Pārlekt uz galveno saturu

Eurochambres 2024. gada ekonomikas aptauja: ilgstošas problēmas un ekonomiskais klimats nākamgad ierobežos uzņēmējdarbības izaugsmi

EUROCHAMBRES

Ceturtdien, 9. novembrī,  publicēta ikgadējā Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas EUROCHAMBRES ekonomikas aptauja. Vairāk nekā 43 000 uzņēmēju sniegtās atbildes liecina, ka Eiropas ekonomiskajā zonā vērojama neliela uzņēmējdarbības klimata uzlabošanās salīdzinājumā ar vēsturiski zemāko līmeni, kāds bija pirms 12 mēnešiem. Tomēr tādas pastāvīgas problēmas kā energoresursu un izejvielu nodrošinājums, darbaspēka izmaksas un kvalificētu darbinieku trūkums iezīmē nelabvēlīgu noskaņojumu un liecina par nenoteiktību.

Pēc pagājušajā gadā reģistrētā straujā uzņēmēju uzticēšanās krituma EUROCHAMBRES 2024. gada ekonomikas aptaujas (EES2024) respondenti gatavojas sagaidīt vēl vienu sarežģītu gadu. Saskaņā ar atsauksmēm, ko apkopojušas 27 valstu kameras, to skaitā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Eiropas uzņēmēji ir nedaudz mazāk pesimistiski noskaņoti attiecībā uz nākamo gadu saistībā ar iekšzemes tirdzniecību, eksportu, nodarbinātību un ieguldījumiem nekā pirms 12 mēnešiem. Tomēr rezultāti liecina, ka augstās patēriņa cenas un zemais privātais patēriņš nopietni ietekmē iekšzemes tirdzniecību. Vienlaikus sagaidāms, ka paaugstinātās procentu likmes ietekmēs privātos ieguldījumus. 
Uzņēmēji uzskata enerģijas un izejvielu nodrošinājumu par 2024. gada aktuālāko problēmu. Arī nākamgad būtisks šķērslis uzņēmumiem būs darbaspēka izmaksu pieaugums un kvalificēta darbaspēka trūkums. 

LTRK valdes locekle Katrīna Zariņa, vērtējot aptaujā ietvertos Latvijas rezultātus, norāda:

“Uzņēmējiem visā Eiropā pēdējie pāris gadi bijuši patiešām izaicinoši, tāpēc pozitīvi vērtējams, ka uzņēmēji Latvijā nākamajā prognozē darbības pieaugumu vietējā tirgū. Arī nākamā gada eksporta apjoma prognozes ir pozitīvas, taču, lai veicinātu būtiskāku eksporta pieaugumu, ir jāatrisina jau ilgstošā problēma ar darba spēka izmaksām, kvalificētu darba spēka trūkumu un ir būtiski jāmazina uzņēmējiem radītais administratīvai slogs.” 

Par galveno ekonomikas izaicinājumu 2024. gadā Latvijas uzņēmumi norādījuši darba spēka izmaksas un kvalificēta darba spēka trūkumu, kam seko enerģijas un izejmateriālu cenu pieejamība. Tāpat kā ļoti augsts izaicinājums vērtējams ar uzņēmējdarbības vidi pastāvošais administratīvais slogs Vienlaikus no aptaujas rezultātiem secināms, ka Latvijas uzņēmumi 2024. gadā prognozē pieaugumu ieņēmumiem vietējā tirgū, kam seko ieņēmumi eksporta tirgos un vērtējums par vispārējo uzņēmējdarbības vidi, taču uzņēmumi nākamajā gadā negatīvāk prognozē investīciju piesaistes aspektus.

Ceturtdien, 9. novembrī, notikušajā EES2024 atklāšanas pasākumā uzstājās EUROCHAMBRES prezidents Vladimirs Dlouhijs (Vladimír Dlouhý): 

“Eiropas uzņēmumiem pārāk ilgu laiku ir nācies bremzēt, un tas kaitē mūsu ekonomikas atveseļošanai un konkurētspējai. ES politikas veidotājiem ir jāpalīdz tiem pāriet no izdzīvošanas režīma uz panākumu gūšanu, nevis jāierobežo to izaugsme ar pārmērīgu regulējumu.” 

Galvenie EES2024 politikas vēstījumi: 
• stingri vērsties pret pārmērīgām normatīvām prasībām un to plūsmu, kas kavē ES uzņēmumu konkurētspēju;
• uzlabot tādu svarīgāko izejvielu piegādes drošību, kas nepieciešama pārejai uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni;
• veicināt talantu un prasmju attīstību un piesaisti, lai īstenotu dubulto pāreju; 
• apņemties īstenot vērienīgu programmu, lai risinātu atlikušos šķēršļus vienotajam tirgum, tādējādi nodrošinot apjomradītus ietaupījumus, izaugsmi un ieguldījumus; 
• saskaņot Eiropas enerģētikas un rūpniecības stratēģijas ar klimata mērķiem. 

EES2024 aptaujas ziņojums: https://bit.ly/EES24_Report

EES2024 aptaujas infografika: https://bit.ly/EES2024_Infographic

EUROCHAMBRES apvieno 46 Eiropas valstu Tirdzniecības un rūpniecības kameras, tostarp LTRK, un atbalsta savus biedrus jeb Eiropas uzņēmējus, kā arī to centienos radīt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi Eiropas ekonomiskajā zonā.