Pārlekt uz galveno saturu

Runas tehnika - balss, dikcija, intonācija. Runas un balss iespēju attīstība. Речевая техника - голос, дикция, интонация. Развитие речи и голоса

03 Runas tehnika - balss, dikcija, intonācija. Runas un balss iespēju attīstība. Речевая техника - голос, дикция, интонация. Развитие речи и голоса

Runas tehnika - balss, dikcija, intonācija. Runas un balss iespēju attīstība

 

Vebinārs krievu valodā.

Mērķa auditorija: seminārs visiem .... kuri prot runāt

Cilvēka balss ir spēcīgs instruments un labākais veids, kā radīt pirmo iespaidu. parādā savus.   Balss spēj piesaistīt, pārliecināt cilvēkus. Kompetenta runa,  izteiksmīga un izturīga balss ir daļa no profesionālās kultūras ne tikai radošo specialitāšu pārstāvjiem.

Spēja runāt publiski ļaus mums runāt pārliecinoši un spilgti, droši stāvēt auditorijas priekšā, viegli formulēt domas, tikt galā ar trauksmi un stresu, piesaistīt uzmanību ar savu personību, palielināt pašapziņu, cieņu, lai gūtu personiskus, sociālus un profesionālus panākumus.

Seminārā runāsim par:

Runas tehnikas ievaddarbnīca ietver sākotnējos elpošanas, balss, artikulācijas, dikcijas, intonācijas un sabiedrības brīvības vingrinājumus. Vingrinājumu mērķis ir attīstīt un uzlabot dabiskās balss un runas spējas cilvēka komunikācijas prasmju attīstīšanai.

Semināru vada: Mstislavs Pentkovskis, teātra režisors, fonda „Krievu kultūrai un mākslai” ģenerāldirektors. Balss un runas attīstības studijasc„PILNĀ BALSĪ” dibinātājs. Balss un runas treneru asociācijas pārstāvis Krievijā un Latvijā, Krievijas nacionālā operas balvas "ONEGIN" (2016) laureāts.

Vebinārs  pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst. 10:00-11:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/KD_030921

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.

 


Речевая техника - голос, дикция, интонация. Развитие речи и голоса

03.09. 2021  года с 10:00 до 11:30

Oнлайн-семинар Hа русском языке

Семинар для   всех, …..кто умеет говорить!

Описание

Человеческий голос — могущественный инструмент и лучший способ произвести первое впечатление. Многие люди обязаны своим успехом именно ему. Как  сильнейшее средство воздействия, он один способен привлечь, убедить и, в конечном счете, завоевать людей.   Грамотная речь, отсутствие дикционных недостатков, выразительный и выносливый голос -   часть профессиональной культуры не только представителей творческих специальностей. Сценическая речь давно вышла за пределы театра, и сегодня множество людей осваивают технику речи для свободного общения, успешного бизнеса и эффективной политики.

Умение выступать публично позволит убедительно и ярко говорить,  уверенно держаться перед аудиторией, легко формулировать и доносить свою мысль,  справляться с волнением и стрессом, привлечь внимание своей индивидуальностью, повысить самооценку,  распространять своё влияние на окружающих, добиться личного, общественного и профессионального успеха.

План семинара:

Ознакомительный семинар по технике речи включает в себя  начальные упражнения по дыханию, голосу, артикуляции, дикции, интонации и публичной свободе. Цель упражнений — развитие и усовершенствование природных голосовых и речевых возможностей  для развития коммуникативных навыков человека.

Семинар ведет:

театральный режиссер, генеральный директор Фонда русской культуры и искусства, основатель Cтудии ораторского искусства и публичных выступлений «ВО ВЕСЬ ГОЛОС», представитель Voice and Speech Trainers Association  в России и Латвии, лауреат Российской национальной оперной премии «ОНЕГИН» (2016) Мстислав Пентковский.  вебссылка - https://www.mariinsky.ru/company/stagedirectors/pentkovsky/

Регистрация: https://ej.uz/KD_030921

Участие в семинаре доступно только для Членов ТППЛ.

Перед началом семинара Вы получите информацию, необходимую для подключения.