Pārlekt uz galveno saturu

Septembris

02 Enerģijas monitorings, ēku inženieristēmu automatizācija un patērētās eneģijas samazināšanas iespējas

Enerģijas monitorings, ēku inženieristēmu automatizācija un patērētās eneģijas samazināšanas iespējas

 

Mērķa auditorija:  Ražošanas uzņēmumi, lielo publisko ēku īpašnieki

Vebināra mērķis ir pastāstīt par enerģijas monitoringa iespējām, klimata uzraudzību, brīdinājumu un anomāliju saņemšanu, ēku inženiersistēmu automatizāciju.   Pareiza inženiersistēmu izmantošana un datu analīze var nodrošināt līdz 30% patērētās enerģijas ietaupījumu. Papildus var  izvirzīt energoefektivitātes mērķus atbilstoši reāllaika datiem, veikt atskaites atbilstoši ISO50001 standartam.

Vebinārā   runāsim par:

1. Ēku un procesu automatizāciju;

2.Elektroenerģijas, siltumenerģijas, ūdens uzskaiti;

3. Klimata monitoringu, bezvadu sistēmām;

4.Datu nolasīšanu;

5.Standartizētiem datu pārraides protokoliem;

6. Datu atspoguļošanu un anlīzi.

Dalībnieku ieguvumi: Iegūt zinašānas par enerģijas monitoringu, ēku automatizāciju,  to izbūves sarežģītību. Tiks iegūtas zināšanas par jaunākajām tehnloģijām datu pārraidē. Tiks pastāstīta informācija par enerģijas monitoringa sistēmas, ēku automatizācijas ieviešanu objektos un rezultātiem enerģijas samazināšanā.

Vebināru  vadīs:  Andris Krūmiņš, Rīgas Tehniskās Universitātes asociētais profesors, Intellify un Lafivents valdes loceklis

20 gadu  pieredze automatizācijā. Pēdējos 3 gadus esmu veltījis  patērētās enerģijas monitoringa platformas izstrādei un ieviešanai.

Vebinārs  pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst. 10:00-11:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/NA_020921

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram

 

03 Patērētāju tiesības seminārs “Mēs visi esam patērētāji”

ok

Consumer Law Ready apmācības Daugavpilī

Patērētāju tiesības seminārs  “Mēs visi esam patērētāji”

Laiks: 2021.gada 3.septembrī, plkst.10.00 -  13.00                         

VietaGoToMeeting Platformā

Lektori:  Andrejs Vanags, Latvijas patērētāju interešu aizsardzības asociācija, padomnieks juridiskajos jautājumos; Inna Griņoka – Daugavpils patērētāju tiesību aizstāvēšanas biedrības konsultante.

PROGRAMMA

10.00 - 11.00 Pirms līguma noslēgšanas sniedzamā informācija patērētājiem/ Предоставление информации потребителю перед заключением договора

11.00 - 12.00       Neatbilstība līguma noteikumiem/ Несоответствие условиям договора

12.00 – 13.00       Atteikuma tiesības/ Право отказа

 

Pieteikšanās: https://ej.uz/LatgalesPasakumi  

03 Runas tehnika - balss, dikcija, intonācija. Runas un balss iespēju attīstība. Речевая техника - голос, дикция, интонация. Развитие речи и голоса

Runas tehnika - balss, dikcija, intonācija. Runas un balss iespēju attīstība

 

Vebinārs krievu valodā.

Mērķa auditorija: seminārs visiem .... kuri prot runāt

Cilvēka balss ir spēcīgs instruments un labākais veids, kā radīt pirmo iespaidu. parādā savus.   Balss spēj piesaistīt, pārliecināt cilvēkus. Kompetenta runa,  izteiksmīga un izturīga balss ir daļa no profesionālās kultūras ne tikai radošo specialitāšu pārstāvjiem.

Spēja runāt publiski ļaus mums runāt pārliecinoši un spilgti, droši stāvēt auditorijas priekšā, viegli formulēt domas, tikt galā ar trauksmi un stresu, piesaistīt uzmanību ar savu personību, palielināt pašapziņu, cieņu, lai gūtu personiskus, sociālus un profesionālus panākumus.

Seminārā runāsim par:

Runas tehnikas ievaddarbnīca ietver sākotnējos elpošanas, balss, artikulācijas, dikcijas, intonācijas un sabiedrības brīvības vingrinājumus. Vingrinājumu mērķis ir attīstīt un uzlabot dabiskās balss un runas spējas cilvēka komunikācijas prasmju attīstīšanai.

Semināru vada: Mstislavs Pentkovskis, teātra režisors, fonda „Krievu kultūrai un mākslai” ģenerāldirektors. Balss un runas attīstības studijasc„PILNĀ BALSĪ” dibinātājs. Balss un runas treneru asociācijas pārstāvis Krievijā un Latvijā, Krievijas nacionālā operas balvas "ONEGIN" (2016) laureāts.

Vebinārs  pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst. 10:00-11:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/KD_030921

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.

 


Речевая техника - голос, дикция, интонация. Развитие речи и голоса

03.09. 2021  года с 10:00 до 11:30

Oнлайн-семинар Hа русском языке

Семинар для   всех, …..кто умеет говорить!

Описание

Человеческий голос — могущественный инструмент и лучший способ произвести первое впечатление. Многие люди обязаны своим успехом именно ему. Как  сильнейшее средство воздействия, он один способен привлечь, убедить и, в конечном счете, завоевать людей.   Грамотная речь, отсутствие дикционных недостатков, выразительный и выносливый голос -   часть профессиональной культуры не только представителей творческих специальностей. Сценическая речь давно вышла за пределы театра, и сегодня множество людей осваивают технику речи для свободного общения, успешного бизнеса и эффективной политики.

Умение выступать публично позволит убедительно и ярко говорить,  уверенно держаться перед аудиторией, легко формулировать и доносить свою мысль,  справляться с волнением и стрессом, привлечь внимание своей индивидуальностью, повысить самооценку,  распространять своё влияние на окружающих, добиться личного, общественного и профессионального успеха.

План семинара:

Ознакомительный семинар по технике речи включает в себя  начальные упражнения по дыханию, голосу, артикуляции, дикции, интонации и публичной свободе. Цель упражнений — развитие и усовершенствование природных голосовых и речевых возможностей  для развития коммуникативных навыков человека.

Семинар ведет:

театральный режиссер, генеральный директор Фонда русской культуры и искусства, основатель Cтудии ораторского искусства и публичных выступлений «ВО ВЕСЬ ГОЛОС», представитель Voice and Speech Trainers Association  в России и Латвии, лауреат Российской национальной оперной премии «ОНЕГИН» (2016) Мстислав Пентковский.  вебссылка - https://www.mariinsky.ru/company/stagedirectors/pentkovsky/

Регистрация: https://ej.uz/KD_030921

Участие в семинаре доступно только для Членов ТППЛ.

Перед началом семинара Вы получите информацию, необходимую для подключения.

 

06 Dārgākais resurss – laiks: tehnoloģiski risinājumi produktivitātes celšanai un augošam cilvēkresursu deficītam. e-KLUBS

 

Dārgākais resurss – laiks: tehnoloģiski risinājumi produktivitātes celšanai un augošam cilvēkresursu deficītam

Mērķa auditorija: Vidējo un lielo uzņēmumu vadītāji

Darbaspēka trūkums un jaunas prasības pret darba vidi. Centrālās statistika pārvaldes dati liecina, ka no 2000. līdz 2018. gadam dramatiski samazinājies iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā - par 22,7%. Prognozes liecina, ka krituma temps nemazināsies un vidējais darbinieks kļūs arvien vecāks, būs jāstrādā ilgāk un produktīvāk, tāpēc uzņēmējiem jau laikus jārēķinās ar ierobežotu darba resursu, jo situācija darba tirgū kļūs arvien saspīlētāka un cīņa par labiem darbiniekiem - sīvāka.

Šobrīd darba tirgū ienāk jauna paaudze, izvirzot citas prasības pret darba vidi. Viņu tehnoloģiskās prasmes ir ļoti augstā līmenī, un šīs priekšrocības viņi vēlas pielietot ne tikai ikdienas dzīvē, bet arī darbavietā, turklāt elastīgāka pieeja pret darba vietu un laiku viņiem ir ļoti būtiska. Jaunākās paaudzes tehnoloģijas var atrisināt gan darbaspēka problēmas, gan radīt elastīgāku darba vidi, apmierinot darbinieku vajadzības.

Vebinārā runāsim par:

 1. RPA - uzņēmumu virtuālo darbaspēku, kas strādā visu diennakti 365 dienas gadā.
 2. Power platformu, kā ātru un efektīvu biznesa risinājumu, neatņemot uzņēmuma IT speciālistu resursus.

Dalībnieki iegūs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  1. Kāpēc ir svarīgi sadraudzēties ar tehnoloģijām jau šobrīd?
  2. Kā konkrēti tehnoloģiski risinājumi palīdz risināt darbaspēka trūkuma, produktivitātes un izmaksu samazināšanas problēmas?
  3. Kādas tehnoloģijas ir atbilstošas konkrētiem uzņēmumu darbības veidiem?

Vebināru vadīs:  Zigmunds Vīķis, AS Digital Mind biznesa attīstības direktors

Zigmunds Vīķis ir biznesa vadības profesionālis (EMBA) ar 20 gadu pieredzi datu un juridiskajā aizsardzībā, pārdošanā, mārketingā un organizāciju stratēģiju izstrādē. Darbs nozīmīgos Baltijas uzņēmumos sniedzis dziļu izpratni par atšķirīgu industriju problēmām un piemērotākajiem risinājumiem. Pēdējos gados īpaši iedziļinājies kiberdrošības un robotikas automatizācijas jautājumos.

Māris Miezītis, AS Dital Mind partneris, risinājumu arhitekts

Elmārs Timoškāns AS Digital Mind inteliģentās automatizācijas un RPA izstrādātājs

Mārī Miezītī ir apvienojies mūziķis un matemātiķis, tāpēc viņam viegli izdodas pamanīt likumsakarības un strukturēt informāciju tā, lai rastu labāko iespējamo risinājumu. Gadu gaitā viņš ir izaudzis par tehnoloģiju profesionāli ar iespaidīgu pieredzi biznesam kritisku procesu risinājumu ieviešanā.

Vebinārs  pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst. 15:00-16:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/EK_060921

 Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram

 

 

06 Konkurences neitralitātes komiteja

Sēdes sākums plkst.12:00.

Darba kārtība tiks precizēta.

Interesentus aicinām sazināties ar LTRK Politikas daļu, rakstot lobijs@ltrk.lv.

07 PALĪDZĒSIM MAZIEM UN VIDĒJIEM UZŅĒMUMIEM IEVĒROT PATĒRĒTĀJU TIESĪBAS (klātiene Valmiera)

PALĪDZĒSIM MAZIEM UN VIDĒJIEM UZŅĒMUMIEM IEVĒROT PATĒRĒTĀJU TIESĪBAS!

Eiropas patērētāju organizācija (BEUC) sadarbībā ar Eiropas Amatnieku, mazo un vidējo uzņēmumu asociāciju (UEAPME), radīja apmācību programmu "Consumer Law Ready", kas ir īpaši pielāgota maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) no Eiropas.

Programmas radīšanu finansēja Eiropas komisija ar mērķi apmācīt MVU par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem, informējot viņus par to, kā var nodrošināt savas darbības atbilstību ES un dalībvalstu patērētāju aizsardzības normatīvajiem aktiem. Programmu īsteno, rīkojot apmācības katrā dalībvalstī, kā arī piedāvājot uzņēmējiem unikālus apmācību materiālus.

Cēsu Patērētāju interešu aizstāvības biedrība “AIZSTĀVIS”, kā biedrības "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" biedrs sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vidzemes reģiona nodaļu  organizēs "Consumer Law Ready" apmācības, kas  notiks 7. un 15. septembrī, no plkst 13:00 – 17:00, klātienē – Valmieras integrētajā bibliotēkā, 217.telpā, Cēsu ielā 4, Valmierā.

Apmācības aptvers šādas tēmas:

 • Pirms līguma noslēgšanas sniedzamā informācija;

 • Atteikuma tiesības;

 • Preču un pakalpojumu neatbilstība līguma noteikumiem;

 • Negodīgā komercprakse un netaisnīgie līguma noteikumi;

 • Patērētāju strīdu ārpustiesas (alternatīvā) izšķiršana.

Piedaloties apmācībās Jūs uzzināsiet par svarīgākiem patērētāju aizsardzības likumdošanas aspektiem, kas, savukārt, ļaus Jums uzlabot savu klientu servisu un paaugstināt patērētāju uzticēšanos Jums. Tas arī ļaus Jums efektīvāk tikt galā ar patērētāju sūdzībām un izvairīties no nevajadzīgām tiesvedībām.  Piedaloties abās apmācību dienās tiks iegūts Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības sertifikāts.

Apmācības vadīs:

Olita Ansone - Cēsu Patērētāju interešu aizstāvības biedrība "AIZSTĀVIS" ( Cēsu PIAB) vadītāja, Latvijas Patērētāju Interešu Aizstāvības Asociācijas (LPIAA) konsultants, apmācību projekta Consumer Law Ready pasniedzēja

Andrejs Vanags - LPIAA padomnieks juridiskos jautājumos, Patērētāju Strīdu risināšanas komisijas loceklis, apmācību projekta Consumer Law Ready vadošais pasniedzējs.

Dalības noteikumi:

 • Dalībnieku skaits ierobežots.
 • Piedalīties var  1-2 pārstāvji no uzņēmuma.
 • Jāpiedalās abas apmācību dienas 07. un 15.09.
 • Apmācības ir bezmaksas.
 • Ierodoties uz apmācībām jāuzrāda derīgs Digitālais Covid -19 sertifikāts, kas apliecina veikto vakcināciju.

Pieteikties apmācībām pa tel. 20264530  (Baiba Birzgale ) vai rakstot uz e-pastu:  valmiera@ltrk.lv

07 Jaunais Grāmatvedības likums. Finanšu diena

Jaunais Grāmatvedības likums

Vebinārā   runāsim par:

1. jaunā Grāmatvedības likuma mērķi,

2. būtiskākajām izmaiņām, ko paredz Grāmatvedības likums,

3. jautājumiem, kas ietverti uz Grāmatvedības likuma pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos.

 

Vebināru  vadīs: Dina Kucina, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore.  

Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst. 10:00-11:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/FD_070921

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.

 

07 Doing Business in America

Veb_ASV

LTRK sadarbībā ar AmCham, Blue Link Worldwide un American World Services aicina pieteikties vebināram ”Doing Business in America”.

Vebināra laikā starptautiskie eksperti dalīsies ar pieredzi un praktiskiem ieteikumiem veiksmīgai ASV tirgus apgūšanai. Pasākuma ietvaros tiks sniegtas prezentācijas par tirgus izpēti, distribūcijas kanāliem, Latvijas uzņēmumu pieredzes stāstiem un citām tēmām.

Plašāka informācija par runātājiem un pasākuma programma pieejama pielikumā.

Norises vieta un laiks: 7.septembris plkst.13:00 – 15:00 platformā ZOOM.

Dalības maksa: LTRK un AmCham biedriem bez maksas, uzņēmumiem, kuri nav biedri 40 EUR.
Reģistrācija: https://ej.uz/ASV_Veb

08 Baumošanas un aprunāšanas mehānismi darba vidē

Baumošanas un aprunāšanas mehānismi darba vidē

 

Mērķa auditorija: uzņēmumu līderi, personāla vadītāji un ikviens, kurš ir ieinteresēts izprast kolektīva dinamiku

Tā nav taisnība, ka baumo visur un visi. Ja neviens baumotāju neuzklausa un nepārstāsta to  tālāk, baumotājs būs tikai cilvēks, kurš nestrādā, bet runā jocīgas lietas par citiem, un viņš ātri sapratīs, ka šī pieeja konkrētajā vidē nestrādā.  Baumošana ne tikai atņem spēku un enerģiju, bet arī izkropļo informācijas apriti un tieši ietekmē iesaistīto produktivitāti un pat veselību. 

Vebinārā   runāsim par:

 • Kā veidojas vide, kur aprunāšana un baumošana ir ikdienas norma?
 • Kāpēc ir tik grūti pretoties, baumošanas un aprunāšanas kultūrai? Kādi faktori to tieši un netieši atbalsta?
 • Kāpēc baumošana un aprunāšana tik ļoti sāp un paralizē? Kāpēc pat pieauguši, racionāli cilvēki saskaras ar grūtībām tikt ar to galā?
 • Kādi faktori palielina baumošanu un baumošanas spēku un kādi – samazina?

Vebināru vadīs: Līga Bērziņa, uzvediba.lv vadītāja

Seminārs/vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst. 10:00-11:30

 Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/LPBS_080921

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.

08 LTRK Kurzemes biznesa klubs

08.09.2021.

 

PROGRAMMA

 

Uzņēmēju un sabiedrības sadarbība ar pašvaldību

 

 

14.15 - 14.30 Ierašanās " Zoom " platformā

 

14.30 - 14.40  Pasākuma atklāšana

                            LTRK Kurzemes nodaļas vadītāja Ralfa Minkeviča uzruna

 

14.40 - 14.45  Saldus novada Domes priekšsēdētāja Māra Zusta uzruna

 

 

14.45 - 14.55  LTRK valdes locekļa, Politikas daļas direktora vietnieka Jāņa

                             Lielpētera uzruna

 

14.55 - 15.15  Factris Latvija izpilddirektors - Kaspars Barons - “Pozitīvā pieredze un

                             ieteikumi sadarbībā ar pašvaldībām finanšu sektorā”

 

  1.  - 16.30  Paneļdiskusija “Uzņēmēju un sabiedrības sadarbība ar pašvaldību”

 

Diskusiju moderē J. Lielpēteris

 

 

 

 

                                             DALĪBA BEZMAKSAS                           

 

 

Reģistrācijas saite: https://www.mitto.me/ltrk-kbk-saldus/pieteikties

Plašāka informācija: www.ltrk.lv

Papildu informācija: santa.eizenarma@ltrk.lv | T. 29757233 (Santa)

 

 

*Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat savu bilžu un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos

 

 

Reģistrēties līdz 6.septembrim

08 PAKALPOJUMU PADOMES SĒDE

Sēdes sākums plkst. 15:00, tā notiks attālināti. Lai saņemtu dalības saiti, lūdzu rakstīt uz lobijs@ltrk.lv

Darba kārtībā:

1) Par Covid-19 aktualitātēm (piedalās K.Zariņa)

2) Par Publisko pakalpojumu gada balvu: metodoloģijas pārskatīšana, sadarbība ar LTRK Konkurences neitralitātes komiteju;

3) Dažādi.

09 Aktualitātes NILLTPFN likuma subjektu uzraudzībā un normatīvajā regulējumā. Finanšu diena

 

Aktualitātes NILLTPFN likuma subjektu uzraudzībā un normatīvajā regulējumā

Vebinārā   runāsim par:

1. Nacioālo risku novērtējuma rezultāti

2. Sektorālo risku novērtējumu rezultāti

3. Pārnacionālo risku novērtējumu rezultāti

4. Izmaiņas NILLTPFN likumā.

Vebināru  vadīs:  Artis Aizupietis, VID Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes Metodikas atbalsta un riska analīzes daļas galvenais jurists

Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst. 10:00-11:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/FD_090921

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.

09 LTRK tiešsaites Latgales biznesa klubs Preiļos

LTRK Biznesa kluba Preiļi programma:

09.09.2021.

LTK Latgales padomes sēde / slēgta daļa - tikai biedriem

11:30 - 12:45 LTRK Latgales padomes sēde*

LTRK Latgales biznesa klubs Preiļos

12:50 - 13:00    Ierašanās “GoToMeeting” platformā

13:00 - 13:05    Preiļu  Biznesa kluba atklāšana

                        LTRK Latgales padomes priekšsēdētājs  Mihails Bartaševičs

13:05-13:25      Uzņēmējdarbības perspektīvas Preiļu novadā

                             Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētājs Ārijs Vucāns

13:25 - 13:45    Volmārcentrs - daudznozaru uzņēmums Preiļos

                        SIA Volmārcentrs  valdes loceklis  Jānis Sparāns

13:45- 14:15     Uzņēmējdarbības vides aktualitātes

                           LTRK Valdes loceklis Jānis Lielpēteris

14:15 - 14:45    Finansējums un investīcijas uzņēmumos. Alternatīvie mehānismi

                           SIA VENTURE FACULTY  Jēkabs Hugo Kisils,

14:45- 15:05     “Jauns biznesa partneris – kā samazināt finansiālo risku?”

                             SIA FACTRIS, Kaspars Barons.

15:05 -15:30     Diskusija, kopsavilkums

 

*Sadaļā piedalās tikai biedri

Latgales Biznesa klubs Preiļos  norisināsies „GoToMeeting” platformā. Dalība tikai ar reģistrāciju rakstot uz maruta.jukevica@ltrk.lv vai pa tālruni 26599991. Lūdzu reģistrēties dalībai līdz 08.09.2021. plkst. 15.00, lai saņemtu dalības piekļuvi. Dalība bezmaksas. Papildus informācija: maruta.jukevica@ltrk.lv , tel. 26599991 (Maruta)

*Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat savu bilžu un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos

 

09 LTRK Mazo un vidējo uzņēmumu padomes sēde

Sēdes sākums plkst.10:00.

Darba kārtībā:

1. Informatīvais aplis;

2. Par LTRK aktivitātēm saistībā ar MUN un minimālā VSAOI objektu – aktuālais statuss (LTRK valdes loceklis, Politikas daļas direktora vietnieks J.Lielpēteris);

3. Diskusija par vidējo algu valstī – gaidāmā ietekme uz tautsaimniecību.

Interesentus par dalību aicinām sazināties ar LTRK Politikas daļu, rakstot lobijs@ltrk.lv.

09 VESELĪBAS KOMITEJAS SĒDE

Sēdes sākums plkst. 9:00, tā notiks attālināti. Lai piedalītos sēdē, lūdzu rakstīt uz lobijs@ltrk.lv

Darba kārtībā:

1) tikšanās ar veselības ministru D.Pavļutu;

2) dažādi.

10 Patērētāju tiesības seminārs “Mēs visi esam patērētāji”

ok

Laiks: 2021.gada 10.septembrī, plkst.10.00 -  13.00                         

VietaGoToMeeting Platformā

Lektori:  Andrejs Vanags, Latvijas patērētāju interešu aizsardzības asociācija, padomnieks juridiskajos jautājumos; Inna Griņoka – Daugavpils patērētāju tiesību aizstāvēšanas biedrības konsultante.

PROGRAMMA

10.00 – 11.00           Strīdu alternatīva izskatīšana/ Альтернативное рассмотрениеспоров

11.00 – 12.00           Negodīga komercprakse un netaisnīgie līguma noteikumi patērētājiem/

Нечестная коммерческая практика  и неправовые условия договора для потребителя

12.00 – 13.00           Noslēgums/ Jautājumi-atbildes

Pieteikšanās: https://ej.uz/LatgalesPasakumi  

 

10 Tirdzniecības padomes sēde

Sēdes sākums plkst.9:00.

Darba kārtība tiks precizēta.

Interesentus par dalību sēdē aicinām sazināties ar LTRK Politikas daļu, rakstot lobijs@ltrk.lv

14 Automatizācija un biznesa aplikāciju izstrāde bez koda

Automatizācija un biznesa aplikāciju izstrāde bez koda

 

Mērķa auditorija: Uzņēmumu vadītāji, Ražošanas vadītāji, Procesu vadītāji

Mūsdienās joprojām ir daudz uzņēmumu procesu, kas tiek veikti papīra formāta. Vēsturiski programmatūras izstrāde un automatizācija ir bijis sarežģīts, dārgs un laikietilpīgs process, taču pēdējos gadus strauji ir audzis low-code rīku klāsts un iespējas. Uzņēmumiem tas nozīmē daudz elastīgāk un ātrāk izveidot pielāgotus risinājumus, lai uzlabotu klientu pieredzi vai vienkāršotu administratīvos procesus.

Vebinārā runāsim par:

1. Low-code izstrādes pamatprincipiem;

2. Iemesliem kādēļ veikt procesu digitalizāciju;

3. Galvenajiem izaicinājumiem izstrādes procesā;

4. Piemēriem Baltijā, kur uzņēmumi izmantojuši low-code rīkus risinājumu ieviešanai.

Dalībnieku ieguvumi: Uzzināsiet par jaunākajām programmatūras izstrādes tendencēm, kā arī reāliem piemēriem, kur uzņēmumi ir digitalizējuši kādu biznesa procesu. Piemēru pamatā būs plaši izmantotie Microsoft 365 biznesa rīki, kas lielai daļai dalībnieku visdrīzāk ir jau pieejami.

Vebināru vadīs: Mārtiņš Jurjāns, Primend SIA valdes loceklis.

Jau vairāk nekā 8 gadus palīdz uzņēmumiem strādāt efektīvāk, izmantojot mākoņpakalpojumus.

Seminārs/vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Norise: 10:00-11:30

 Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/LPBS_140921

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.