Pārlekt uz galveno saturu

VALDĪBAS LĒMUMI UN PLĀNI

Valdības lēmumi un plāni

12.martā Latvijā noteikta ārkārtēja situācija, kas paredz sekojošus ierobežojumus:

▪ No otrdienas, 17.marta, Latvijā tiks atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi lidostās, ostās, autoostās un dzelzceļa stacijās.

▪ Visām personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas, obligāti jāveic īpaši piesardzības pasākumi (pašizolēšanās dzīvesvietā);

▪ Pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības attālināti; pārtraukt īstenot visa veida izglītības procesu klātienes formā ārpus izglītības iestādēm, tai skaitā pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi), izņemot speciālo regulējumu attiecībā uz bērnudārziem;

▪ Aizliegt: jebkādus publiskus pasākumus (saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteikto definīciju); sapulces, gājienus un piketus (saskaņā ar likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" noteiktajām definīcijām); reliģiskās darbības, kas veicamas pulcējoties; telpu sporta norišu vietu darbību; jebkādus privātus pasākumus, izņemot bēru ceremoniju noturēšanu ārtelpās, ja tiek ievērota savstarpējā divu metru distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi; 

▪ Aizliegt zāļu vairumtirgotājiem jebkādu Latvijas tirgum paredzētu zāļu eksportu uz trešajām valstīm, kā arī to zāļu      izvešanu uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, kuras minētas Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajā         sarakstā;

▪ Tirdzniecības vietā vienlaicīgi neatrodas ne vairāk kā 1 apmeklētājs uz 4 m2 no tirdzniecības zāles platības. Vienlaikus tirgotājiem jānodrošina sociālās distancēšanās pasākumi pie tirdzniecības vietas ieejas (attiecas gan uz publiskām iekštelpām, gan ārtelpām), novēršot cilvēku drūzmēšanos un nodrošinot 2 m distanci starp apmeklētājiem;

▪ Ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām un ieslodzījuma vietām ir noteikts pienākums ierobežot apmeklējumus iestādē trešajām personām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai;

▪ Ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām un ieslodzījuma vietām ir noteikts pienākums ierobežot apmeklējumus iestādē trešajām personām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai;

▪ Valsts un pašvaldību iestādēm iespēju robežās ir jānodrošina klātienes pakalpojumu sniegšana attālināti.

Rīkojums pēdējo reizi precizēts Ministru kabineta 31.marta sēdē. Ar pilnu precizēto rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu varat iepazīties šeit.


Covid-19 izplatības ierobežošanai tirgotājiem jānodrošina papildu drošības pasākumi veikalos

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens izdevis rīkojumu, ar kuru tirgotājiem visā Latvijā uzdots nodrošināt papildu drošības pasākumus tirdzniecības vietās.

EM

Vairāk informācijas Ekonomikas ministrijas interneta vietnē.


19.03.2020. FM: Ceturtdien, 19. martā, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotu speciālu terminētu likumprojektu par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar COVID-19 izplatību. Tā mērķis ir noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta mehānismus, kā arī krīzes izdevumus, kas tieši saistīti ar COVID-19 izplatības ierobežošanas finansēšanu. Regulējums stāsies spēkā ar šā gada 12. martu, kad valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija. Plašāk šeit.  


Ar 19.martā valdībā apstiprinātajiem likumprojektiem iespējams iepazīties šeit.


17.03.2020.  Otrdien, 17. martā, Ministru kabinets (MK) nolēma, ka COVID-19 radīto seku novēršanai sociālajā un uzņēmējdarbības jomā nepieciešama rīcība četros virzienos. Labklājības ministrija gatavo priekšlikumus, kā COVID-19 pandēmijas laikā solidārā veidā sniegt terminētu valsts atbalstu darba devējiem darba nespējas lapu apmaksai, to veicot no speciālā budžeta līdzekļiem. Vienlaikus paredzēti arī nodokļu risinājumi, kā arī atbalsts uzņēmējdarbībai finanšu instrumentu veidā. Plašāk šeit.


16.03.2020. Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa uzdevumā izveidota vadības grupa uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam finanšu ministra Jāņa Reira vadībā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 radīto ekonomisko seku operatīvai novēršanai. Vadības grupas sanāksme notiks pirmdien, plkst. 09:15, Finanšu ministrijas telpās. Plašāk šeit. 


14.03.2020. Lai efektīvāk ierobežotu COVID-19 izplatību Latvijā, valdība nolēmusi paplašināt piesardzības un drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā. Ierobežojumi skars gan izglītības iestāžu darbu, gan pulcēšanos publiskās vietās, pārvietošanos ārpus valsts robežām un citas jomas. Plašāk šeit.  


12.03.2020. Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli4. pantu5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus. Plašāk šeit.