Pārlekt uz galveno saturu

LTRK un Valsts kontrole vienojas par ciešāku sadarbību

LTRK un Valsts kontrole vienojas par ciešāku sadarbību

14.jūnijā notika kārtējā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Konkurences neitralitātes komitejas sēde, kurā  piedalījās Valsts kontroles Padomes loceklis, Piektās revīzijas departamenta direktors Edgars Korčagins. Abas puses sarunas laikā nonāca pie secinājuma, ka ir vairāki punkti, kā uzlabot līdzšinējo sadarbību. Valsts kontrole aicināja uzņēmumus ziņot par tirgus nepilnības situācijām. “Šāda informācija un izteiktais atbalsts no privātā sektora, caur to pārstāvošajām biedrībām, ir būtisks atbalsts revīzijām, izvērtējot pašvaldību vai valsts kapitālsabiedrību darbību,” norādīja E.Korčagins.

Valsts kontroles veiktās pašvaldību sniegto maksas pakalpojumu revīzijas rezultātā pašvaldības ir atteikušās no vairāk nekā 100 pakalpojumu sniegšanas (piemēram, zārku izgatavošanas, zāles pļaušanas), tādējādi pārtraucot negodīgu konkurenci ar privātiem uzņēmumiem. Nesen Valsts kontroles rekomendācijā ieklausījusies Talsu novada dome, pieņemot lēmumu likvidēt tai piederošo SIA “Talsu televīzija”. Tomēr diskusijas dalībnieki atzina, ka lai gan normatīvais regulējums un kompetento institūciju vadlīnijas, lai identificētu kādu no konkurences kropļošanas veidiem, pastāv, rezultāts bieži vien izpaliek, jo rūpīgi pamatotajiem un izsvērtajiem Konkurences padomes un Valsts kontroles lēmumiem iztrūkst atbalstoša mehānisma, kas publisko personu piespiestu kropļojošo darbību izbeigt. Situāciju varētu mainīt, palielinot Konkurences padomes pilnvaras.

Runājot par administratīvi teritoriālo reformu, tika uzsvērts pašreizējās situācijas nozīmīgums, cerot, ka reforma tiks izmantota, lai katras pašvaldības kapitālsabiedrības un funkcijas tiktu izvērtētas pēc būtības. LTRK Konkurences neitralitātes komitejas vadītājs Māris Simanovičs uzsvēra: “Administratīvi teritoriālā reforma ir lieliska iespēja identificēt un likvidēt tos pašvaldību uzņēmumus, kas sniedz pakalpojumus, kurus spēj piedāvāt un piedāvā privātie uzņēmumi.”

LTRK ir iesniegusi priekšlikumus likumprojektam “Pašvaldību likums”, cita starpā attiecībā uz vietējo iedzīvotāju un uzņēmumu organizāciju iesaistes palielināšanu arī gadījumos, kad ir izlemjams jautājums par pašvaldības iesaisti komercdarbībā. Tikšanās laikā Valsts kontrole pauda atbalstu šādai iniciatīvai.

LTRK Konkurences neitralitātes komiteja ir izvirzījusi šādus mērķus:

- Likvidēt konkurences kropļojumus;

- Panākt tirgus atvēršanu visās jomās, kurās valsts un pašvaldību dalībai komercdarbībā nav pamata;

- Konkurences neitralitātes principa ievērošanas nozīmīguma skaidrošana plašākai sabiedrībai, sniedzot informāciju par ieguvumiem, ko var nodrošināt brīva un godīga konkurence (iedzīvotājiem ir tiesības saņemt kvalitatīvus un faktiskajai situācijai atbilstošus pakalpojumus par cenu, kas ir veidojusies veselīgas konkurences apstākļos).