Pārlekt uz galveno saturu

Sankcijas

bilde

KAS IR SANKCIJAS?

Sankcijas ir arvien plašāk izmantots ārējās un drošības politikas instruments, kas ļauj reaģēt uz starptautisko tiesību normu pārkāpumiem un drošības izaicinājumiem, nepielietojot militāru spēku.

Tie ir ierobežojoši pasākumi pret valsti, fiziskām vai juridiskām personām vai citiem identificējamiem nevalstiskiem subjektiem, piemēram, teroristiskām organizācijām.

ĪSUMĀ PAR SANKCIJU VEIDIEM UN BŪTĪBU

Sankciju veidi:

 1. Finanšu ierobežojumi;
 2. Civiltiesiskie ierobežojumi;
 3. Ieceļošanas ierobežojumi;
 4. Stratēģiskas nozīmes preču un citu preču aprites ierobežojumi;
 5. Tūrisma pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi.

Sankciju oficiālie saraksti pieejami (personas, uzņēmumi, preces):

Vēršam uzmanību, ka veicot esošā vai potenciālā sadarbības partnera  pārbaudi sankciju sarakstos, nebūs pietiekami veikt pārbaudi tikai pēc uzņēmuma nosaukuma, obligāti ir jāveic arī saistīto personu pārbaude:

 • Amatpersonas;
 • Īpašnieki;
 • Patiesie labuma guvēji;
 • Prokūristi;
 • Patieso labuma guvēju ķēdēs esošās personas.

Galvenās sankciju jomas, un ietekme uz norēķiniem:

 • Eiropas Savienības, ASV (OFAC) sankcijas, kā arī ierobežojumi no Krievijas puses;
 • Eksporta/importa ierobežojumi;
 • Sankcionētie un sankcionēto personu īpašumā vai kontrolē esošie uzņēmumi;
 • Sankcijām pakļautās bankas;
 • Tehniskās grūtības ar norēķiniem;
 • Attiecības ar bankām;
 • Investīcijas.

 

Sankcijām ir pakļautas personas, ar kurām ir aizliegts veikt darījumus – maksājumi sankcionētajām personām tiek atcelti, līdzekļi, kas saņemti no šīm personām – tiek iesaldēti atsevišķā kontā. Ja uzņēmums ir sankciju subjekta īpašumā vai kontrolē – prasības ir tādas pašas.

Līdzekļu iesaldēšana — liegums jebkādai līdzekļu kustībai un darījumiem, arī pārvedumiem, grozījumiem, maiņai, izmantošanai, piekļuvei tiem vai rīcībai ar tiem, kuras rezultātā jebkādā veidā varētu mainīties šo līdzekļu apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai mērķis vai rasties citas izmaiņas, kas varētu padarīt iespējamu līdzekļu izmantošanu, tostarp vērtspapīru portfeļa pārvaldību.

BILDE

KUR MEKLĒT AKTUĀLO INFORMĀCIJU PAR SANKCIJĀM?

Reaģējot uz Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, un Baltkrievijas iesaisti, ir noteiktas plašas Eiropas Savienības (ES) un Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (ASV OFAC) sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju.

 • Informācija par aktuālajām ES sankcijām ir pieejama ES Oficiālajā Vēstnesī.
 • Informācija par ASV OFAC sankcijām ir atrodama tā datubāzē un mājaslapā.  
 • Ārlietu ministrijas mājas lapā ir pieejama aktuālā informācija par ES regulām un lēmumiem, ar kuriem noteiktas ES sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju.
 • Latvijas Republikas normatīvie akti, kas regulē sankciju jautājumus.
 • Sankciju saraksti tiek regulāri papildināti, bez iepriekšējas informēšanas, aicinām regulāri sekot izmaiņām.

PRAKTISKI IETEIKUMI:

 • Iepriekš noslēgto saistību izpilde  - ceļakarte (FKTK) ŠEIT
 • Pieci soļi sankciju ievērošanai uzņēmumiem (Citadele) ŠEIT
 • Vebinārs. Karadarbības Ukrainā ietekme uz darījumu izpildi (Cobalt) ŠEIT
 • Vadlīnijas sankciju efektīvai ieviešanai Latvijā (LR Ārlietu ministrija) ŠEIT
 • Jaunumi sankciju jomā (LR Ārlietu ministrija) ŠEIT

Noderīga informācija sankciju meklēšanā:

Neskaidrus jautājumus par sankcijām var uzdot rakstot uz Ārlietu ministrijas e-pastu sankcijas@mfa.gov.lv.

Papildus informācija ir pieejama Ārlietu ministrijas mājas lapas sadaļā Sankcijas