Pārlekt uz galveno saturu

LTRK un izglītības un zinātnes ministre vienojas par ciešāku sadarbību

LTRK un izglītības un zinātnes ministre vienojas par ciešāku sadarbību

Šodien, 17. jūnijā notika Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Zināšanu un  ekonomikas padomes sēde, kurā  piedalījās izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, lai aktualizētu jautājumus, kuri ir būtiski uzņēmējiem, sociālajiem partneriem, kā arī pārrunātu līdzšinējo un turpmāko sadarbību ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM).

LTRK pārstāvji ar izglītības ministri pārrunāja vairākus aktuālus jautājumus. Viens no tiem ir pieaugušo izglītības  mācību programmu pārskatīšana,  kā arī nepieciešamība  pēc pakalpojumu sniedzēju kontroli un kvalitāti, izvirzot tiem augstākas prasības. Savukārt, runājot par klātienes mācību atsākšanu rudenī, LTRK pārstāvji vērsa uzmanību, ka ir apsveicams ministres izvirzītais mērķis nodrošināt visiem skolēniem klātienes mācības rudenī,  tomēr ir jārēķinās un jāpieļauj scenārijs, ka mācību gads attālināti vai daļēji attālināti var būt arī joprojām, tādējādi  aicinot jau tagad domāt par datortehnikas pieejamību bērniem un skolām,  pretējā gadījumā nonāksim turpat, kur bijām pirms gada.

Tāpat tika pārrunāta augstskolu programmu akreditācija, kurai pēc  LTRK pārstāvju ieskata  ir jābūt ātrākai un bez birokrātijas šķēršļiem. Kā norādīja LTRK prezidents; Zināšanu un ekonomikas padomes vadītājs Aigars Rostovskis: “Ir jāiet uz augstskolu akreditāciju kā instutūciju. Jo ātrāk, jo labāk, lai augstskolas var ģenerēt programmas, kādas tās grib, kaut katru dienu. Ir vajadzīga dinamika, nevis pat divu gadu birokrātija līdz jaunas programmas atvēršanai, kā tas ir šobrīd.” Savukārt tikko  pieņemto augstākās izglītības reformu LTRK pārstāvji vērtē ar mīnuss zīmi un joprojām uzskata, ka augstskolu pārvaldības padomes ir jāveido kā apolitiskas un profesionālas institūcijas, kas pieņem lēmumus organizācijas nevis politiķu interesēs.

Izglītības un zinātnes ministre, uzklausot LTRK redzējumu un vērtējumu, pauda gandarījumu par šo tikšanos un izteica apņemšanos ciešāk strādāt gan ar uzņēmējiem, gan nozarē strādājošajiem, gan sociālajiem partneriem, norādot: ”Ir svarīgi dzirdēt sociālo partneru domas, lai, abpusēji sadarbojoties, kopīgi varam veidot maksimāli labu izglītības sistēmu, kurā visi ir nodarbināti profesijās, kas tālāk dod pievienoto vērtību valstij, kurā ekonomika  un labklājība aug, un sabiedrība ir vesela, laimīga un turīga. “ tā A.Muižniece.

Kopumā viedokļi par turpmākajiem Izglītības un zinātnes ministrijas darbiem abām pusēm sakrita, un tika izteikta abpusēja gatavība sadarbībai, lai kopīgi veicinātu izglītības sistēmas  attīstību.