Pārlekt uz galveno saturu
13 JELGAVA-Vebinārs „Grāmatveža atbildības apjoms . Ārpakalpojuma grāmatvedis, grāmatvedis - uzņēmuma darbinieks.”

„Grāmatveža atbildības apjoms .

Ārpakalpojuma grāmatvedis, grāmatvedis -  uzņēmuma darbinieks.”

 

13. aprīlī, plkst. 09:30-12:30

Vebinārs Zoom platformā

Vebinārs

Seminārā apskatīsim jautājumus, kas saistīti ar ārpakalpojuma grāmatveža sniegtā pakalpojuma apjomu un darba attiecībās esoša grāmatveža pienākumus un atbildību:

  1. Kādus nosacījumus uzņēmumam ietvert sadarbības līgumā ar pakalpojuma sniedzēju;
  2. Kādus apliecinājumus pieprasīt no sadarbības partnera( pakalpojuma saņēmējs/ pakalpojuma sniedzējs);
  3. Sniegtā pakalpojuma kvalitāte kā viens no līguma nosacījumiem( kā „izmērīt” kvalitāti);
  4. Grāmatvedības pakalpojuma sniedzēja administratīvā atbildība un krimināllikumā noteiktā atbildība;
  5. Grāmatvedības pakalpojuma sniedzēja apdrošinātā civiltiesiskā atbildība un tās apjoms;
  6. Kā rīkoties situācijās, ja apdrošinātājs atsaka atlīdzību;

 

  1. Grāmatveža darba līgums, līguma nosacījumi, amata apraksts un citi dokumenti, kas regulē grāmatveža pienākumus un atbildību. Kādi nosacījumi iekļaujami dokumentos;
  2. Grāmatveža izglītība un darba izpildes kvalitāte;
  3. Grāmatveža materiālā atbildība un zaudējumu piedziņa; Vai iespējama darbinieka- grāmatveža administratīvā atbildība?;
  4. Jautājumi.

Semināru vada: Aija Vāciete- praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās. Profesionālais maģistra grāds privāttiesībās, mediatore, specializācija darba aizsardzības un darba drošības jautājumos.

Strādājusi Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti, nodrošinot sagatavoto administratīvo aktu kontroli, to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā LTRK, pašvaldībās un to iestādēs, NVA, komercstruktūrās.  Pieredze iestāžu izdoto administratīvo aktu izvērtēšanā, to atbilstības noteikšana normatīvo aktu prasībām.

Ikdienā pārstāv klientu intereses administratīvo pārkāpumu lietvedības procesos, administratīvajās lietvedībās valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās. Konsultē uzņēmējus un fiziskās personas par viņu tiesībām un pienākumiem administratīvajās tiesībās, nelaimes gadījumu izmeklēšanas procesos, kā arī citos jautājumus, kas saistīti ar komersanta pienākumiem darba aizsardzības normu ievērošanā uzņēmumā.

 

Semināra maksa:

LTRK biedriem EUR 20.00 + PVN.

Uzņēmumiem, kas nav LTRK biedri, dalība EUR 30.00 + PVN.

Reģistrācija: jelgava@chamber.lv