMUMIEM IEVĒROT PATĒRĒTĀJU TIESĪBAS (klātiene Valmiera)

PALĪDZĒSIM MAZIEM UN VIDĒJIEM UZŅĒMUMIEM IEVĒROT PATĒRĒTĀJU TIESĪBAS!

Eiropas patērētāju organizācija (BEUC) sadarbībā ar Eiropas Amatnieku, mazo un vidējo uzņēmumu asociāciju (UEAPME), radīja apmācību programmu "Consumer Law Ready", kas ir īpaši pielāgota maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) no Eiropas.

Programmas radīšanu finansēja Eiropas komisija ar mērķi apmācīt MVU par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem, informējot viņus par to, kā var nodrošināt savas darbības atbilstību ES un dalībvalstu patērētāju aizsardzības normatīvajiem aktiem. Programmu īsteno, rīkojot apmācības katrā dalībvalstī, kā arī piedāvājot uzņēmējiem unikālus apmācību materiālus.

Cēsu Patērētāju interešu aizstāvības biedrība “AIZSTĀVIS”, kā biedrības "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" biedrs sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vidzemes reģiona nodaļu  organizēs "Consumer Law Ready" apmācības, kas  notiks 7. un 15. septembrī, no plkst 13:00 – 17:00, klātienē – Valmieras integrētajā bibliotēkā, 217.telpā, Cēsu ielā 4, Valmierā.

Apmācības aptvers šādas tēmas:

 • Pirms līguma noslēgšanas sniedzamā informācija;

 • Atteikuma tiesības;

 • Preču un pakalpojumu neatbilstība līguma noteikumiem;

 • Negodīgā komercprakse un netaisnīgie līguma noteikumi;

 • Patērētāju strīdu ārpustiesas (alternatīvā) izšķiršana.

Piedaloties apmācībās Jūs uzzināsiet par svarīgākiem patērētāju aizsardzības likumdošanas aspektiem, kas, savukārt, ļaus Jums uzlabot savu klientu servisu un paaugstināt patērētāju uzticēšanos Jums. Tas arī ļaus Jums efektīvāk tikt galā ar patērētāju sūdzībām un izvairīties no nevajadzīgām tiesvedībām.  Piedaloties abās apmācību dienās tiks iegūts Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības sertifikāts.

Apmācības vadīs:

Olita Ansone - Cēsu Patērētāju interešu aizstāvības biedrība "AIZSTĀVIS" ( Cēsu PIAB) vadītāja, Latvijas Patērētāju Interešu Aizstāvības Asociācijas (LPIAA) konsultants, apmācību projekta Consumer Law Ready pasniedzēja

Andrejs Vanags - LPIAA padomnieks juridiskos jautājumos, Patērētāju Strīdu risināšanas komisijas loceklis, apmācību projekta Consumer Law Ready vadošais pasniedzējs.

Dalības noteikumi:

 • Dalībnieku skaits ierobežots.
 • Piedalīties var  1-2 pārstāvji no uzņēmuma.
 • Jāpiedalās abas apmācību dienas 07. un 15.09.
 • Apmācības ir bezmaksas.
 • Ierodoties uz apmācībām jāuzrāda derīgs Digitālais Covid -19 sertifikāts, kas apliecina veikto vakcināciju.

Pieteikties apmācībām pa tel. 20264530  (Baiba Birzgale ) vai rakstot uz e-pastu:  valmiera@ltrk.lv

07 Jaunais Grāmatvedības likums. Finanšu diena

Jaunais Grāmatvedības likums

Vebinārā   runāsim par:

1. jaunā Grāmatvedības likuma mērķi,

2. būtiskākajām izmaiņām, ko paredz Grāmatvedības likums,

3. jautājumiem, kas ietverti uz Grāmatvedības likuma pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos.

 

Vebināru  vadīs: Dina Kucina, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore.  

Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst. 10:00-11:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/FD_070921

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.

 

07 Doing Business in America

Veb_ASV

LTRK sadarbībā ar AmCham, Blue Link Worldwide un American World Services aicina pieteikties vebināram ”Doing Business in America”.

Vebināra laikā starptautiskie eksperti dalīsies ar pieredzi un praktiskiem ieteikumiem veiksmīgai ASV tirgus apgūšanai. Pasākuma ietvaros tiks sniegtas prezentācijas par tirgus izpēti, distribūcijas kanāliem, Latvijas uzņēmumu pieredzes stāstiem un citām tēmām.

Plašāka informācija par runātājiem un pasākuma programma pieejama pielikumā.

Norises vieta un laiks: 7.septembris plkst.13:00 – 15:00 platformā ZOOM.

Dalības maksa: LTRK un AmCham biedriem bez maksas, uzņēmumiem, kuri nav biedri 40 EUR.
Reģistrācija: https://ej.uz/ASV_Veb

08 Baumošanas un aprunāšanas mehānismi darba vidē

Baumošanas un aprunāšanas mehānismi darba vidē

 

Mērķa auditorija: uzņēmumu līderi, personāla vadītāji un ikviens, kurš ir ieinteresēts izprast kolektīva dinamiku

Tā nav taisnība, ka baumo visur un visi. Ja neviens baumotāju neuzklausa un nepārstāsta to  tālāk, baumotājs būs tikai cilvēks, kurš nestrādā, bet runā jocīgas lietas par citiem, un viņš ātri sapratīs, ka šī pieeja konkrētajā vidē nestrādā.  Baumošana ne tikai atņem spēku un enerģiju, bet arī izkropļo informācijas apriti un tieši ietekmē iesaistīto produktivitāti un pat veselību. 

Vebinārā   runāsim par:

 • Kā veidojas vide, kur aprunāšana un baumošana ir ikdienas norma?
 • Kāpēc ir tik grūti pretoties, baumošanas un aprunāšanas kultūrai? Kādi faktori to tieši un netieši atbalsta?
 • Kāpēc baumošana un aprunāšana tik ļoti sāp un paralizē? Kāpēc pat pieauguši, racionāli cilvēki saskaras ar grūtībām tikt ar to galā?
 • Kādi faktori palielina baumošanu un baumošanas spēku un kādi – samazina?

Vebināru vadīs: Līga Bērziņa, uzvediba.lv vadītāja

Seminārs/vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst. 10:00-11:30

 Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/LPBS_080921

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.

09 Aktualitātes NILLTPFN likuma subjektu uzraudzībā un normatīvajā regulējumā. Finanšu diena

 

Aktualitātes NILLTPFN likuma subjektu uzraudzībā un normatīvajā regulējumā

Vebinārā   runāsim par:

1. Nacioālo risku novērtējuma rezultāti

2. Sektorālo risku novērtējumu rezultāti

3. Pārnacionālo risku novērtējumu rezultāti

4. Izmaiņas NILLTPFN likumā.

Vebināru  vadīs:  Artis Aizupietis, VID Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes Metodikas atbalsta un riska analīzes daļas galvenais jurists

Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst. 10:00-11:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/FD_090921

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.

14 Automatizācija un biznesa aplikāciju izstrāde bez koda

Automatizācija un biznesa aplikāciju izstrāde bez koda

 

Mērķa auditorija: Uzņēmumu vadītāji, Ražošanas vadītāji, Procesu vadītāji

Mūsdienās joprojām ir daudz uzņēmumu procesu, kas tiek veikti papīra formāta. Vēsturiski programmatūras izstrāde un automatizācija ir bijis sarežģīts, dārgs un laikietilpīgs process, taču pēdējos gadus strauji ir audzis low-code rīku klāsts un iespējas. Uzņēmumiem tas nozīmē daudz elastīgāk un ātrāk izveidot pielāgotus risinājumus, lai uzlabotu klientu pieredzi vai vienkāršotu administratīvos procesus.

Vebinārā runāsim par:

1. Low-code izstrādes pamatprincipiem;

2. Iemesliem kādēļ veikt procesu digitalizāciju;

3. Galvenajiem izaicinājumiem izstrādes procesā;

4. Piemēriem Baltijā, kur uzņēmumi izmantojuši low-code rīkus risinājumu ieviešanai.

Dalībnieku ieguvumi: Uzzināsiet par jaunākajām programmatūras izstrādes tendencēm, kā arī reāliem piemēriem, kur uzņēmumi ir digitalizējuši kādu biznesa procesu. Piemēru pamatā būs plaši izmantotie Microsoft 365 biznesa rīki, kas lielai daļai dalībnieku visdrīzāk ir jau pieejami.

Vebināru vadīs: Mārtiņš Jurjāns, Primend SIA valdes loceklis.

Jau vairāk nekā 8 gadus palīdz uzņēmumiem strādāt efektīvāk, izmantojot mākoņpakalpojumus.

Seminārs/vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Norise: 10:00-11:30

 Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/LPBS_140921

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.

 

15 PALĪDZĒSIM MAZIEM UN VIDĒJIEM UZŅĒMUMIEM IEVĒROT PATĒRĒTĀJU TIESĪBAS (klātiene Valmiera)

PALĪDZĒSIM MAZIEM UN VIDĒJIEM UZŅĒMUMIEM IEVĒROT PATĒRĒTĀJU TIESĪBAS!

Eiropas patērētāju organizācija (BEUC) sadarbībā ar Eiropas Amatnieku, mazo un vidējo uzņēmumu asociāciju (UEAPME), radīja apmācību programmu "Consumer Law Ready", kas ir īpaši pielāgota maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) no Eiropas.

Programmas radīšanu finansēja Eiropas komisija ar mērķi apmācīt MVU par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem, informējot viņus par to, kā var nodrošināt savas darbības atbilstību ES un dalībvalstu patērētāju aizsardzības normatīvajiem aktiem. Programmu īsteno, rīkojot apmācības katrā dalībvalstī, kā arī piedāvājot uzņēmējiem unikālus apmācību materiālus.

Cēsu Patērētāju interešu aizstāvības biedrība “AIZSTĀVIS”, kā biedrības "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" biedrs sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vidzemes reģiona nodaļu  organizēs "Consumer Law Ready" apmācības, kas  notiks 7. un 15. septembrī, no plkst 13:00 – 17:00, klātienē – Valmieras integrētajā bibliotēkā, 217.telpā, Cēsu ielā 4, Valmierā.

Apmācības aptvers šādas tēmas:

 • Pirms līguma noslēgšanas sniedzamā informācija;

 • Atteikuma tiesības;

 • Preču un pakalpojumu neatbilstība līguma noteikumiem;

 • Negodīgā komercprakse un netaisnīgie līguma noteikumi;

 • Patērētāju strīdu ārpustiesas (alternatīvā) izšķiršana.

Piedaloties apmācībās Jūs uzzināsiet par svarīgākiem patērētāju aizsardzības likumdošanas aspektiem, kas, savukārt, ļaus Jums uzlabot savu klientu servisu un paaugstināt patērētāju uzticēšanos Jums. Tas arī ļaus Jums efektīvāk tikt galā ar patērētāju sūdzībām un izvairīties no nevajadzīgām tiesvedībām.  Piedaloties abās apmācību dienās tiks iegūts Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības sertifikāts.

Apmācības vadīs:

Olita Ansone - Cēsu Patērētāju interešu aizstāvības biedrība "AIZSTĀVIS" ( Cēsu PIAB) vadītāja, Latvijas Patērētāju Interešu Aizstāvības Asociācijas (LPIAA) konsultants, apmācību projekta Consumer Law Ready pasniedzēja

Andrejs Vanags - LPIAA padomnieks juridiskos jautājumos, Patērētāju Strīdu risināšanas komisijas loceklis, apmācību projekta Consumer Law Ready vadošais pasniedzējs.

Dalības noteikumi:

 • Dalībnieku skaits ierobežots.
 • Piedalīties var  1-2 pārstāvji no uzņēmuma.
 • Jāpiedalās abas apmācību dienas 07. un 15.09.
 • Apmācības ir bezmaksas.
 • Ierodoties uz apmācībām jāuzrāda derīgs Digitālais Covid -19 sertifikāts, kas apliecina veikto vakcināciju.

Pieteikties apmācībām zvanot pa tel. 20264530  (Baiba Birzgale ) vai rakstot uz e-pastu:  valmiera@ltrk.lv

16 Budžeta modelēšana 2022

Budžeta modelēšana 2022

Latvijas ekonomikai, tāpat kā visai pasaulei, arī šis gads bija līdzīgs amerikāņu kalniņiem visdažādāko ierobežojumu dēļ. Šāda neziņa ļoti apgrūtina plānošanu, jo ir liela neziņa par to, ko vispār drīkstēs vai nedrīkstēs darīt nākamajā mēnesī.

Tuvojas gada beigas – laiks nākamā gada budžeta plānošanai. Tomēr, arvien lielāka daļa finansistu un uzņēmumu vadītāju meklē piemērus un labāko praksi attiecībā uz finanšu plānošanu tik neskaidrajos tirgus apstākļos. Esam apkopojuši vairāku simtu dažādu pasaules valstu uzņēmumu labāko finanšu plānošanas praksi, t.sk. tā saucamo ‘recovery modeling”, ko esam gatavi iedot vebināra dalībniekiem.

Vebinārā  runāsim par:

 1. Kā pielāgot uzņēmuma budžetēšanas procesus šī brīža situācijai, kad ārējie apstākļi un ekonomiskā vide mainās ļoti strauji?
 2. Risināsim praktisko uzdevumu – izmantojot gatavās Excel formas modelēsim dažus budžeta scenārijus virtuālam uzņēmumam, kura darbība varētu strauji mainīties, stājoties spēkā vieniem vai otriem ierobežojumiem.
 3. Runāsim par reālu uzņēmumu piemēriem no nozarēm, kuras ikdienā saskarās ar ļoti neskaidru bildi par savu nākotni. Tiks parādīti paņēmieni, pateicoties kuriem arī šādos gadījumos ir iespējams plānot savu naudas plūsmu.

Dalībniekiem tiks iedotas gatavas budžeta formas Excel formātā, kuras būs iespējams pielāgot arī savu uzņēmumu reālu budžetu veidošanai.

Vebinārs ir aktuāls finanšu direktoriem un grāmatvežiem, kuriem jānodrošina finanšu plānošana strauji mainīgajos apstākļos. Vebinārs ir aktuāls arī biznesa vadītājiem, kuriem nav sava finanšu direktora un kuri paši plāno savu uzņēmumu finanšu plūsmas.

Vebināra dalībniekiem ir nepieciešams dators ar programmatūru, kura atbalsta MS Excel formāta failu rediģēšanu.

Eksperts: Andrejs Grigoļunovičs, CFA, CFM. Uzņēmumu grupas AG Capital vadītājs. Finanšu modelēšanas pasaules čempionāta finālists (5. vieta 2017. gada finālā Ņujorkā), bet tagad – orgkomitejas vadītājs. Specializējas finanšu modelēšanā un uzņēmumu budžetu izstrādē kopš 2002. gada.

https://www.linkedin.com/in/andrewgrig/

Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst. 15:00-16:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/FD_160921

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.

 

 

 

21 Radi un aizsargā. Atbalsts MVU rūpnieciskā īpašuma aizsardzībai. Nozaru aktualitātes

Radi un aizsargā. Atbalsts MVU rūpnieciskā īpašuma aizsardzībai

2020. gadā apritēja  100 gadi, kopš tika likti rūpnieciskā īpašuma aizsardzības pamati Latvijas Republikā un izveidota Patentu valde.

Uz šo brīdi Patentu valde klientiem piedāvā 17 e-pakalpojumus – no pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai  līdz izmaiņu veikšanai reģistrā. Lai uzņēmējs pārliecinātos, vai attiecīgā preču zīme vai dizainparaugs jau nav Latvijā aizsargāti, jāpārbauda vairākas datubāzes.

Savukārt, ja esat mazais vai vidējais uzņēmums, tad varat pieteikties dotācijai Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā gan intelektuālā īpašuma priekšizpētes (IP Scan) pakalpojumiem, gan preču zīmju un dizainparaugu reģistrācijai nacionālā un ES līmenī. Par visiem šiem jautājumiem runāsim seminārā.

Vebinārā par:

Patentu valdes loma rūpnieciskā īpašuma tiesībās.
1.Pakalpojumi
2.Intelektuālais īpašums: Rūpnieciskais īpašums un autortiesības;
3.Rūpnieciskais īpašums un tā raksturojums;
4.Patents, preču zīme, dizainparaugs.


Lektore: Karīna Breimane, Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra Informācijas pakalpojumu nodaļas vecākā referente

Atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem - MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” ir Eiropas Komisijas iniciatīva, ko īsteno Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), lai finansiāli atbalstītu Eiropas mazos un vidējos uzņēmumus ar intelektuālā īpašuma (IĪ) kuponiem viņu IĪ tiesību, proti, preču zīmju un dizainparaugu, aizsardzībai.

Lektore: Katrīna Gulbe, Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra Informācijas pakalpojumu nodaļas projektu vadītāja-konsultante.

Seminārs/vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Norise: plkst. 10:00-11:30

Lūgums reģistrēties:  https://ej.uz/NA_210921

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.

22 Kas ir kvalitātes vadības procesi un vai tos ir iespējams īstenot? Pamatzināšanas dažādu nozaru vadītājiem. Kvalitātes diena

Kas ir kvalitātes vadības procesi un vai tos ir iespējams īstenot? Pamatzināšanas dažādu nozaru vadītājiem.

Mērķauditorija: visu līmeņu vadītāji un speciālisti, kuri vēlas organizēt kvalitātes vadības procesus savos uzņēmumos vai nodaļās – apkalpošanas, pārdošanas, ražošanas, iekšējās un ārējās komunikācijas procesos.

Ir aprakstīti procesi, noteikti standarti, saņemti sertifikāti, bet tie paliek tikai uz papīra.

Ikvienam patērētājam patīk saņemt kvalitatīvu servisu. Uzņēmumi pasludina kvalitāti, bet to realitātē nenodrošina. Mēs kā pakalpojuma saņēmēji esam vīlušies, lai gan uzņēmumu, kas sniedz pakalpojumus, vadītāji par šo faktu neko pat nezina, jo atbildīgās struktūras darbojas. Nodaļas ir atbildīgas, bet iekšējā kvalitāte parāda konfliktus un šo fenomenu izjūt patērētājs. Iespējams, ka mēs neatšķiram kvalitāti no kvalitātes nodrošināšanas procesa…

Šoreiz savā pieredzē un piemēros dalīsies divas Biznesu apvienības “KONSULS” pārstāves:

 • Annamarija Grava, pasniedzēja, eksperte kvalitātes vadības procesos;
 • Brigita Zutere, projektu koordinatore.

Vebināru moderēs Biznesu apvienības “KONSULS” draugi un sadarbības partneri, kuru prioritāte profesionālajā un personīgajā dzīvē ir kvalitāte: Alberts Pumpurs (UX jeb lietojamības konsultants) un Alvils Laurītis (“Tenachem” Ražošanas departamenta un inženiertehniskā servisa vadītājs).

Vebinārs  pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst. 11:00 - 12:00

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/KD_220921

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.

28 Kā izvairīties no mārketinga fundamentālisma slazdiem. Mārketings – radošs ceļš uz rezultātu

Kā izvairīties no mārketinga fundamentālisma slazdiem

 

Mērķa auditorija: Uznēmumu vadītāji, mārketinga vadītāji

Pandēmijas laikā mēs patērējām digitālos pakalpojumus kā vēl nekad. Tie tiešām izradījās ļoti ērti un grūtajā situācijā neaizvietojami noderīgi! Bet šai ērtībai ir sava cena.

Neērtā patiesība ir tāda, ka mārketinga disciplīna ir dziļi saistīta ar tās radītajām konsekvencēm: mūsu vēlme nodrošināt arvien precīzāku reklāmas mērķauditorijas atlasi, arvien personalizētākus piedāvājumus, vai arvien vairāk automatizētus pakalpojumus baro “Googbook” duopolu un izsekošanas mārketinga Frankenšteinu. Digitālais mārketings ir radījis nepārspējamu ieskatu mūsu pircēju uzvedībā, daudz pozitīvu rezultātu gan klientiem, gan uzņēmumiem. Bet tam ir arī tumšā puse, tāda, kuru mēs pārāk ilgi esam ignorējuši.

Seminārā runāsim par:

 1. Izsekošanas mārketinga privātuma un duopola izaicinājumi.
 2. Kādi procesi un faktori noveda pie tehnoloģiju megakompanijām?
 3. Kas ir sīkdatne, kāda ir bijusi tās loma interneta attīstībā, kāpēc tā tiek revidēta un kāpēc tas skars pilnīgi visu mārketingu?
 4. Duopols: neaizstājams partneris, ienaidnieks vai draugs ar atkarībām?
 5. Cita realitāte? Piemēri no dzīves ārpus “Googbook”.

Ieguvumi: informācija par sagaidāmajām pārmaiņām, lai pielāgotu sava uzņēmuma pielāgošanās stratēģiju. Ierosinājums pārskatīt savu uzvedību un lomu digitālajā vidē gan kā lietotājam, gan kā vadītājam, gan kā pilsonim.

Vemināru vada: Guntis Stirna, Mārketinga komunikāciju pieredze no 1995.g. Pārstāvētais uzņēmums: www.crimtan.com. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/guntisstirna/

Seminārs/vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst. 15:00-16:30

 Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/MRCR_280921

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.

28 JELGAVA-Vebinārs "Personas datu apstrāde darba tiesisko attiecību jomā."

Personas datu apstrāde darba tiesisko attiecību jomā.

 

28. septembrī, plkst. 10:00-12:30

Vebinārs Zoom platformā

aija

Darbinieku datus darba devēji vāc gan tieši no darbinieka, gan netieši, piemēram, veicot uzskaiti ar elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas palīdzību u.tml.

Noslēdzot darba līgumu, darbinieks apņemas veikt noteiktu darbu darba devēja vadībā un pakļauties noteiktai darba kārtībai un rīkojumiem. Tomēr, neskatoties uz šādām plašām tiesībām regulēt darba izpildes procesu un noteikt tā kārtību, darba devējs nedrīkst apstrādāt darbinieku personas datus un rīkoties ar tiem tikai pēc saviem ieskatiem.

Lai veidotu priekšstatu par datu aizsardzību darba attiecībās, vebinārā apskatīsim sekojošus jautājumus:

 1. Kas ir "personas dati" un personas datu apstrādes pamatnosacījumi;
 2. Ko drīkst darba devējs?;
 3. Darbinieku atlases procedūra un dokumenti;
 4. Darba tiesisko attiecību uzsākšana (t.sk. darba aizsardzības dokumenti un darbinieka dati);
 5. Darba tiesisko attiecību izbeigšana;
 6. Jautājumi .

Semināru vada: Aija Vāciete- praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās. Profesionālais maģistra grāds privāttiesībās, mediatore, specializācija darba aizsardzības un darba drošības jautājumos.

Strādājusi Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti, nodrošinot sagatavoto administratīvo aktu kontroli, to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā LTRK, pašvaldībās un to iestādēs, NVA, komercstruktūrās.  Pieredze iestāžu izdoto administratīvo aktu izvērtēšanā, to atbilstības noteikšana normatīvo aktu prasībām.

Ikdienā pārstāv klientu intereses administratīvo pārkāpumu lietvedības procesos, administratīvajās lietvedībās valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās. Konsultē uzņēmējus un fiziskās personas par viņu tiesībām un pienākumiem administratīvajās tiesībās, nelaimes gadījumu izmeklēšanas procesos, kā arī citos jautājumus, kas saistīti ar komersanta pienākumiem darba aizsardzības normu ievērošanā uzņēmumā.

 

Semināra maksa:

LTRK biedriem EUR 25.00 + PVN.

Uzņēmumiem, kas nav LTRK biedri, dalība EUR 40.00 + PVN.

Reģistrācija: jelgava@ltrk.lv

 

30 Kad plāni nestrādā: improvizācijas metodes pielāgošanās spējām biznesā

Kad plāni nestrādā: improvizācijas metodes pielāgošanās spējām biznesā

Šajā vebinārā uzzināsi praktiskas metodes, ar kurām attīstīt savu un/vai komandas spēju pielāgoties nerimstošajām pārmaiņām biznesā bez stresa un "melnā cauruma" sajūtas.

Uzzināsi, kāpēc melnais caurums un sastingums rodas, un kā no tā arvien ātrāk tikt ārā, palielinot savu stresa izturību, fleksibilitāti un konkurences spējas.

Brīdinām, ka pēc šī vebināra tā dalībniekiem frāze "man nav ideju" kļūs praktiski neiespējama.

Mērķa auditorija:

Uzņēmumu vadītāji, speciālisti un līderi, kuru stiprās puses ir plānošana un iedziļināšanās, taču plānu maiņas bieži izsit no līdzsvara, sastindzina un rada "melno caurumu" galvā.

Vadītājiem, kuri vēlas atvērt komandas potenciālu un radīt inovatīvu, idejām bagātu vidi, kura spēcīgi iztur pārmaiņu vētras.

Vebinārā  runāsim par:

 1. Vismaz 5 metodēm, kā palīdzēt sev pielāgoties pēkšņām plānu maiņām bez stresa, sastrēgumiem un "melnā cauruma" galvā.
 2. Kāpēc šādi caurumi rodas un metodes tūlītējai izejai no situācijas;
 3. Kā paskatīties uz esošo situāciju no dažādiem leņķiem (praktiski paņēmieni);
 4. Pētījumos balstītiem ieteikumiem praktisku ideju radīšanai vienatnē un komandās;
 5. Improvizācijas principiem ideju novešanai līdz rezultātam.

Dalībnieku ieguvumi: metodes, ar kurām gūt idejas jebkurā brīdī - gan vienatnē, gan komandā; pārliecība un zināšanas par savām stiprajām pusēm pēkšņu ideju radīšanai; praktiski ieteikumi "melnā cauruma" situāciju mazināšanai; izpratne par dažādiem cilvēku tipiem ideju radīšanā un kā trenēt pretējā tipa prasmes, ja tas nepieciešams; padziļinātas zināšanas par to, kas palīdz un kavē prasmei pielāgoties biznesa vidē.

Vebināru vadīs:  Elīna Biseniece. Pielietojamās improvizācijas trenere, mācību un meistarklašu vadītāja. Digitālās komunikācijas speciāliste maziem un jauniem uzņēmumiem.

Improvizācijas teātra aktrise ar vairāk, nekā 10 gadu pieredzi.
Pēdējos 7 gadus izmantojusi improvizācijas tehnikas, lai:

 • palīdzētu attīstīt produktus un online saturu jauniem uzņēmējiem;
 • palīdzētu uzņēmumu saziņai ar klientu pāriet no klātienes uz online vidi;
 • pielāgotu pielietojamās improvizācijas treniņus tiešsaistes videi.

Cilvēks, pie kura nāk pēc idejām.

Vebinārs  pieejams tikai LTRK biedriem.

Norise: plkst. 10:00-11:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/LPBS_300921

Pirms semināra saņemsiet informāciju