Pārlekt uz galveno saturu
09 Ceļš uz uzņēmuma klimatneitralitāti: Uzņēmuma oglekļa pēdas nospieduma aprēķins, produkta vides deklarācijas (EPD) izstrāde, pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem, enerģijas patēriņa monitorings. Nozaru aktualitātes

Ceļš uz uzņēmuma klimatneitralitāti: Uzņēmuma oglekļa pēdas nospieduma aprēķins, produkta vides deklarācijas (EPD) izstrāde, pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem, enerģijas patēriņa monitorings

Mērķa auditorija: Uzņēmumu vadītāji, biroju centru, industriālo parku, tirdzniecības centru vadītāji un pārvaldnieki, sabiedrisko ēku īpašnieki, lieli enerģijas patērētāji, uzņēmēji un finanšu institūcijas, kurām interesē CO2 pēdas nospieduma vatēšanas metodes.

Šajā seminārā aplūkosim iespējas uzņēmumiem izvēlēties efektīvus un vietējos energoresursus savu enerģijas vajadzību nodrošināšanai. Pastāstīsim par veidiem uzņēmuma oglekļa pēdas nospieduma vērtēšanai un to kādā veidā novērtēt produkta ietekmi uz vidi visa tā dzīves cikla laikā. Šis seminārs būs noderīgs visiem tiem, kurus interesē uzņēmumu produkta vides deklarāciju izstrāde, energoefektivitāte uzņēmumos un uzņēmuma radītās ietekmes uz vidi samazināšana.

Vebinārā runāsim par:

  • Veidiem kā uzņēmums var novērtēt savu ietekmi uz klimatu - uzņēmuma CO2 pēdas nospieduma vērtēšanas metodes un dzīves cikla analīze
  • Veidiem kā samazināt ietekmi uz klimata pārmaiņām un samazināt izmaksas par enerģiju - pāreja uz atjaunojamiem energoersursiem un enerģijas patēriņa monitorings

Uzņēmuma CO2 pēdas nospiedums un produktu dzīves cikla analīze (LCA)

Kas tas ir? Kā tas tiek aprēķināts/novērtēts? Kādi no tā ir ieguvumi? Kādus risinājumus piedāvā SIA Ekodoma. Eksperts: Agris Kamenders

SIA Ekodoma. Eksperts: Agris Kamenders

Uzņēmumu iespējas pāriet uz atjaunojamiem energoresursiem

Kādēļ pārriet? Pieejamie risinājumi. Pieejamais finansējums. Piemēri.Eksperts: Kristaps Kašs

Energopārvaldība uzņēmumos, energomonitorings

Kas tas ir? Kādi no tā ir ieguvumi? Kā to ieviest? Eksperts: Toms Prodaņuks

Diskusijas.

Dalībnieku ieguvumi: Dalībnieki iegūs ieskatu uzņēmuma oglekļa pēdas nospieduma novērtējumā un produktu vides deklarāciju izstrādē. Kā arī uzzinās aktuālo informāciju par uzņēmumu iespējām izvēlēties efektīvus un vietējos energoresursus savu enerģijas vajadzību nodrošināšanai, un par iespējām veikt uzņēmuma enerģijas patēriņa monitoringu.

Lektori/eksperti:

Agris Kamenders.  Uzņēmumu energoefektivitāte, to dekarbonizācijas iespējas, gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēkas un atjaunojamo energoresursu integrēšanas gala lietotāju sektorā ir jautājumu loks ar kuriem Agris strādā ikdienā. Šajā seminārā Agris pastāstīs par uzņēmumu oglekļa pēdas nospieduma vērtēšana iespējām, tai skaitā dalīsies ar vairākiem piemēriem no Latvijas.

Toms Prodaņuks strādā ar ēku un uzņēmumu energoauditiem, veiktspējas testiem koģenerācijas stacijām un katlu mājām, kā arī veic enerģijas datu analīzi. Eksperts gan pašvaldību, gan uzņēmumu enerģijas patēriņa datu monitoringā. Ir daļa no komandas, kas izstrādāja pašvaldību enerģijas monitoringa platformu. Šajā seminārā Toms pastāstīs par energopārvaldību uzņēmumos un enerģijas patēriņa monitoringu.

Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst. 10:00-11:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/NA_090622

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.