Pārlekt uz galveno saturu

Marts

01 Liec lietā eParakstu! LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

Liec lietā eParakstu!

Sākot no šī gada 1.janvāra eID kartēs bez maksas iekļauts neierobežots eParakstīšanas reižu skaits. Bez maksas pieejama arī mobilā lietotne eParaksts mobile, kas ļauj attālināti saņemt visdažādākos e-pakalpojumus, kā arī parakstīt dokumentus portālā eParaksts.lv. Pērnā gada nogalē eID karte, eParaksta karte, ko lieto juridiskas personas, kā arī lietotne eParaksts mobile ir akreditēti kā kvalificēti paaugstinātas drošības e-Identitātes apliecināšanas rīki, ar kuriem virtuālajā vidē vari saņemt pakalpojumus, kuriem nepieciešama identitātes apliecināšana uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Iedzīvotāji ir aprīkoti!

Cik gatavi ir uzņēmumi apmierināt pieaugošo prasību pēc drošas klientu apkalpošanas, pakalpojumu pārdošanas un darījumu kārtošanas digitālajā vidē?

 

Seminārā runāsim par:

1. eParaksta rīki un pielietojumi. Labās prakses piemēri.

2. Kāpēc, kad un kam ir svarīga e-Identitātes apliecināšana visaugstākajā līmenī?

3. Kā parakstīt dokumentus viedtālrunī? Ērti, ātri, mūsdienīgi! Kā apliecināt e-Identitāti ar viedtālruni – viens ērts rīks visdažādākajām dzīves situācijām.

4. Kā integrēt eParakstu uzņēmuma sistēmās un klientu apkalpošanas portālos.

 

Pirms semināra aicinām portālā eParaksts.lv aizpildīt pieteikumu eParaksts mobile saņemšanai, līguma parakstīšanas vietu norādot “klātienē”. Pēc semināra būs iespējams noslēgt līgumu par eParaksts mobile lietošanu (piesaistīts fiziskai personai). Mobilā lietotne un tās izmantošana ir bez maksas. Aicinām ierasties ar savu portatīvo datoru, lai eParaksts mobile pieteikšanās norit ērtāk, kā arī paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu (pasi vai eID karti) un internetbankas piekļuves rīkus.

 

Ieguvumi:

 • Zināšanas par eParaksta rīkiem, to pielietojumu un integrēšanu uzņēmuma biznesa procesos.
 • Motivācija uzņēmuma biznesa procesu pārskatīšanai, tehnoloģiju integrēšanai vai to pielietojuma paplašināšanai.
 • Prasmes lietot eParakstu savā viedtālrunī!

 

Semināru vada:

 • Kārlis Siliņš, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs E-pakalpojumu daļas vadītājs. Jau septiņus gadus vada eParaksta komandu!
 • Vineta Sprugaine, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Korporatīvās komunikācijas daļas vadītāja
 • Viktorija Jakovļeva, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs klientu apkalpošanas eksperte

Semināra norises laiks: plkst.: 13:00-15:00

 

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/LPBS_010319

 

Apmeklējot semināru, Jūs piekrītat savu fotogrāfiju un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos.

04 BIZNESA EKSPRESDIAGNOSTIKA “9 ELEMENTI” LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

BIZNESA EKSPRESDIAGNOSTIKA “9 ELEMENTI”

 

Gan lielāki, gan mazāki uzņēmumi izdzīvo līdzīgus biznesa attīstības posmus ar visām no tā izrietošajām problēmām un iespējām. Elementi, kas veido veselīgu organizāciju, arī ir līdzīgi.

Mūsu pieeja uzņēmumu attīstībai balstās uz 9 elementiem, kur katrs elements ir noteiktu prasmju un  pieeju kopums, kas biznesam nodrošina attiecīgu rezultātu.

Seminārā īsumā apskatīsim visus izcila biznesa 9 elementus un kopsakarības starp tiem – Biznesa modelis, Tirgus un klienti, Mērķi un stratēģija, Darbiniekus, Produkti un pakalpojumi, Procesi, Finanses, Pārmaiņu vadība, kā arī Vadības grupa. Pieredze, strādājot ar Latvijas uzņēmumiem rāda, ka ir vērojamas vairākas tipveida kombinācijas, kāds ir šo elementu attīstības līmenis, uzņēmuma darbības rezultāti un biznesa riski.

Sava uzņēmuma pašvērtējums, balstoties uz organizāciju attīstības sistēmu “9 elementi”, būs labs pamats, lai kopā ar savu komandu izvērtētu pašreizējo situāciju uzņēmumā un spriestu par nepieciešamajiem attīstības uzdevumiem.

Šajā seminārā:

 1. Palīdzēsim uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem apzināt savu uzņēmumu attīstības vajadzības, iespējas un biznesa riskus;
 2. Runāsim par labu vadības praksi, uzņēmumu aktualitātēm un iespējamajiem risinājumiem
 3. Dalīsimies pieredzē, gatavojot un ieviešot pārmaiņas savos uzņēmumos.

Ieguvumi:

Biznesa pašvērtējums “9 elementi” izgaismo situācijas un problēmas, kas raksturīgas daudziem Latvijas un Baltijas reģiona uzņēmumiem. Nepilnas stundas laikā tas ļauj vizualizēt uzņēmuma pašreizējo situāciju, lai spriestu par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Veicot pašvērtējumu vadības grupā, veidojas vienota izpratne par situāciju uzņēmumā, iespējamiem riskiem un prioritātēm. Pašvērtējuma formāts un valoda ir veidota tā, lai būtu piemērots arī uzņēmējiem bez padziļinātām finanšu vai biznesa vadības zināšanām.

Semināru vada: Māris Millers, biznesa treneris, konsultants un pārmaiņu projektu vadītājs ar 20 gadu pieredzi un pozitīvu skatu uz dzīvi. Strādājis ar vairāk nekā 100 Latvijas un Baltijas uzņēmumu vadības komandām. Vadījis seminārus Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Nīderlandē, Francijā un Azerbaidžānā. Izveidojis vadības pakalpojumu uzņēmumu “MM Studija” un viedtālruņu aplikāciju uzņēmumu “DriveWiz”, viens no Organizāciju Attīstības Kluba dibinātājiem.

 

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/LPBS_040319

 

 

Apmeklējot semināru, Jūs piekrītat savu fotogrāfiju un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos.

 

 

05 JELGAVA: Jaunākie Darba likuma grozījumi un to piemērošana. Administratīvā atbildība darba tiesību jomā.

Jaunākie Darba likuma grozījumi un to piemērošana. Administratīvā atbildība darba tiesību jomā.

 

05. martā, plkst. 11:00-15:00

Viesnīca „Zemgale” (Skautu iela 2, Jelgava)

Seminārā apskatīsim jaunākos grozījumus Darba likumā, un ne tikai :

 •  Darba algas norādīšanu darba sludinājumā;
 • Valsts valodas un svešvalodas prasības darba sludinājumā un darba pienākumu izpildē;
 • Darbinieka tiesības disciplinārsoda pārsūdzēšanā – kārtību un termiņiem;
 • Arodbiedrības loma darba devēja uzteikuma gadījumā;
 • Darbinieka uzteikums saistībā ar svarīgu iemeslu un atlaišanas pabalsta izmaksas pamatojumu;
 • Prasības celšanas termiņu, ja darba devējs nav izmaksājis atlaišanas pabalstu darbinieka uzteikuma gadījumā sakarā ar svarīgu iemeslu.
 • Administratīvo pārkāpumu lietvedība darba tiesību jautājumos.

Analizēsim dažādas situācijas likuma grozījumu ietvaros, risināsim praktiskus piemērus, analizēsim  reālas situācijas saistībā ar darba tiesību pārkāpumiem, vērtēsim un analizēsim kādi dokumenti nepieciešami un piemērojami konkrētai situācijai ne tikai likuma grozījumu ietvaros, bet arī ikdienas situācijās.

Noslēgumā –semināra dalībnieku jautājumi par darba tiesisko attiecību jautājumiem .

 

Semināru vada: Aija Vāciete- praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās. Profesionālais maģistra grāds privāttiesībās, mediatore, specializācija darba aizsardzības un darba drošības jautājumos.

Pieredze strīdu risināšanā, piemērojot mediācijas procesu.

Strādājusi  Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti, nodrošinot sagatavoto administratīvo aktu kontroli, to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā LTRK, pašvaldībās un to iestādēs, NVA, komercstruktūrās.  Pieredze iestāžu izdoto administratīvo aktu izvērtēšanā, to atbilstības noteikšana normatīvo aktu prasībām.

Ikdienā pārstāv klientu intereses administratīvo pārkāpumu lietvedības procesos, administratīvajās lietvedībās valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās. Konsultē uzņēmējus un fiziskās personas par viņu tiesībām un pienākumiem administratīvajās tiesībās, nelaimes gadījumu izmeklēšanas procesos, kā arī citos jautājumus, kas saistīti ar komersanta pienākumiem darba aizsardzības normu ievērošanā uzņēmumā.

 

Seminārs pieejams:

LTRK biedriem vienam pārstāvim no uzņēmuma bez maksas, katram nākamajam – EUR 10.00 + PVN.

Uzņēmumiem, kas nav LTRK biedri, dalība EUR 20.00 + PVN.

Reģistrācija: jelgava@chamber.lv; 28646086

 

"Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat savu bilžu un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos."

 

05 Projektu vadības kultūra. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

Projektu vadības kultūra

 

 

     Izcila projektu vadība nozīmē efektīvu komunikāciju, rūpīgu plānošanu, mērķtiecīgu organizēšanu un godīgu izvērtēšanu. Nereti uzņēmumi saskaras ar kavētiem projektu beigu termiņiem, neprasmīgu naudas līdzekļu tērēšanu un resursu plānošanu, turklāt daudzi projekti nav saskaņā ar organizācijas svarīgākajiem mērķiem un prioritātēm.

 

Seminārā runāsim par:

 1. Saprast, kā projekta veiksmīgs iznākums ir atkarīgs no procesa un cilvēkiem
 2. Identificēt ieinteresētās puses, noteikt mērķus un izveidot projekta aprakstu
 3. Plānot projekta riskus un izveidot projekta izpildes plānu
 4. Noslēgt projektus un uzslavēt komandas dalībniekus par ieguldījumu projektā  
 5. Radīt skaidru komunikācijas plānu, kas iekļaus regulārus statusa ziņojumus
 6. Uzraudzīt projekta izpildi un vadīt atskaišu procesu

 

Ieguvumi:  

Skaidrība par disciplinētu procesu, lai sekmīgi īstenotu projektus un iedvesmotu savu komandu.

 

Semināru vada: Ivo Ālmanis, kurš  ir uzkrājis bagātīgu pieredzi stratēģiskajā uzņēmuma vadībā, kā arī strādājis operatīvajā un projektu vadībā tādos uzņēmumos kā Accenture un Tieto Latvia.

Izmantojot FranklinCovey filozofiju un pieeju, Ivo uzņēmumos trenē un ievieš personīgās produktivitātes un efektivitātes risinājumus.

www.franklincovey.lv

 

Semināra norises laiks: 15:00-17:00

 

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/LPBS_050319

06 Kā sagatavoties starptautiskā standarta ISO 50001:2011 atbilstošas energopārvaldības sistēmas pirmajam uzraudzības auditam. KVALITĀTES PĒCPUSDIENA

Kā sagatavoties starptautiskā standarta ISO 50001:2011 atbilstošas energopārvaldības sistēmas pirmajam uzraudzības auditam

Lielajiem energopatērētājiem  līdz 2018. gada 1. aprīlim bija jāveic obligātie energoauditi vai jāievieš un jāsertificē ISO 50001:2011 atbilstoša energopārvaldības sistēma.

2019. gada aprīlī būs pagājis gads, kopš ISO 50001 serrtifikātu izsniegšanas, tas nozīmē, ka martā sagaidāmi uzraudzības auditi.

Uzņēmumiem, kuri jau ilgāku laiku ir pazīstami ar ISO grupas vadības sistēmu sertifikāciju, tas nebūs nekas jauns, taču tiem, kuri tikai pagājušajā gadā ar to saskārās pirmo reizi, pirmais uzraudzības audits ir nopietnāks pārbaudījums nekā pati sertificēšana.

Galvenās nodarbībā apskatāmās tēmas un ieteicamie risinājumi pirmajā uzraudzības auditā:

 1. Kā tiek uzturēta energopārvaldības sistēma
 2. Kā tika sasniegti izvirzītie mērķi
 3. Kas mainījies uzņēmuma darbībā pa šo gadu
 4. Kādi mērķi tiek izvirzīti nākamajam periodam
 5. Vai jūsu uzņēmumā energosnieguma rādītāju (ESR) bāzes līnija tuvojas taisnei?
 6. Kādos gadījumos būtu nepieciešams pārskatīt un papildināt eosšos ESR

Šis seminārs ir paredzēts uzņēmumiem, kuriem ir izveidota un sertificēta energopārvaldības sistēma, kā arī tiem, kuri vēlas operatīvi papildināt obligāto energoauditu efektivitātes rādītājus.

Moderatori: Normunds Reips un Dzintars Putnis

ISO 9001 un ISO 50001 konsultanti un IRCA sertificēti auditori

Pieredze: sagatavoti vairāk kā 30 uzņēmumi ISO 50001 sertifikāta saņemšanai, sagatavota energobilance vairāk nekā 25 uzņēmumiem.

Auditēti vairāk kā 300 uzņēmumu.

 

Procesus, kurus nevar izmērīt, mēs nespējam kontrolēt.

Procesus, kurus nevar kontrolēt, nav iespējams uzlabot! 

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/KP_060319

 

 

Apmeklējot semināru, Jūs piekrītat savu fotogrāfiju publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos.

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Kad un kāpēc izmantot animāciju jūsu mārketinga kampaņās? MĀRKETINGS – RADOŠS CEĻŠ UZ REZULTĀTU

Kad un kāpēc izmantot animāciju jūsu mārketinga kampaņās?

Kad cilvēki dzird vārdu animācija, visbiežākais nāk prātā multfilmas. Taču animācija ir ārkārtīgi derīgs risinājums mārketinga vajadzībām.

Digitālajā vidē pēdējos gados būtiski pieaug video izmantošanu. Google, Facebook un Twitter statistika liecina, ka video pārdod labāk.

Skaidrojošie video, animēti GIFi, biznesa epasti, satura komunikācija, zīmola un pārdošanas kampaņas. Tie ir daži no mārketinga risinājumiem, kas ir svarīgi uzņēmuma biznesam un kur video ir būtiska nozīme.

Kad animācija ir īstais veids, kā runāt par jūsu uzņēmumu, produktu vai pakalpojumu?

Kādas ir animācijas priekšrocības?

Kā to izmantot jūsu labā?

Tie ir daži no jautājumiem, ko apskatīsim seminārā, lai atklātu neizmantoto animācijas potenciālu.

 

Semināru vada: Rita Šteimane, dizaina un animācijas studijas “Panic Studio” vadītāja ar 10 gadu pieredzi reklāmas industrijā kā reklāmas un digitālo aģentūru, tā arī mārketinga komandu pusē.

Semināra norises laiks: plkst. 13:00-15:00

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/MRCR_080319

 

 

Apmeklējot semināru, Jūs piekrītat savu fotogrāfiju un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos.

 

12 Ikdienas krāpšanas veidi un to mazināšana. PASTĀVĒS, KAS PILNVEIDOSIES

Ikdienas krāpšanas veidi un to mazināšana

     Maldināšanas parādības bieži izpaužas jebkurās cilvēku attiecībās. Biznesa pasaule nav izslēgšana. Liela mēroga negodīgums liek ciest pasaules ekonomikai un pat pazemināt cilvēku dzīves līmeni, radot darba vietas zaudējumus un citas negatīvas sekas. Krāpšana un krāpšana ir plaši izplatīta visās uzņēmējdarbības jomās. Pierādījums tam var būt tādu gadījumupiemēri kā Enron, WordCom. Tikai šo divu skandālu izmaksas ir aptuveni $37 - 48 miljardi no IKP.

 

No otras puses, mēs trenējamies maldināt citus daudzos ikdienas darījumos. Redzams, ka ikdienas dzīves krāpšanās saistīta gan ar savstarpējās uzticēšanās līmeni sabiedrībā, gan ar biznesa darījumu organizēšanas praksi un normatīvo rāmi, gan ar pašu uzņēmumu korporatīvo kultūru. Paradoksāli, bet ikdienas krāpšanās (neliela, šad tad) ir pat dabiska cilvēciska iezīme. Taču tās izplatība, biežums un attiecīgi kaitējums organizācijām une ekonomikai ir mainīgs lielums. To var ietekmēt atpazīstot ikdienas dzīves krāpšanas formas, zinot, kuras no tām ir vairāk vai mazāk attiecīgajā kultūrā ‘atļautas’ (pateicība ārstam) vai ‘aizliegtas’ (dokumentu viltošana) un ieviešot pretpasākums.

Prezentācija veltīta tieši tam – kādi psiholoģiski un sociāli mehānismi ‘stāv’ aiz ikdienas krāpšanās formām, kā labāk tās atpazīt un kādi no pretpasākumiem der kurās no situācijām.

 

Semināru vada:

Roberts Ķīlis -M.Phil., PhD (Cantab.) - eksperts, konsultants, lektors un profesors ar starptautisku pieredzi, kā arī nozīmīgu publikāciju autors. Maģistra un filozofijas doktora grādu ieguvis Kembridžas Universitātē. Strādājis kā asociētais profesors Rīgas Ekonomikas augstskolā. Bijis LR izglītības un zinātnes ministrs, vadošais pētnieks “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorijā”, pasniedzējs RSU, lektors LU un skolotājs Rīgas Franču licejā.

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-70:00

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: www.ej.uz/LPBS_120319

 

12 JELGAVA: Jaunā vadītāja domāšana

Jaunā vadītāja domāšana

12. martā, plkst. 10:00-12:30

Viesnīca „Zemgale” (Skautu iela 2, Jelgava)

 

Šodienas realitāte mūsdienu vadītāja lomu padara sarežģītāku kā jebkad agrāk. Pirmā līmeņa vadītāji būtiski ietekmē ikvienu rādītāju organizācijā: darbinieku produktivitāti un iesaisti, klientu apmierinātību un lojalitāti, inovāciju un finanšu rādītājus. Viņi tieši ietekmē to, vai talantīgs darbinieks no uzņēmuma aiziet vai tajā paliek. Prasme strādāt ar cilvēkiem nosaka 80% no viņu veiksmes, tomēr lielākoties cilvēki tiek paaugstināti tieši viņu tehnisko prasmju dēļ. Tas rada situāciju, kurā gan jauni, gan pieredzējuši pirmā līmeņa vadītāji var sastapties ar grūtībām komandas vadīšanā.

 

Seminārā runāsim par:

 1. Izmaiņām pasaulē un vadības izaicinājumiem
 2. Jauno vadītāju izaicinājumiem un kļūdām
 3. Par 6 rīcībām, kas palīdz jaunajiem vadītājiem sasniegt rezultātus:
  1. Par to, kā attīstīt vadītāja redzējumu
  2. Par to, kā rīkot individuālas tikšanās
  3. Par to, kā noskaņot komandu sasniegt rezultātus
  4. Par to, kā radīt atgriezeniskās saites kultūru
  5. Par to, kā vadīt komandu cauri pārmaiņām
  6. Par to, kā pārvaldīt savu laiku un enerģiju

Ieguvumi:

Atklāt domāšanas maiņas iespējas, kas palielinās Tavus panākumus citu cilvēku vadīšanā

Padziļināt savu izpratni par problēmām komandā un palīdzēt viņiem pašiem tās savā starpā atrisināt

Radīt skaidrību par komandas mērķiem un rezultātiem; deleģēt savas komandas dalībniekiem atbildību

Plānot katru nedēļu, lai fokusētos uz vissvarīgākajām prioritātēm, un stiprinātu savu spēju būt efektīvam vadītājam.

Identificēt konkrētas darbības, lai palīdzētu savai komandai virzīties cauri pārmaiņām un gūt labāku sniegumu.

Sniegt atgriezenisko saiti, lai vairotu komandas pārliecību un kompetenci; uzlabot sniegumu, lūdzot kolēģu atgriezenisko saiti

 

Semināru vada:

Mārtiņš Tols, FranklinCovey Latvia treneris

www.franklincovey.lv

Mārtiņš Tols pieredzi ieguvis strādājot vadošos amatos valsts iestādēs un privātos uzņēmumos. Vadījis projektus Latvijā un ārvalstīs. Viņa zināšanu loku veido stratēģiju izstrāde un ieviešana, klientu piesaiste un apkalpošana, projektu vadība, juridiska palīdzība, vadībzinību programmu izstrāde un ieviešana, kā arī apmācību organizēšana un pasniegšana.

​​Mārtiņa pārliecība ir, ka katrs cilvēks var kļūt par labu speciālistu vai vadītāju. Ne visi to spēj izdarīt patstāvīgi. Ir svarīgi pamodināt cilvēkos vēlēšanos sasniegt kaut ko vairāk un sniegt attiecīgos darba rīkus.

Mārtiņa interešu lokā ir ģimene, motobraukšana un ceļojumi ar fotoaparātu somā.

 

Seminārs pieejams:

LTRK biedriem vienam pārstāvim no uzņēmuma bez maksas,  katram nākamajam – EUR 10.00 + PVN.

Uzņēmumiem, kas nav LTRK biedri, dalība EUR 20.00 + PVN.

Reģistrācija: jelgava@chamber.lv; 28646086

 

 

 

"Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat savu bilžu un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos."

14 UIN likuma piemērošana un deklarācijas aizpildīšana. FINANŠU DIENA

UIN likuma piemērošana un deklarācijas aizpildīšana

 

Ir pagājis gads, piemērojot jauno uzņēmumu ienākuma nodokli, un ir sagatavota arī decembra deklarācija, aicinām pārrunāt aktuālos jautājumus uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā un deklarācijas aizpildīšanā

 

Seminārā runāsim par:

1. Iespējām precizēt uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas;

2. Nodokļu atvieglojumu piemērošanu;

3. Reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem, kā arī ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem;

4. Atbildes uz klausītāju jautājumiem.

 

Semināru vada: Diāna Kudravecs, VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore.

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-16.20

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/FD_140319

 

Apmeklējot semināru, Jūs piekrītat savu fotogrāfiju un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos.

15 Seminārs par Japānas tirgu

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina uz semināru par Japānas tirgu, kurš norisināsies 2019.gada 15.martā, no plkst.10:00 līdz 12:00 LTRK namā, Kr. Valdemāra ielā 35, Rīgā

Semināra tēmas:
1. Ievads par Japānas tirgu: galvenie faktori, tendences un tirdzniecības stimuli;
2. Ienākšana Japānas tirgū: galvenie veiksmes faktori.

Pasākums notiks angļu valodā.

Seminārā uzstāsies eksperts no Japānas tirdzniecības, investīciju un starptautiskā mārketinga uzņēmuma “Fenetre Partners” Ltd., kura galvenais mērķis ir palīdzēt biznesa pārstāvjiem apzināt un ienākt Japānas tirgū (uzņēmuma darbības laikā ir realizēti vairāk nekā 200 starptautiski projekti). Uzņēmumam ir pieredze darbā ar dažādam organizācijām tādās valstīs kā ASV, Kanāda, Lielbritānija, Vācija, Dānija, kā arī, šogad uzsākta sadarbība ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.

Tikšanās laikā būs iespēja saņemt atbildes uz Jums interesējošajiem jautājumiem, tāpēc aicinām tos norādīt reģistrācijas anketā vai iesūtīt kontaktpersonai.

Japānas tirgus apgūšanā liela nozīme ir tieši eksporta partnerim mērķa valstī, tāpēc, lai veicinātu šo sadarbību, novembra beigās paredzēta tirdzniecības misija uz Japānu, par ko plašāka informācija būs pieejama LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos. Vizīte Japānā būs paredzēta tikai pilntiesīgiem LTRK biedriem.

Dalība seminārā: bezmaksas visiem interesentiem.
Reģistrācija līdz 08.03.2019: https://ej.uz/Seminars_Japana

Kontakti saziņai: nauris.lazdans@chamber.lv; + 371 67201109

 

 

Apmeklējot semināru, Jūs piekrītat savu fotogrāfiju un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos.

15 Emocionālās spriedzes mazināšana. CILVĒKA SPĒKA AVOTS

Emocionālās  spriedzes mazināšana

Mēs katrs ikdienā arvien vairāk izjūtam emociju saspringumu, arvien vairāk mūs ietekmē dzīves nežēlīgs ritms un mēs visi ciešam no stresa.

Lai mazinātu šo ietekmi, lai rīkoties apzinātāk un komunikāciju pārvērst loģiskajā gultnē, nevis emocionālajā, jāmāk noteikt savas emocijas un stāvokli, ka arī spēt mazināt emocionālo spriedzi sarunbiedros.

 

Seminārā runāsim par:

 1. Mūsu emocijām
 2. Izmeklēsim to cēloņus
 3. Emociju savaldīšanu
 4. Emocionālās spriedzes mazināšanas paņēmieniem
 5. Praktizēsimies viens uz otra

Ieguvumi:

Jo labāk mēs saprotam sevi, savas emocijas, jo labāk ar tām varam tikt galā, jo labākus rezultātus sasniedzam ikdienas privātajā un lietišķā komunikācijā.

Semināru vada: Aleks Dobrovoļskis, Komunikātors ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi dažādās jomās: kino, TV, reklāma, tiešais pasts, personāla atlase un apmācība un pēdējos 6 gadus – korporatīvajās spēlēs (lomu, improvizācijas, komandu...)

 

Semināra norises laiks: plkst. 13:00-15:00

 

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/CSA_150319

 

Apmeklējot semināru, Jūs piekrītat savu fotogrāfiju un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos.

19 EQ - Emocionālais intelekts. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

EQ - Emocionālais intelekts

Mūsdienās arvien vairāk runā par emocionālo intelektu, jo tieši emocijas ir tas, kas padara mūs par cilvēkiem un veicina sasvtarpēji uzticamu attiecību veidošanu! Pārzināt savas emocijas un iemācīties tās pārvaldīt ir pirmais solis!

Mūsdienās psihologi un zinātnieki pieļauj, ka emocionālais intelekts EQ ir svarīgāks nekā pierastais IQ.

Tas ir saistīts ar straujām vides izmaiņām un informācijas tehnoloģiju attīstību. Mūsdienās dzimušie atšķiras no tiem, kas dzimuši jau 20-30 vai 50 gadus atpakaļ. Apkārtne un vide pieprasa no mums vislielāko personisko elastību, un šī elastība ir Emocionālās Inteleģences tēma.

Emocionālā intelekta attīstība ļauj izvēlēties reakcijas un sajūtas konkrētajā situācijā. Ideja ir vienkārša: jo lielāka izvēle, jo lielāka pielāgošanās. Tātad arī personīgā efektivitāte ievērojami palielinās. Nerunājot pat par ciešanām (depresiju, fobijām utt.), ko cilvēks patiešām pats sev izraisa! Emocionālā intelekta tēma un attīstība tā ir dzīve šeit un tagad, piepildīta ar jēgu katrā mirklī.

 

Kas notiek, attīstot EQ:

 • Attīstās empātija un uzlabojas komunikācija ar citiem cilvēkiem,
 • Pieaug izpratne par savām jūtām un stāvokļiem, harmonija ķermenī,
 • Attīstās emociju un stāvokļu pārvadīšana, māka izteikt un izdzīvot savas emocijas,
 • Palielinās reakciju elestīgums un samazinās konfliktu skaits.

 

Seminārā runāsim par:

1. Emocijām, to rašanās noteikumiem un to funkcijām,

2. Emotionālā Intelekta sastāvdaļām,

3. Emociju vērošanas instrumentiem,

4. Emociju pārvaldīšanas tehnikām gan ar ķermeņa palīdzību, gan ar valodu.

 

Ieguvumi pēc semināra: Semināra dalībnieki saņemt konkrētus soļus un instrumentus sava emocionālā intelekta turpmākai attīstībai.

 

Semināru vada: Laila Snidzāne, personības attīstības koučs un koučinga un biznesa iemaņu trenere “Metacoach” mācību centrā, kas savas vadības prasmes un pieredzi pilnveidoja ikdienā vairāk kā 15 gadus vadot un attīstot gan mazas, gan lielākas komandas dažādu sfēru uzņēmumos.

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/LPBS_190319

 

Apmeklējot semināru, Jūs piekrītat savu fotogrāfiju un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos.

19 JĒKABPILS: Jaunākie Darba likuma grozījumi un to piemērošana. Administratīvā atbildība darba tiesību jomā.

Jaunākie Darba likuma grozījumi un to piemērošana.

 Administratīvā atbildība darba tiesību jomā.

 

19. martā, plkst. 11:00-15:00

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža; Pasta iela 1, Jēkabpils

 

Europe Direct informācijas centrs Jēkabpilī sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru  aicina apmeklēt bezmaksas semināru “Jaunākie Darba likuma grozījumi un to piemērošana. Administratīvā atbildība darba tiesību jomā”, kas notiks 2019.gada 19.martā plkst. 11:00 Pasta ielā 1, Jēkabpilī.

Seminārā apskatīsim jaunākos grozījumus Darba likumā, un ne tikai :

 • Darba algas norādīšanu darba sludinājumā;
 • Valsts valodas un svešvalodas prasības darba sludinājumā un darba pienākumu izpildē;
 • Darbinieka tiesības disciplinārsoda pārsūdzēšanā – kārtību un termiņiem;
 • Arodbiedrības loma darba devēja uzteikuma gadījumā;
 • Darbinieka uzteikums saistībā ar svarīgu iemeslu un atlaišanas pabalsta izmaksas pamatojumu;
 • Prasības celšanas termiņu, ja darba devējs nav izmaksājis atlaišanas pabalstu darbinieka uzteikuma gadījumā sakarā ar svarīgu iemeslu.
 • Administratīvo pārkāpumu lietvedība darba tiesību jautājumos.

Analizēsim dažādas situācijas likuma grozījumu ietvaros, risināsim praktiskus piemērus, analizēsim  reālas situācijas saistībā ar darba tiesību pārkāpumiem, vērtēsim un analizēsim kādi dokumenti nepieciešami un piemērojami konkrētai situācijai ne tikai likuma grozījumu ietvaros, bet arī ikdienas situācijās.

Noslēgumā –semināra dalībnieku jautājumi par darba tiesisko attiecību jautājumiem .

Semināru vada: Aija Vāciete- praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās. Profesionālais maģistra grāds privāttiesībās, mediatore, specializācija darba aizsardzības un darba drošības jautājumos.

Pieredze strīdu risināšanā, piemērojot mediācijas procesu.

Strādājusi  Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti, nodrošinot sagatavoto administratīvo aktu kontroli, to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā LTRK, pašvaldībās un to iestādēs, NVA, komercstruktūrās.  Pieredze iestāžu izdoto administratīvo aktu izvērtēšanā, to atbilstības noteikšana normatīvo aktu prasībām.

Ikdienā pārstāv klientu intereses administratīvo pārkāpumu lietvedības procesos, administratīvajās lietvedībās valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās. Konsultē uzņēmējus un fiziskās personas par viņu tiesībām un pienākumiem administratīvajās tiesībās, nelaimes gadījumu izmeklēšanas procesos, kā arī citos jautājumus, kas saistīti ar komersanta pienākumiem darba aizsardzības normu ievērošanā uzņēmumā.

 

Reģistrācija: jēkabpils@chamber.lv; 27721772

 

"Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat savu bilžu un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos."

19 VALMIERĀ. DATU AIZSARDZĪBAS AKTUALITĀTES

Norise:
plkst. 11:00 - 13:00
 

DATU AIZSARDZĪBAS AKTUALITĀTES

Ir pagājuši vairāk kā 9 mēneši kopš 2018.gada 25.maija, kad Vispārīgā datu aizsardzības regula kļuva piemērojama visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Visi tikām biedēti ar milzīgiem sodiem un vispārīgiem aizliegumiem uzņēmumiem apstrādāt personu datus bez datu subjektu piekrišanām. Kas ir noticis kopš Regula ir piemērojama un vai uztraukumam ir bijis pamats? Kam pievērst uzmanību un kam gatavoties nākotnē ?

Seminārā tiks apskatītas datu aizsardzības aktualitātes Latvijā un Eiropā. Tiks arī izvērtēta Latvijas Datu Valsts inspekcijas un ārvalstu datu aizsardzības institūciju darbība Regulas pirmajos mēnešos. Tiks apskatīti pirmie atklātie pārkāpumi un pirmie uzliktie sodi par tiem.

Seminārā tiks skaidroti arī jautājumi, kas uzņēmējiem rada visvairāk neskaidrību. Cita starpā, tiks skaidrotas datu aizsardzības prasības, uzņemot fotogrāfijas dažādos pasākumos, komerciālo paziņojumu sūtīšanas tiesības, kā arī sīkdatņu izmantošana mājaslapās.

Semināra noslēgumā vadītāji sniegs ieskatu, kam nākotnē papildus būtu jāpievērš uzmanība attiecībā uz datu aizsardzības prasību ievērošanu,  obligāto iekšējās trauksmes celšanas sistēmas ieviešanu, kā arī apskatīti iespējamie jauninājumi, ko paredz ieviest E-privacy regulas projekts.

Seminārā runāsim par:

 1. Datu aizsardzības aktualitātēm Latvijā un Eiropā;
 2. Aktuālajiem jautājumiem datu aizsardzības jomā:
  1. Fotogrāfiju uzņemšana pasākumos;
  2. Komerciālo paziņojumu sūtīšana;
  3. Sīkdatņu datu apstrāde;
 3. Kam pievērst uzmanību tuvākā un tālākā nākotnē:
  1. Uzņēmuma trauksmes cēlēju aizsardzība;
  2. E-privacy regula.

 

Semināru vada:

Mikijs Zīmecs, M.A. Informācijas tehnoloģiju tiesībās, sertificēts datu aizsardzības speciālists

Mikijs Zīmecs ir jurists, kurš specializējas datu aizsardzības jautājumos un informācijas tehnoloģiju tiesībās. Ikdienā Mikijs sniedz konsultācijas saistībā ar datu aizsardzību, informācijas drošību un Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ieviešanu dažādiem vietējiem un starptautiskajiem klientiem. Mikijs ir vairāku pētījumu darbu autors par aktuālām datu aizsardzības tēmām. Mikijs ir arī Datu Valsts inspekcijas sertificēts datu aizsardzības speciālists un Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedrs.

Edvijs Zandars, Mg. iur., zvērināta advokāta palīgs

Edvijs Zandars ir zvērināta advokāta palīgs, kurš specializējas datu aizsardzības, konkurences tiesību un intelektuālā īpašuma jautājumos. Edvijs sniedz juridiskās konsultācijas datu aizsardzības jautājumos vietējiem un starptautiskajiem klientiem, kā arī veicis vairākas VDAR revīzijas, nodrošinot klientu veikto personas datu apstrādes atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Edvijs kā līdzautors ir piedalījies dažādos pētījumos par datu aizsardzību, kiberdrošību un mākoņdatošanu.

DALĪBAS MAKSA

LTRK biedriem: 15 EUR + PVN
Citiem interesentiem: 25 EUR  + PVN 

REĢISTRĀCIJA LĪDZ 15.MARTAM 

Reģistrēties: ŠEIT vai valmiera@chamber.lv,  tel.20264530

Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat savu fotogrāfiju un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos.

 

20 Komerclīgums. Satura, slēgšanas un izpildes nianses. TIESĪBU PĒCPUSDIENA

Komerclīgums. Satura, slēgšanas un izpildes nianses

 

 Pasākumā apmeklētāji saņems vairāk zināšanu par to, kā juridiski pareizi un praktiski aizsargāt savu biznesu no nākotnē iespējamām problēmām, kas saistītas ar līgumu noformēšanu un izpildi un, galvenais, – kā rīkoties, lai izvairītos no šāda veida problēmām.

 

Seminār plāns:

 

 1. Līguma jēdziens un nozīme;
 2. Līgumu pamata veidi un saturs;
 3. Līguma “dzīves cikls”;
 4. Līgumu īpašās nianses un “zemūdens akmeņi”;
 5. Komerclīgumu riski;
 6. Interešu aizsardzības varianti vai līgums kā Jūsu “drošības spilvens”;
 7. Līgumu slēgšana, nepildīšana, izbeigšana;
 8. Diskusija, jautājumi.

 

Semināru vadīs lektore Inese Ļahoviča – Rīgas šķīrējtiesas tiesnese un korekcijas nodaļas vadītāja, pazīstams un aktīvi komerctiesību jomā praktizējošs jurists.

 

Seminārs ir domāts uzņēmējiem un biznesa pārstāvjiem, kuri vēlas attīstīties un gūt priekšstatu par komerclīgumu īpatnībām.

 

Lai būtu ērtāk sekot līdzi sniegtajai juridiskajai informācijai, kura palīdzēs Jūsu uzņēmumam attīstīties un pilnveidoties, tiks izdalītas mapes ar materiāliem – instrukcijām, dokumentiem, padomiem, veidlapām, kurus pēc tam varēsiet brīvi izmantot Jūsu uzņēmuma darbībai.

 

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/TP_200319

 

21 Jurista ieteikumi darījuma partneru izvērtēšanā. TIESĪBU PĒCPUSDIENA

Jurista ieteikumi darījuma partneru izvērtēšanā

 

     Augošā biznesā lēmumi jāpieņem aizvien biežāk, bet laiks to pieņemšanai un risku analīzei samazinās. Sapņi par sagaidāmo peļņu vienmēr ir vilinoši, bet nepareizi biznesa lēmumi rada zaudējumus. Viena no tipiskām biznesa kļūdām ir nepareizā sadarbības partnera izvēle. Cik dārgi tas man var izmaksāt? Vai es no tā varu izvairīties, un ko man praktiski darīt, lai to nepieļautu? Kur es varu pārbaudīt savu sadarbības partneri, un kāda informācija man par to ir pieejama? Kādas pārbaudes man būtu obligāti jāveic, lai es justos droši? Uz kādiem avotiem es varu paļauties? Vai katrreiz pie jaunas sadarbības uzsākšanas man ir vajadzīgs jurists? Uz šiem un citiem jautājumiem kopīgi mēģināsim rast atbildes seminārā. 

 

Seminārā runāsim par:

1. Rūgtās pieredzes stāsti – pie kā noved neuzmanība sadarbības partneru izvēlē;

2. Vispārējie principi darījuma partneru izvēlē;

3. Praktiski pasākumi potenciālo sadarbības partneru pārbaudei;

4. Ar “naudas atmazgāšanu” un sankcijām saistītie riski;

5. Ar nodokļiem saistītie riski.

 

Semināru vada:  Raivis Leimanis, ZAB Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts. Raivim Leimanim ir 16 gadu juridiskā pieredze, darbojoties vadošā bankā, nevalstisko organizāciju sektorā un starptautiskā advokātu birojā. Kā advokāts Raivis praktizē dažādās tiesību jomās, konsultējot starptautiskos un vietējos klientus korporatīvajos jautājumos, būvniecības un nekustamo īpašumu projektos, apvienošanās un pārņemšanas darījumos, restrukturizācijas projektos, civiltiesisko un administratīvo strīdu risināšanā, kā arī nodokļu jomā.

 

Marta Cera, ZAB Ellex Kļaviņš zvērināta advokāta palīgs. Marta Cera specializējas komerctiesību, uzņēmumu iegādes un apvienošanās, kā arī banku darbības un finanšu jautājumos. Marta ir pieredzējusi juriste, kas tostarp sniegusi juridisko palīdzību klientiem dažādos korporatīvās pārvaldības, uzņēmumu padziļinātās juridiskās izpētes, iegādes, restrukturizācijas un reorganizāciju procesos, kā arī finanšu regulējuma piemērošanas projektos, analizējot piemērojamās tiesību normas gan no Latvijas, gan Eiropas Savienības likumdošanas aspektiem.

 

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/TP_210319

25 Seminārs par Norvēģijas tirgu

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina uz semināru par Norvēģijas tirgu, kurš notiks 2019.gada 25.martā, no plkst.10:00 līdz 13:00, LTRK namā, Kr. Valdemāra ielā 35.

Semināra tēmas:

 • Grāmatvedība (ieskats grāmatvedībā un grāmatvedības programmās);

 • Muita (importa/eksporta noteikumi Norvēģija);

 • Personāls un darba spēks no citām valstīm (darba likums, darba kontrakti, darba samaksa);

 • Transporta izmantošana Norvēģijā;

 • Skaidra nauda un naudas atmazgāšanas likumdošana.


Pasākums notiks latviešu valodā.

Semināra eksperts: Natālija Auziņa, Sieggel Regnskap og Revisjon AS īpašniece/grāmatvedības vadītāja ar vairāk kā 20 gadu pieredzi grāmatvedībā, administrēšanas jautājumos un ekonomikā.

Tikšanās laikā Jums būs iespēja uzdot Jūs interesējošus jautājumus, kā arī, lai semināru pielāgotu Jūsu vajadzībām, aicinām interesējošos jautājumus un tēmas norādīt reģistrācijas anketā vai iesūtīt kontaktpersonai.

Seminārs tiek organizēt, ņemot vērā plānoto tirdzniecības misiju aprīlī:  https://ej.uz/TM_Norvegija

Reģistrācija dalībai seminārā līdz 22.03.2019.: https://ej.uz/Seminars_par_Norv_tirgu.

Kontakti saziņai: nauris.lazdans@chamber.lv; + 371 67201109

 

 

Apmeklējot semināru, Jūs piekrītat savu fotogrāfiju un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos.

25 Seminārs par ASV tirgu
ASV

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā (AmCham Latvia) programmas “Gateway to the USA” ietvaros aicina apmeklēt semināru par Amerikas Savienoto Valstu tirgu kas notiks 25.martā plkst. 15:00 (reģistrācijas sākums plkst.14:45) LTRK namā, Kr.Valdemāra ielā 35, Rīgā.

Semināra laikā dalībnieki varēs uzzināt risinājumus veiksmīgai uzņēmējdarbībai un sadarbībai ar ASV, tostarp plašāk skaidrojot arī par iespējām Kalifornijas un Kolorado štatos.

LTRK un AmCham biedriem ieeja bezmaksas.
Nebiedriem – 60 EUR (summā iekļauts PVN).

Reģistrācija līdz 22.03.2019.: https://ej.uz/Seminars_ASV

LTRK kontaktpersona: nauris.lazdans@chamber.lv

26 JELGAVA: Uzveic enerģijas cenu kāpumu ar energoefektivitāti

Uzveic enerģijas cenu kāpumu ar energoefektivitāti

26. martā, plkst. 10:00-12:00

Viesnīca „Zemgale” (Skautu iela 2, Jelgava)

Situācijā, kad energoresursu cenas pastāvīgi pieaug, enerģijas rēķinu optimizēšanai vairs nepietiek tikai ar lētākās elektrības vai gāzes cenas izvēli. Tas ir tāpat kā ar autobraukšanu – izvēloties lētāko degvielas uzpildes staciju var ietaupīt vien pāris eiro, bet būtiskākam izdevumu samazinājumam ir nepieciešama radikālāka pieeja – jāmaina savi paradumi, jāizvēlas ekonomiskāks auto vai arī jāpāriet uz alternatīvu degvielas veidu.

Pēdējā gada laikā notiek aktīva energoefektivitātes risinājumu ieviešanu uzņēmumos un mājokļos. Attiecīgi arī enerģijas tirgotāji ievieš arvien jaunus pakalpojumus un finansējuma risinājumus, kas palīdz modernizēt uzņēmumu energosaimniecību, piedāvā būtiski samazināt enerģijas patēriņu ikdienā vai arī ļauj kļūt par enerģijas ražotāju.

Seminārā runāsim par:

 1. Elektroenerģijas un dabasgāzes cenu dinamiku un nākotnes prognozēm.
 2. Mūsdienīgiem energoefektivitātes risinājumiem un to darbības rezultātiem ikdienā:
  1. LED apgaismojums;
  2. saules enerģijas paneļi;
  3. gāzes apkures sistēmu modernizācija;
  4. reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtas.
 3. Energoefektivitātes investīciju finansēšanas programmu.
 4. Alternatīviem dabasgāzes iegādes veidiem.

Ieguvumi:

 • Izpratne par energoresursu cenu ietekmes faktoriem un aktuālajām cenu tendencēm tuvākajiem gadiem.
 • Dažādu energoefektivitātes risinājumu salīdzinājums gan no ieguldījumu, gan potenciālā ietaupījuma viedokļa.
 • Latvijā īstenotu energoefektivitātes projektu piemēri un galvenie secinājumi.
 • Informācijas par jauniem finansējuma piesaistes risinājumiem ar elektroenerģijas tirgotāja starpniecību. 
 • Iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem par energoefektivitātes risinājumu ieviešanas gaitu un reālajiem darbības rādītājiem - kāds ir piedāvājums, ar ko sākt, kāds ir sasniegtais ietaupījums un galvenie faktori, kas jāizvērtē?

 

Semināru vada:

Jānis Bethers, energouzņēmuma “Enefit” valdes priekšsēdētājs

www.enefit.lv

Jānis Bethers ir enerģijas nozares eksperts, kurš jau vairāk nekā 10 gadus vada vienu no lielākajiem energouzņēmumiem Latvijā un Baltijas reģionā - “Enefit”. Plašā pieredze, kas gūta kaimiņvalstu un Skandināvijas enerģijas tirgos, nosaka uzņēmuma fokusu uz aktuālajām klientu vajadzībām atbilstošu piedāvājumu elektroenerģijas un dabasgāzes iegādei, kā arī mūsdienīgiem energoefektivitātes pakalpojumiem.

Seminārā piedalās:

Gatis Lazda, energouzņēmuma “Enefit” enerģētikas risinājumu projektu vadītājs

Gatis Lazda, vadoties vien pēc klienta pastāvētās nozares, spēj identificēt uzņēmuma enerģijas patēriņa vājos punktus un piedāvāt piemērotākos energoefektivitātes risinājumus. Gatis savai privātmājai ir uzstādījis saules enerģijas paneļus, kā arī viņa saimniecībā var atrast citus modernus energoefektivitātes risinājumus.

Olavs Ķiecis, energouzņēmuma “Enefit” sašķidrinātās dabasgāzes biznesa attīstības vadītājs

Olavs Ķiecis ir dabasgāzes tirgus eksperts, kurš pirms pievienošanās “Enefit” komandai, 20 gadus ir vadījis Latvijā lielāko propāna gāzes tirdzniecības uzņēmumu. Šobrīd veic alternatīva dabasgāzes risinājuma izstrādi, kas paredzēts uzņēmumiem, līdz kuriem nesniedzas dabasgāzes infrastruktūra.

Seminārs pieejams visiem: BEZMAKSAS

Reģistrācija: jelgava@chamber.lv; 28646086

"Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat savu bilžu un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos."

 

26 Jaunā E-Komercijas platforma uzņēmumu konkurentspējas palielināšanai vietējā un starptautiskajos tirgos. FINANŠU DIENA

Jaunā E-Komercijas platforma uzņēmumu konkurentspējas palielināšanai vietējā un starptautiskajos tirgos.

Līdz šim vēl nebijusi sinerģija, kas veidojas no visefektīvākajām un šī brīža straujāk augošajām tehnoloģijām :

E-Komercijas platforma ar Sociālā tīkla funkcijām, kas darbojas uz  BlockChain bāzes.

 

Seminārā runāsim par:

 

1.   Jauno E-Komercijas platformu;

2.   Kriptovalūtas nozari;

3.   Jauniem izstrādātiem standartiem mūsdienu tehnoloģiju izmantošanai finanšu jomā; 

4.   Augstāk minēto tehnoloģiju izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības vidē  šodien.

 

Semināru vada: Staņislavs Gorins,  kriptovalūtu eksperts, e-komercijas konsultants, 4 gadu pieredze nozarē;

Anita Jemejanova, kriptovalūtu eksperte, e-komercijas konsultante, 4 gadu pieredze nozarē

Andris Zeps,  uzņēmējs,  “Pļaviņu uzņēmēju biedrība”  priekšsēdētājs

 

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/FD_260319

 

 

Apmeklējot semināru, Jūs piekrītat savu fotogrāfiju un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos.