Pārlekt uz galveno saturu

LTRK vīzija  “Latvija 2070”: izglītota sabiedrība, gudra valsts pārvalde un eksportspējīgi uzņēmēji

2070

Lielākās Latvijas uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) rīkotajā konferencē Latvija 2070tika prezentēta ekspertu izstrādāta vīzija “Latvija 2070”, kurā par galvenajām valsts ilgtspējīgas attīstības  prioritātēm tika atzīta izglītota sabiedrība, gudra valsts pārvalde un produktīva, konkurētspējīga uzņēmējdarbība.

“Galvenie vaļi, uz kuriem vajadzētu balstīsies Latvijas valsts labklājībai pēc teju piecdesmit gadiem, būtu  jābūt  kvalitatīvai izglītības un veselības sistēmai, ka arī inovācijām – ne tikai tehnoloģijās, bet arī savstarpējās attiecībās, valsts pārvaldē, izglītības un zinātnes sistēmā, nodokļu politikā, starptautiskajā sadarbībā un citās svarīgās jomās,“ secina viens no konferences iniciatoriem, LTRK prezidents Aigars Rostovskis.

Viņš aicina pārstāt baidīties no kļūdām un iet  tālāk ar  stipru nacionālo pašapziņu un ambīcijām, kuras mērķtiecīgi tiek iedzīvinātas. “Eksporta pieaugumam ir jābūt par vienu no galvenajām valsts attīstības prioritātēm, jo tikai tā varēsim sasniegt labklājību. Ir jāpārtrauc darbības, kuras neatbilst izvirzītajām. Orientēšanās uz mērķi, nevis procesu, ar katru lēmumu tuvojoties vēlamajam rezultātam, palīdzēs mums būt par tādu valsti, no kuras citas varēs  mācīties un pārņemt labāko praksi. LTRK ir politiski neitrāla organizācija – uzņēmēju un akadēmiķu satikšanās vieta,“ uzsver LTRK prezidents.

Redzējums par Latvijas nākotni ir tapis provokatīvās un  atklātās diskusijās divās darba grupās – akadēmiskajā, kuru vadīja investīciju sabiedrības Prudentia“ partneris Ģirts Rungainis, un uzņēmējdarbības, kas strādāja Latvijas Universitātes profesora Mārča Auziņa vadībā.

”Veiksmīgi uzņēmēji saprot, ka Latvijas nākotne nav iespējama bez izglītības, zinātnes un tehnoloģijām. Tāpēc ir jāvairo sabiedrības un politiķu uzticība zinātnei un dažādu jomu profesionāļiem, ir jāveido tilts starp uzņēmējdarbību un zinātni, kas ir pamats nācijas ilgtspējīgai attīstībai,” ir pārliecināts M. Auziņš.

Savukārt Ģ. Rungainis atzina, ka Latvijas nākotnes vīzijai ir jābalstās vērtībās, izglītībā un latviskajā dzīvesziņā. ”Vērtības ir sabiedrības mugurkauls, izglītības līmenis – tās gudrība, bet latviskā dzīvesziņa – mūsu nacionālās valsts pamats,” konferencē “Latvija 2070” uzsvēra Ģ. Rungainis.

Times Augstākās izglītības konsultāciju darba grupas (Times Higher Education’s consultancy team) vadītāja Elizabete Šeparde (Elizabeth Shepherd), vērtējot Latvijas augstskolu šā brīža sniegumu, atzina, ka četras valsts augstskolas – Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Latvijas universitāte (LU), Rīgas Tehniska universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte jau šobrīd ir augstu novērtētas starptautiskajos augstskolu reitingos. ”Ir pozitīvi, ka Latvijas uzņēmējdarbības nozares pārstāvji iesaistās diskusijās ar augstākās  izglītības iestādēm, tajās ir salīdzinoši augsta internacionalizācijas pakāpe, piemēram, RSU ir izcili darbojusies pētījumu publicēšanā starptautiskos avotos. Šie rādītāji ekspertiem palīdzēs turpināt darbu pie 2070. gada attīstības stratēģijas izstrādes, kurā būtiska prioritāte ir piešķirta izglītībai. Kvalitatīvai izglītībai ir jābūt pieejamai visos līmeņos un visos valsts reģionos,” secināja E. Šeparde.

Sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš informēja, ka šī gada novembrī veiktā aptauja liecina, ka tikai katrs trešais respondents atzīst, ka 2070. gadā dzīves līmenis Latvijā  varētu būt labāks. Turklāt tikai 46% respondentu no valsts institūcijām sagaida ilgtermiņa attīstības stratēģiju.

Pirms konferences ”Latvija 2070” LTRK aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju padomāt, aizdomāties vai pasapņot, kādā Latvijā viņš vēlētos dzīvot pats, vai kādu to vēlētos atstāt nākamajām paaudzēm, piedaloties aptaujā “Kādu Tu gribi redzēt Latviju 2070. gadā?”  Sniedzot pavisam īsu atbildi, kas trijos vārdos raksturotu, kādai vajadzētu būt mūsu valstij pēc 50 gadiem, lielākā daļa respondentu kā galvenās vērtības minēja - brīvību un neatkarību (ar izkoptām nacionālām vērtībām, saglabājot latviskumu), labklājību, turību, pārticību un uzplaukumu, gudru un izglītotu cilvēku valsti, kurā ir attīstītas tehnoloģijas un neparaukti tiek ieviestas inovācijas. Tāpat  aptaujas dalībnieki vēlas Latviju pēc 50 gadiem redzēt ka zaļu valsti, kurā nav birokrātijas un korupcijas, kurā ir  laba veselības aprūpes sistēma, un dzīvo laimīgi cilvēki.

VĪZIJA "LATVIJA 2070"

PREZENTĀCIJA "KO DOMĀ LATVIJAS SABIEDRĪBA"

Konference “Latvija 2070”  tika organizēta sadarbībā ar SIA “Tele2“ un ziņu portālu TVNET.