Pārlekt uz galveno saturu

Uzņēmēji: Izglītības saturs jāveido ilgtspējīgs un atbilstošs darba devēju prasībām

Uzņēmēji: Izglītības saturs jāveido ilgtspējīgs un atbilstošs darba devēju prasībām

Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Kurzemes reģiona nodaļa partnerībā ar faktoringa kompāniju "Factris" organizēja LTRK Kurzemes Biznesa kluba tiešsaistes pasākumu ar  virstēmu “Darbinieku prasmju zināšanas un atbilstība darba tirgus prasībām”.

Attīstoties uz zināšanām balstītai ekonomikai, strauji pieaug konkurence preču un pakalpojumu, tostarp arī darba tirgū. Lai nodrošinātu konkurētspēju, aug darba devēju prasības darbinieku kvalifikācijai, tāpēc jo īpaši svarīga kļūst profesionālās izglītības atbilstība darba tirgus vajadzībām, kā arī darbinieku spēja un vēlme nemitīgi pielāgoties, izglītoties un attīstīties līdzi darba tirgus jaunākajām tendencēm. Paneļdiskusijā par virstēmu “Darbinieku prasmju zināšanas un atbilstība darba tirgus prasībām”, kas skar aktuālos jautājumus, diskutēja LTRK prezidents Aigars Rostovskis, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis, Dabas un Inženierzinātņu fakultātes lektors; Dabaszinātņu un Inovatīvo tehnoloģiju institūta direktora p.i. Uldis Žaimis un SIA "Tolik Corp" valdes loceklis Dairis Vaidila.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis komentēja: “Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība, moderna mācību vide ir pamats tam, lai skolēni un studenti jau mācību iestādē apgūtu prasmes, kas tālāk noderēs, realizējot savu potenciālu kā darba ņēmējam vai uzņēmējam. Liepājā ir paveikts daudz – labiekārtota mācību vide, STEM, IT, robotika un kompetenču pieejā balstīts mācību saturs – to visu jau šodien piedzīvo Liepājas skolēni. Bet liepājnieki netīksminās par paveikto – mēs sev turpinām nospraust ambiciozus mērķus, lai kļūtu par pilsētu, kurā iegūt labāko zināšanu un prasmju pamatus.”

Savukārt  Kurzemes biznesa inkubatora valdes priekšsēdētājs Salvis Roga norādīja: ”Liepāja veidojas par spēcīgu studentu pilsētu ar ambicioziem mērķiem un mājas sajūtu katram studējošajam. Var teikt arī - par talantu pilsētu. To apliecināja diskusijas dalībnieki akcentējot sadarbības svarīgumu un nepieciešamību pielāgot izglītības sistēmu šodienas prasībām. Kāpēc tas ir svarīgi? Cilvēki veido ekonomiku, vairāk zinoši, ambiciozi un domājoši cilvēki, labāka biznesa vide un visiem liepājniekiem labāka dzīve. Izaicinājumi ir, t.sk. rast pareizo pieeju jauniešiem, lai veidotu motivāciju iesaistīties un baudīt radītos apstākļus. Tas ir apzināts un ir risinājumi!”

Pasākumā piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore Rūta Gintaute – Marihina, kura norādīja: “Noslēdzoties vērienīgajai profesionālās izglītības reformai vairāk nekā 10 gadu garumā, piedāvātie apjomīgie Profesionālās izglītības likuma grozījumi ir jauns  etaps  profesionālās izglītības īstenošanai un attīstībai valstī. Latvijas sasniegumi tiek novērtēti arī starptautiski – attiecībā uz elastīgas, ECVET (kompetencēs balstītas pieejas) principu ievešanu, programmu modularizāciju, darba vidē balstītām mācībām (pārejā no skolā balstītas sistēmas) un to vadītāju sagatavošanu un vairākām citām jomām, novērtējot Latvijas pieejas sistēmisko raksturu un labi attīstīto sociālo dialogu. Mēs ejam līdzi laikam un radām priekšnoteikumus konkurētspējīgas profesionālās izglītības attīstībai. Šobrīd svarīgi ir nodrošināt visa veida ieguldīto resursu efektīvāku izmantošanu un viens no būtiskiem ieguldījumiem ir izveidotais profesionālās izglītības saturs, kuru profesionālās izglītības iestādēs jāveido ilgtspējīgu un atbilstošu darba devēju prasībām.”

Faktoringa kompānijas "Factris" izpilddirektors Latvijā Kaspars Barons pasākuma dalībniekiem sniedza ieskatu par darbinieku prasmju un zināšanu atbilstību darba tirgus prasībām, savukārt LTRK Eksporta daļas direktora p.i. Nauris Lazdāns dalībniekus iepazīstināja ar LTRK eksporta aktualitātēm.

Tostarp pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar tēmu "Kāda būs industrijas attīstība  nākotnē - metalurģija pretstatā jaunajām industrijām" ar kuru iepazīstināja LSEZ Pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos Uldis Hmieļevskis.