Pārlekt uz galveno saturu

Novembris

01 Juridisks atbalsts uzņēmumiem strīdīgās situācijās. SOLVIT. ŠĶĪRĒJTIESA

Juridisks atbalsts uzņēmumiem strīdīgās situācijās

SOLVIT. ŠĶĪRĒJTIESA

Latvijā SOLVIT darbojas kopš 2004. gada un tā uzdevums ir rast ātru un praktisku risinājumu ES vienotā tirgus problēmām, kuras ir izraisījusi valsts iestāžu pieņemti lēmumi, nepareizi piemērojot ES tiesību normas. Situācijās, kad uzņēmējs cieš no citu dalībvalstu atbildīgo iestāžu prettiesiski pieņemtajiem lēmumiem, SOLVIT centrs darbojas kā bezmaksas problēmu risināšanas instruments.

SOLVIT centrā var iesniegt sūdzību, ja:

 • nav ievērotas uzņēmuma ES normatīvajos aktos noteiktās tiesības;
 • ES tiesību aktiem neatbilstošu lēmumu pieņēmusi valsts pārvaldes iestāde (valsts, reģionālā vai pašvaldības); pārkāpums noticis citā EEZ dalībvalstī.

Vebinārā   runāsim par:

1. Kas ir SOLVIT?

2. Kādas ir SOLVIT priekšrocības salīdzinājumā ar tiesu?

3. SOLVIT problēmu risināšanas kritēriji.

4. Kā problēmas tiek praktiski risinātas?

5. Biežāk risinātās uzņēmēju problēmas.

6. Latvijas SOLVIT centra pārskats par uzņēmēju lietām 2019.–2021. gadā un statistikas dati.

7. Veiksmes stāsti.

8. Saziņa ar SOLVIT un citiem palīdzības dienestiem.

 Vebināru  vadīs:  Karīna Kozireva (Ekonomikas ministrijas ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļas vecākā referente), darbojas Latvijas SOLVIT centrā gandrīz 5 gadus.

ŠĶĪRĒJTIESA. Latvijas uzņēmējiem, slēdzot privāttiesiskus līgumus par preču pārdošanu/pirkšanu vai pakalpojumu sniegšanu, noteikti būtu nepieciešams līgumos paredzēt arī iespējamo strīdu izskatīšanas kārtību. Komercdarbībā šķīrējtiesa ir efektīvākais instruments ar kura palīdzību uzņēmējs var panākt objektīvu, ātru un pusēm saistošu strīda risinājumu. Tā ļauj pašiem šķīrējtiesas dalībniekiem izvēlēties sev piemērotus noteikumus (valoda, tiesneši, norises vieta, u.t.t.), un process tiek organizēts balstoties uz pušu sacīkstes principu, procesuālo ātrumu un līdzekļu ekonomiju.

Runāsim par:

 1. Kad un kādos gadījumos izvēlēties šķīrējtiesu?
 2. Kādas ir šķīrējtiesas priekšrocības salīdzinājumā ar vispārējās jurisdikcijas tiesu?
 3. Priekšnosacījumi instrumenta izmantošanai.
 4. Šķīrējtiesas kompetence. Procesa konfidencialitāte.
 5. Nosacījumu izvēle. Izmaksas.
 6. Nolēmumu piespiedu izpilde. Šķīrējtiesas kontroles mehānismi.

 

Vebināru tēmu vadīs:  Raimonds Āboliņš (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras juridiskās daļas vadītājs), jurists ar vairāk kā 30 gadu pieredzi  jurisprudences jomā.

Pasākumu organizē Eiropas Biznesa atbalsta tīkls sadarbībā ar Eiropas klasteru sadarbības platformu, Eiropas Komisiju un EISMEA atbalstu. Latvijā Eiropas Biznesa atbalsta tīklu koordinē LIAA, LTRK un Latvijas Tehnoloģiju centrs.

Dalība BEZMAKSAS.

Norises laiks: plkst. 14:00-15:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/TD_0112022

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.

logologo

03 Darbinieku kvalifikācijas celšana uzņēmuma izaugsmei. Uzņēmuma pieredzes stāsts

 

Darbinieku kvalifikācijas celšana uzņēmuma izaugsmei

 

Tehnoloģiju straujā attīstība uzņēmumiem rada nepieciešamību darbiniekiem attīstīt jaunas prasmes uzņēmumu veiksmīgākai izaugsme. Aizvien lielāks skaits uzņēmumu vadītāju sāk apzināties, ka ieguldījumi darbinieku pārkvalificēšanā un kvalifikācijas celšanā, lai sagatavotu darbiniekus nākotnei, ir izdevīgi gan darbiniekiem, gan uzņēmumam. Svarīgi ir palīdzēt darbiniekiem apgūt prasmes, kas nepieciešamas tagad un nākotnē - sākot ar dažādām tehnoloģijām un beidzot ar tādām prasmēm kā projektu vadība, globālā izpratne, lai spētu orientēties mainīgajā pasaulē.

Vebinārā runāsim par:

1. Digitālo prasmju trūkums;

2. Darbinieku prasmju pilnveidošana uzņēmuma attīstībai;

3. Esošo darbinieku pārkvalificēšana un jaunu speciālistu piesaiste.

Vebināru  vadīs: Aiga Kalniņa, SIA Riga Coding School direktore

Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst. 11:00-12:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/UPS_03112022

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.

 

03 ES fondu iespējas uzņēmumiem 2021.-2027.gada plānošanas periodā. Modulis 1: ES fondi Latvijā – šodien un rīt

ES fondu iespējas uzņēmumiem 2021.-2027.gada plānošanas periodā

Modulis 1: ES fondi Latvijā – šodien un rīt - Norises laiks plkst. 15:00-17:00

 

Albalsts uzņēmējiem energoejektivitātē. 

Lektors: Gats Silovs, LR  Ekonomikas ministrijas  Enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktors

Digitālās transformācijas atbalsta programmas. Uzņēmumu pētniecības veicināšanas atbalsta programmas

Lektore: Anita Zimele, LR Ekonomikas ministrijas  Uzņēmējdarbības atbalsta departamenta direktores vietniece

LIAA atbalsta programmas uzņēmējiem

1. Nodarbināto apmācībām;

2. Eksporta atbalsta darbībām;

3. Jaunu produktu izstrādei.

Lektore: Ilga Maļina – LIAA Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja

Modulis 2: "ES fondu iespējas Latvijā: fokusā uzņēmumi" notiks 22.11.2022 

Modulis 3: "Starptautiskās ES fondu iespējas uzņēmumiem notiks" 1.12.2022

Pasākumu organizē Eiropas Biznesa atbalsta tīkls sadarbībā ar Eiropas klasteru sadarbības platformu, Eiropas Komisiju un EISMEA atbalstu. Latvijā Eiropas Biznesa atbalsta tīklu koordinē LIAA, LTRK un Latvijas Tehnoloģiju centrs.

Dalība BEZMAKSAS.

Lūgums reģistrēties "Modulis 1: ES fondi Latvijā – šodien un rīt"https://ej.uz/FD_03112022

 Vebinārs notiks ZOOM platformā.

Pirms pasākuma saņemsiet informāciju par pieslēgumu.

Pasākumu organizē Eiropas Biznesa atbalsta tīkls sadarbībā ar Eiropas klasteru sadarbības platformu, Eiropas Komisiju un EISMEA atbalstu. Latvijā Eiropas Biznesa atbalsta tīklu koordinē LIAA, LTRK un Latvijas Tehnoloģiju centrs.

fotologo

03 LTRK NACIONĀLĀS STRATĒĢIJAS PADOMES SĒDE

Darba kārtība tiks precizēta.

08 Valdes locekļu un vadošo darbinieku apdrošināšana.

 

Valdes locekļu un vadošo darbinieku apdrošināšana

 

Mērķa auditorija- uzņēmumu valdes un padomes locekļi, vadošie darbinieki.

Sabiedrību valdes locekļu tiesību un pienākumu tiesiskais regulējums Latvijā ir plašs un neaprobežojas tikai ar Komerclikumu. Latvijā valdes locekļu amata pienākumi nav izsmeļoši uzskaitīti, lai dotu iespēju likumu piemērot mainīgai un daudzveidīgai komercdarbības videi. Tomēr valdes loceklim ir pienākums rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam, citiem vārdiem, valdes locekļiem ir liela atbildība ne vien pret sabiedrību, ko viņi vada, un tās dalībniekiem, bet arī pret sabiedrības kreditoriem, valsti un citām trešajām pusēm. Tādēļ ir ļoti būtiski savlaicīgi apzināt, vadīt un kontrolēt valdes locekļu  civiltiesiskās atbildības riskus. Tas ir īpaši svarīgi, jo krietna un rūpīga saimnieka pienākums liedz valdes loceklim pieļaut pat vieglu neuzmanību.

Šī tēma ir ļoti aktuāla, jo Latvijā valdes locekļi par pienākumu pārkāpumiem vai neizpildi atbild ar savu personīgo mantu. Valdes locekļiem ir pienākums pilnībā atlīdzināt zaudējumus, ja viņi ir pārkāpuši Komerclikumu, Maksātnespējas likumu, likumu “Par nodokļiem un nodevām”, Grāmatvedības likumu un citus normatīvos aktus.

Runāsim par:

1. Kādēļ valdes un padomes locekļu atbildība ir aktuāls jautājums?

2. Kādas prasības pret valdes locekli var tikt celtas?  

3. Kādus riskus var apdrošināt un kādu aizsardzību var sniegt apdrošināšana?

4. Kādi ir galvenie apdrošināšanas līgumu izņēmumi, t.i., kad apdrošināšana nesniedz aizsardzību?

5. Gadījumu piemēri.

Dalībnieku ieguvumi:

 • Valdes un padomes locekļu risku apzināšanās un risku vadības iespējas.

Vebināru vadīs:

Santa Rubīna, Sorainen vadošā speciāliste, zvērināta advokāte. Santa strādā ar apdrošināšanas tiesību jautājumiem kopš 2008. gada, un savas karjeras laikā Santa ir konsultējusi apdrošinātājus par dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas līgumu jautājumiem, ieskaitot patērētāju aizsardzības jautājumus apdrošināšanas produktu izstrādes gaitā. Būtiska daļa no Santas ikdienas darba ir palīdzēšana apdrošinātājiem zaudējumu iestāšanās gadījumā, veicot zaudējumu regulēšanu, citiem vārdiem, Santa ir redzējusi kādas praktiskās problēmas rodas, kad valdes locekļi cenšas saņemt apdrošināšanas atlīdzību un atbalstu no apdrošinātājiem, un var pastāstīt par iespējamām problēmām, kuras var priekšlaicīgi novērst.

Līga Dimante, Colemont FKB Latvia pārdošanas direktore. Pieredze apdrošināšanas tirgū ir kopš 2005.gada, un šobrīd Līga ir viena no vadošās apdrošināšanas brokeru sabiedrības Colemont FKB Latvia līdzīpašniece, pārdošanas direktore. Lai gan Līgai ir strādājusi ar visiem apdrošināšanas veidiem gan dzīvības, gan nedzīvības, tomēr ikdienas specializācija ir saistīta ar specifisku risku apdrošināšanu, kā Cyber, Crime, debitoru apdrošināšanu, jo īpaši valdes locekļu un vadošo darbinieku apdrošināšanu. Liela pieredze ir gan iepirkumu organizēšanā un klientu konsultēšanā, gan arī sarežģītu apdrošināšanas gadījumu regulēšanā.

Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst.: 10:00-11:30

Lūgums reģistrēties:  https://ej.uz/LPBS_081122

Pirms vebināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.

 

 

09 Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? e-KLUBS

Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?

Mērķa auditorija: uzņēmumu vadītāji, grāmatveži, personāla vadītāji

Eiropas Komisijas publicētais Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) rāda, ka uzņēmumiem Latvijā ir vēl plašas iespējas procesu digitalizācijā, kas palīdz uzlabot darba efektivitāti un arī konkurētspēju. Uzņēmumu digitalizācijas jomā šobrīd iepaliekam gan kaimiņiem - Lietuvai un Igaunijai -, gan atpaliekam no ES vidējā rādītāja. Vebinārā aplūkosim, kas ir mūsu neizmantotās iespējas un kurus procesus ir vērts digitalizēt, lai uzņēmums kļūtu efektīvāks.

Vebinārā runāsim par:

 • Ko rāda DESI indekss - kādu digitālo risinājumu izmantošanā šobrīd atpaliekam no daudzām ES valstīm
 • Kādas ir biznesa digitalizācijas iespējas
 • “Sākuma komplekts” jeb ar ko sākt digitalizāciju
 • "Attīstības ceļš" jeb bez kā neiztikt - kuras funkcijas noteikti noderēs uzņēmuma attīstībai

Dalībnieku ieguvumi:

Iespēja uzzināt par dažādu biznesa procesu vienkāršošanas un automatizācijas iespējām un to sniegtajiem ieguvumiem 

 • uzņēmuma procesu optimizācijai
 • manuāla darba samazināšanai
 • klientu pieredzes un servisa uzlabošanai
 • efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai

 Vebināru vadīs:

Elvis Kvalbergs, biznesa vadības sistēmu izstrādes uzņēmuma "Excellent Latvia" valdes loceklis - IT jomas profesionālis ar 20 gadu pieredzi ERP programmatūru un grāmatvedības risinājumu jomā, vadījis starptautiskus projektus un konsultējis uzņēmumus procesu efektivitātes uzlabošanā. Elvis ir arī IT risinājumu uzņēmuma "Burti" vadītājs un biznesa datu analītikas rīka izstrādes uzņēmuma "Flex.bi" valdes loceklis un produktu vadītājs. 

"Excellent Latvia" nodrošina elastīgas biznesa vadības sistēmas "Standard Books" un "Standard ERP", kas palīdz uzņēmumiem efektīvi pārvaldīt biznesa procesus ikvienā uzņēmuma attīstības posmā. Programmatūras piemērotas arī izmantošanai Mac datoros.

Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst.: 15:00-16:30

 Lūgums reģistrēties:  https://ej.uz/EK_09112022

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.

 

10 Cikla_1_vebinārs "NODERĪGA INFORMĀCIJA UZŅĒMĒJIEM UZSĀKOT KOMERCDARBĪBU SOMIJĀ"
cikls

LTRK Vidzemes  reģiona nodaļa organizē vebināru  ciklu, kas ietvers trīs vebinārus par komercdarbību Somijā.   

Mērķauditorija - Uzņēmumu vadītāji, kas plāno komercdarbības uzsākšanu Somijā, gan nodibinot uzņēmumu, gan strādājot kā apakšuzņēmēji.

Komercdarbības uzsākšanas ārvalstīs ir saistīta ar daudz nezināmajiem. Lai pieņemtu savam biznesam vispiemērotāko lēmumu, ir būtiski veikt padziļinātu jaunā tirgus izpēti un samazināt iespējamos nezināmos, izvērtēt riskus un pamanīt iespējas. Vebināru cikls palīdzēs iegūt plašākas zināšanas par Somijas tirgus juridiskajiem aspektiem, kā arī vispārēju informāciju par to, kas ir jāņem vērā, pieņemot lēmumu uzsākt uzņēmuma darbību Somijā. 

Plānotie vebināri: 

 1. "NODERĪGA INFORMĀCIJA UZŅĒMĒJIEM UZSĀKOT KOMERCDARBĪBU SOMIJĀ" norisināsies 10. novembrī plkst. 13:00 - 15:00

Vebinārā runāsim par:

- Latvijā reģistrēta uzņēmuma komercdarbība Somijā. Kādos gadījumos nepieciešama reģistrācija.

- Kādos gadījumos Latvijā reģistrētam uzņēmumam ir jāreģistrējas kā darba devējam Somijā?

- Kas ir jāņem vērā, veicot darbu Somijā kā apakšuzņēmējam?

- Darba alga Somijā.

- Uzņēmuma dibināšana Somijā. Cik tas maksā? Ar ko ir jārēķinās?

- Jautājumi un atbildes*

Reģistrēties līdz 9. novembrim: https://forms.gle/EBsJsYudzbu1x6EB8 

 

2."DARBA TIESISKĀS ATTIECĪBAS SOMIJĀ" norisināsies 17. novembrī plkst. 10:00 - 12:00

Vebinārā runāsim par:

- Kas ir jāņem vērā, nodarbinot darbiniekus Somijā

- Darba devēja tiesības un pienākumi

- Darba līgums

- Jautājumi un atbildes*

Reģistrēties līdz 15. novembrim: https://forms.gle/h1tpNQYLrrsMqRVP6 

 

3. "SIA jeb OY DIBINĀŠANA SOMIJĀ" norisināsies 23.novembrī plkst. 13:00 - 15:00.

Vebinārā runāsim par:

- Vispārēja informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanu Somijā.

-Dokumenti, kas ir nepieciešami, lai nodibinātu sabiedrību ar ierobežotu atbildību Somijā.

-Uzņēmuma reģistrēšana nodokļu administrācijā.

-Jautājumi un atbildes*

Reģistrēties līdz 21. novembrim: https://forms.gle/GETbeQXzFbXdYZCSA

 

*Lūdzam iesūtīt jautājumus pirms vebināra. Lūdzam ņemt vērā, ka vebinārā sniegtā informācija ir paredzēta informatīviem nolūkiem un nav uzskatāma par juridisku padomu. Vebināra laikā var tikt sniegta informācija par nodokļu likmēm Somijā, taču netiks apskatīti detalizēti nodokļu tiesību piemērošanas jautājumi.

 • Vebināru lektore Liene Krūmiņa ir Somijā dzīvojoša juriste, kas regulāri konsultē klientus komerctiesībās, korporatīvajos jautājumos, kā arī darba tiesībās un jautājumos, kas attiecas uz līgumtiesībām. Pirms juridiskā biroja LKOS Law Office nodibināšanas Somijā, Liene strādāja zvērinātu advokātu birojos Latvijā un Somijā. Tādējādi viņai ir pieredze juridiska atbalsta sniegšanā klientiem gan Latvijas, gan Somijas tirgos. Papildus jurisprudencei Lieni interesē arī finanses un biznesa vadība, tādējādi šobrīd paralēli juridiskajai praksei Liene studē Biznesa Administrācijas maģistra programmā Aalto Universitātē.
 • Dalība vebināros bez maksas.
 • Pirms vebināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.
 • Papildu informācijai  E -  pasts: valmiera@ltrk.lv | T. 20264530(Baiba)

 

 

10 Padomi kā ietaupīt laiku un naudu HR procesos uzņēmuma efektivitātes celšanai. Tricks and tips to save time and money for the effective companies – HR perspective

 

Padomi kā ietaupīt laiku un naudu HR procesos uzņēmuma efektivitātes celšanai

Vebinārs angļu valodā.

Mērķa auditorija: personāla vadītāji, personāla speciālisti, uzņēmumu vadītāji, biroju vadītājas; finanšu vadītāji

Lai arī pasaule nepārprotami virzās digitalizācijas virzienā, cilvēks ir un paliek biznesa veiksmes noteicējs. Darba ritmam paātrinoties svarīgi ieguldīt darbinieku pilnveidē un noturēšanā, kas prasa papildus darbu no personāla vadītājiem, un nereti arī papildus finanšu ieguldījumus. Mēs redzam, ka uzņēmumi nereti nenovērtē jau sev pieejamos digitālo rīku iespējas, vai gluži vienkārši par tiem nezin. Piedāvājam ieskatu Microsoft platformas iespējās, kas lielai daļai uzņēmumu jau ir pieejami un ir finansiāli izdevīgākais rīks minēto izaicinājumu risināšanai.

Vebinārā uzzināsit:

Kā digitalizēt personāla procesus, lai palielinātu uzņēmuma efektivitāti?

Kā ietaupīt laiku un naudu darbinieku ievad apmācību, darbinieku attīstības, lojalitātes noturēšanas un lietu nodošanas procesā?

Kā izvairīties no lieliem ieguldījumiem HR programmatūrā un izveidot savu, izmantojot esošās Microsoft licences?

Dalībnieku ieguvum : uzzināsit vai pilnvērtīgi izmantojat Microsoft 365 vides iespējas

Vebināru vadīs:

Liliāna Nolvaka - Darbinieku pieredzes vadītāja Baltijā

Liliānas ceļš uz HR ilga vairāk nekā 10 gadus, šo gadu laikā viņa ir iesaistījusies komunikācijas vadībā starptautiskos uzņēmumos, būdama daļa no ietekmīgiem kultūras projektiem kā vadošā komunikācijas partnere. Pirms trim gadiem viņa atrada savu īsto aicinājumu kā personāla vadītāja, un tagad viņa nodarbojas ar (digitālās) darbinieku pieredzes plānošanu, personāla procesiem un organizācijas kultūras attīstību. Pēdējo divu gadu laikā viņas izaicinājumi Primend ir saistīti ar ļoti strauji augošu biznesu un darbinieku (pieaugums vairāk nekā 100%) veiksmīgu ievadapmācību un cilvēku noturēšanu ļoti konkurējošā darba tirgū.

Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst.: 10:00-11:30

Lūgums reģistrēties:  https://ej.uz/EK_10112022

Pirms vebinārā saņemsiet informāciju par pieslēgumu.

 

 

November 10, 2022, 10:00-11:30

Tricks and tips to save time and money for the effective companies – HR perspective

 

Audience:  HR managers, HR specialists, office managers, CFO, CEO

Although the world is clearly moving towards digitization, the human being is and remains the determinant of business success. As the pace of work accelerates, it is important to invest in the development and retention of employees, which requires additional work from personnel managers, and often also additional financial investments. We see that companies often underestimate the possibilities of digital tools already available to them, or simply do not know about them. We offer an insight into the capabilities of the Microsoft platform, which are already available to many companies and are the most cost-effective tool for solving the mentioned challenges.

Vebinar will cover following topics:

How to digitalize the HR processes to increase the effectivity of the company?

How to save time and money on employee onboarding, offboarding and retention phase?

How to avoid large investments into HR software and build your own with existing Microsoft licenses?

Takeaways:  Are you using Microsoft 365 environment capabilities to the fulest

Speaker:  Lilian Nõlvak - Head of Employee Experience Baltic States

Lilian’s journey to HR lasted over 10 years, during these years she has been involved in communication management at international companies, being part of influential culture projects and changes as leading comms partner. Three years ago, she found her true calling as HR Manager and is now devoted to designing of (digital) employee experience, smart and lean HR processes and evolving organizational culture.  During the last two years, his challenges at Primend have been related to a very fast-growing business and workforce (growth more than 100%), rapid changes and retaining people in a very competitive labor market.

Registration: https://ej.uz/EK_10112022

You will receive information about the connection before the webinar.

11 Grozījumi Darba likumā ar 2022.gada 1.augustu. Tiesūbu diena

Grozījumi Darba likumā ar 2022.gada 1.augustu

 

Mērķa auditorija – personāla vadītāji, personāla speciālisti, uzņēmuma vadītāji, grāmatveži un jebkurš, kam  jāpiedalās darba tiesisko attiecību vadības procesā

2022.gada 1.augustā stājās spēkā grozījumi Darba likumā, kas paredz nosacījumus darba līguma saturam, pārbaudes termiņa noteikšanai, iespēju darbiniekam noteikt darba vietu, bērna tēva un paternitātes atvaļinājuma noteikšanai, u.c. Runāsim par grozījumiem un to piemērošanas kārtību, grozījumu sagatavošanu darba līgumos un citos normatīvajos aktos.

Vebinārā  runāsim par:

 1. darbinieka tiesībām brīvi noteikt darba vietu;
 2. nosacījumiem, gadījumos, ja ir noteikts nepilns darba laiks un darba grafiks nav paredzams;
 3. izmaiņām pārbaudes termiņa noteikšanas nosacījumos;
 4. darba devēja pienākumiem nosūtot darbinieku komandējumā vai darba braucienā uz citu valsti;
 5. darba laika pielāgojuma pienākumu darba devējam darbiniekam, kuram nepieciešams aprūpēt tuvinieku;
 6. aprūpētāja atvaļinājums;
 7. bērna tēva atvaļinājums, vai atvaļinājums gadījumos, kad bērnam paternitāte nav noteikta;
 8. bērna kopšanas atvaļinājums;
 9. grozījumiem attiecībā  uz koplīgumu un darbinieku iepazīstināšanu ar to.

Semināru vadīs: sertificēta personāla daļas vadītāja, Gundega Dambe, LPVA valdes locekle, RISEBA lektore.

Pasākumu organizē Eiropas Biznesa atbalsta tīkls sadarbībā ar Eiropas klasteru sadarbības platformu, Eiropas Komisiju un EISMEA atbalstu. Latvijā Eiropas Biznesa atbalsta tīklu koordinē LIAA, LTRK un Latvijas Tehnoloģiju centrs.

Dalība BEZMAKSAS.

Norises laiks: plkst. 11:00-12:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/TD_111122

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.

 

logologo

15 LTRK VIDZEMES BIZNESA DIENA_ "EKONOMIKAS IZAUGSME UN STABILITĀTE"

v

             Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vidzemes reģiona nodaļa organizē        

            LTRK VIDZEMES BIZNESA DIENA

  Tēma: EKONOMIKAS IZAUGSME UN STABILITĀTE

                                                  15.11.2022. plkst. 14:00 - 17:00

                                                   KLĀTIENES PASĀKUMS

                   J.Daliņa stadions, J.Daliņa iela 2, Valmiera,3.stāva, Konferenču zālē

 

 • LTRK AKTUALITĀTES

                            Jānis Endziņš - LTRK valdes priekšsēdētājs.

 

 • LATVIJAS UZŅĒMUMU VADĪTĀJU NOSKAŅOJUMS 2022.GADA RUDENĪ

                            Arnis Kaktiņš - Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS direktors

 

 • KONKURĒTSPĒJAS IZAICINĀJUMI KRĪZES APSTĀKĻOS

                            Elīna Rītiņa - LTRK viceprezidente, Nacionālās stratēģijas padomes priekšsēdētāja

 

 • DARBASPĒKS – VAI IZSĪKSTOŠS RESURSS LATVIJĀ ?

                           Māris Simanovičs - AS “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs

 

 • KOPSAVILKUMS

 

Diskusijas moderators: Jānis Endziņš - LTRK valdes priekšsēdētājs.

 

REĢISTRĒTIES PASĀKUMAM LĪDZ 13. NOVEMBRIM: https://forms.gle/hUNMPbVLWnYqKRTD6

Papildu informācija: valmiera@ltrk.lv, t. 20264530 (Baiba).  

 

16 Uz izaugsmi un attīstību vērsta atgriezeniskās saites darbnīca

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina uz izaugsmi un attīstību vērstas atgriezeniskās saites darbnīcu, kas norisināsies

16.novembrī, plkst. 14.00-17.00 (Kr.Valdemāra 35, Rīgā)

 

Tēmas aktualitāte: Ikviens labs vadītājs vēlas, lai komanda  augtu, attīstītos un strādātu ar vislabākajiem rezultātiem. Viens no veidiem, kā veicināt darbinieku un vadītāja izaugsmi ir atgriezeniskā saite. Tomēr, bieži šis vērtīgais instruments netiek izmantots vispār, vai arī tiek izmantots nepareizi.

Darbnīcā:

 1. Kāpēc atgriezeniskā saite ir vajadzīga un ko tā dod?
 2. Kāpēc atgriezenisko saiti sniegt un saņemt var būt izaicinoši, un ko darīt, lai tā nebūtu?
 3. Kādas pazīmes ir uz izaugsmi vērstai atgriezeniskā saitei?
 4. Kā strukturizēt atgriezenisko saiti, lai tā veicinātu darbinieka un vadītāja izaugsmi?
 5. Praktiski uzdevums grupās, sniedzot atgriezenisko saiti viens otram.
 6. Iepazīšanās ar citiem darbnīcas dalībniekiem, jauni biznesa kontakti

Dalības maksa:

45 EUR+PVN LTRK biedriem

60 EUR+ PVN citiem interesentiem

Reģistrācija: https://ej.uz/izaugsmesdarbnica

Darbnīcu vadīs: Elīna Tiliba (Valdmane) (MBA), praktizējošs, sertificēts koučs.

Vairāk: https://www.linkedin.com/in/elinavaldmane/

 

 

 

16 Gada pārskata sastādīšana un iesniegšana, biežāk pieļautās kļūdas. Gada pārskata pielikuma aizpildīšana EDS sistēmā. Finanšu diena

Gada pārskata sastādīšana un iesniegšana, biežāk pieļautās kļūdas.

Gada pārskata pielikuma aizpildīšana EDS sistēmā.

Mērķa auditorija: uzņēmuma  vadītāji, grāmatveži, finanšu un nodokļu specialisti.

Vebinārā runāsim par:

1. Normatīvie akti, kas reglamentē gada pārskatu sagatavošanu;

2. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma subjekti;

3. Gada pārskata sastāvdaļas, sagatavošanas nosacījumi, noformēšana;

4. Gada pārskata iesniegšana VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā;

5. Biežāk uzdotie jautājumi.

Vebināru  vadīs: Marina Nuka -VID NP Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore.

Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Norise laiks: plkst. 10:00-11:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/FD_161122

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.

17 Cikla_2_ vebinārs "DARBA TIESISKĀS ATTIECĪBAS SOMIJĀ"
CIKLS

LTRK Vidzemes  reģiona nodaļa organizē vebināru  ciklu, kas ietvers trīs vebinārus par komercdarbību Somijā.   

Mērķauditorija - Uzņēmumu vadītāji, kas plāno komercdarbības uzsākšanu Somijā, gan nodibinot uzņēmumu, gan strādājot kā apakšuzņēmēji.

Komercdarbības uzsākšanas ārvalstīs ir saistīta ar daudz nezināmajiem. Lai pieņemtu savam biznesam vispiemērotāko lēmumu, ir būtiski veikt padziļinātu jaunā tirgus izpēti un samazināt iespējamos nezināmos, izvērtēt riskus un pamanīt iespējas. Vebināru cikls palīdzēs iegūt plašākas zināšanas par Somijas tirgus juridiskajiem aspektiem, kā arī vispārēju informāciju par to, kas ir jāņem vērā, pieņemot lēmumu uzsākt uzņēmuma darbību Somijā.

Cikla otrais un trešais vebinārs: 

2."DARBA TIESISKĀS ATTIECĪBAS SOMIJĀ" norisināsies 17. novembrī plkst. 10:00 - 12:00

Vebinārā runāsim par:

- Kas ir jāņem vērā, nodarbinot darbiniekus Somijā

- Darba devēja tiesības un pienākumi

- Darba līgums

- Jautājumi un atbildes*

Reģistrēties līdz 15. novembrim: https://forms.gle/h1tpNQYLrrsMqRVP6 

 

3. "SIA jeb OY DIBINĀŠANA SOMIJĀ" norisināsies 23.novembrī plkst. 13:00 - 15:00.

Vebinārā runāsim par:

- Vispārēja informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanu Somijā.

-Dokumenti, kas ir nepieciešami, lai nodibinātu sabiedrību ar ierobežotu atbildību Somijā.

-Uzņēmuma reģistrēšana nodokļu administrācijā.

-Jautājumi un atbildes*

Reģistrēties līdz 21. novembrim: https://forms.gle/GETbeQXzFbXdYZCSA

 

*Lūdzam iesūtīt jautājumus pirms vebināra. Lūdzam ņemt vērā, ka vebinārā sniegtā informācija ir paredzēta informatīviem nolūkiem un nav uzskatāma par juridisku padomu. Vebināra laikā var tikt sniegta informācija par nodokļu likmēm Somijā, taču netiks apskatīti detalizēti nodokļu tiesību piemērošanas jautājumi.

 • Vebināru lektore  Liene Krūmiņa ir Somijā dzīvojoša juriste, kas regulāri konsultē klientus komerctiesībās, korporatīvajos jautājumos, kā arī darba tiesībās un jautājumos, kas attiecas uz līgumtiesībām. Pirms juridiskā biroja LKOS Law Office nodibināšanas Somijā, Liene strādāja zvērinātu advokātu birojos Latvijā un Somijā. Tādējādi viņai ir pieredze juridiska atbalsta sniegšanā klientiem gan Latvijas, gan Somijas tirgos. Papildus jurisprudencei Lieni interesē arī finanses un biznesa vadība, tādējādi šobrīd paralēli juridiskajai praksei Liene studē Biznesa Administrācijas maģistra programmā Aalto Universitātē.
 • Dalība vebināros bez maksas.
 • Pirms vebināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.
 • Papildu informācijai  E -  pasts: valmiera@ltrk.lv | T. 20264530(Baiba)
22 ES fondu iespējas uzņēmumiem 2021.-2027.gada plānošanas periodā. ES fondu iespējas Latvijā: fokusā uzņēmumi

ES fondu iespējas Latvijā: fokusā uzņēmumi

Kopskats un praktiskā informācija

 • Latvijai ir un arī turpmāk būs pieejams atbalsts no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ES fondi). Pašreiz atrodamies zināmā pārejas periodā no viena ES fondu plānošanas cikla uz nākamo: 2014.-2020.gada ES fondu programmas beidzas, bet nākamā, 2021.-2027,gada perioda programmas gaidāmas drīzumā. Taču papildus ir izveidots jauns atbalsta mehānisms - Atveseļošanas fonds, kura finansējums paredzēts reformām un investīcijām, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, un lai mazinātu krīzes sekas.

Visos atbalsta instrumentos ir programmas, kas paredzētas arī uzņēmumu attīstībai. Bet kā orientēties pieejamajā atbalsta klāstā, kur meklēt informāciju un kas jāņem vērā? Kopskatu sniegs

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA).

 • Šodien vairs neviens nav jāpārliecina, ka energoefektivitātes uzlabošana un zaļās enerģijas izmantošana ir uzņēmumiem izdevīgs un tālredzīgs solis. Atbalstot uzņēmējus šajā ceļā, valsts piedāvā īpašus finanšu instrumentus. Viens no tiem ir pilnīgi jauna atbalsta programma, kas piedāvā pievilcīgu finansējuma risinājumu – dzēst līdz pat 30% no aizdevuma pamatsummas, vienlaikus motivējot sasniegt iespējami lielāku energoresursu ietaupījumu.

Kopumā ALTUM piedāvā vairāk nekā 40 atbalsta programmu uzņēmumu vajadzībām - sākot no energoefektivitātes uzlabošanas un apgrozāmajiem līdzekļiem līdz eksporta apdrošināšanai un dažāda kalibra investīciju projektu īstenošanai.

Runāsim par:

1. ES fondu un AF plānu un aktualitātēm, kā arī atbalsta shēmām;

2. Altum atbalsta programmām uzņēmējiem;

3. Jauno ES atbalsta programmu energoefektivitātes paaugstināšanai, atjaunojamajiem energoresursiem un  elektroauto iegādei. 

Lektori:  

 • Mārtiņš Brencis, CFLA direktora vietnieks ES fondu sistēmas attīstības jautājumos
 • Daina Cinovica, Altum Centra reģiona vadītāja un Līga Mellēna, Altum Uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītāja.

Pasākumu organizē Eiropas Biznesa atbalsta tīkls sadarbībā ar Eiropas klasteru sadarbības platformu, Eiropas Komisiju un EISMEA atbalstu. Latvijā Eiropas Biznesa atbalsta tīklu koordinē LIAA, LTRK un Latvijas Tehnoloģiju centrs.

Dalība BEZMAKSAS.

Norises laiks: plkst. 10:00-12:00

Lūgums reģistrēties:  https://ej.uz/FD_221122

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.

 

logologo

23 Cikla_3_vebinārs "SIA jeb OY DIBINĀŠANA SOMIJĀ"

 

CIKLS

LTRK Vidzemes  reģiona nodaļa organizē vebināru  ciklu, kas ietvers trīs vebinārus par komercdarbību Somijā.   

Mērķauditorija - Uzņēmumu vadītāji, kas plāno komercdarbības uzsākšanu Somijā, gan nodibinot uzņēmumu, gan strādājot kā apakšuzņēmēji.

Komercdarbības uzsākšanas ārvalstīs ir saistīta ar daudz nezināmajiem. Lai pieņemtu savam biznesam vispiemērotāko lēmumu, ir būtiski veikt padziļinātu jaunā tirgus izpēti un samazināt iespējamos nezināmos, izvērtēt riskus un pamanīt iespējas. Vebināru cikls palīdzēs iegūt plašākas zināšanas par Somijas tirgus juridiskajiem aspektiem, kā arī vispārēju informāciju par to, kas ir jāņem vērā, pieņemot lēmumu uzsākt uzņēmuma darbību Somijā.

Plānotais trešais vebinārs: 

3. "SIA jeb OY DIBINĀŠANA SOMIJĀ" norisināsies 23.novembrī plkst. 13:00 - 15:00.

Vebinārā runāsim par:

- Vispārēja informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanu Somijā.

-Dokumenti, kas ir nepieciešami, lai nodibinātu sabiedrību ar ierobežotu atbildību Somijā.

-Uzņēmuma reģistrēšana nodokļu administrācijā.

-Jautājumi un atbildes*

Reģistrēties līdz 21. novembrim: https://forms.gle/GETbeQXzFbXdYZCSA

*Lūdzam iesūtīt jautājumus pirms vebināra. Lūdzam ņemt vērā, ka vebinārā sniegtā informācija ir paredzēta informatīviem nolūkiem un nav uzskatāma par juridisku padomu. Vebināra laikā var tikt sniegta informācija par nodokļu likmēm Somijā, taču netiks apskatīti detalizēti nodokļu tiesību piemērošanas jautājumi.

 • Vebināru lektore Liene Krūmiņa ir Somijā dzīvojoša juriste, kas regulāri konsultē klientus komerctiesībās, korporatīvajos jautājumos, kā arī darba tiesībās un jautājumos, kas attiecas uz līgumtiesībām. Pirms juridiskā biroja LKOS Law Office nodibināšanas Somijā, Liene strādāja zvērinātu advokātu birojos Latvijā un Somijā. Tādējādi viņai ir pieredze juridiska atbalsta sniegšanā klientiem gan Latvijas, gan Somijas tirgos. Papildus jurisprudencei Lieni interesē arī finanses un biznesa vadība, tādējādi šobrīd paralēli juridiskajai praksei Liene studē Biznesa Administrācijas maģistra programmā Aalto Universitātē.
 • Dalība vebināros bez maksas.
 • Pirms vebināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.
 • Papildu informācijai  E -  pasts: valmiera@ltrk.lv | T. 20264530(Baiba)
23 LTRK JAUNUZŅĒMUMU PADOMES SĒDE

Darba kārtība:

 1. Jaunuzņēmumu padomes locekļu sastāvs;
 2. Jaunuzņēmumu stratēģijas/memoranda ieviešana;
 3. Cleantech for Baltics iniciatīvas uzsaukums un atklāšāna Latvijā (Imants Martinsons);
 4. Jaunuzņēmumu padomes mērķi 2023.gadam;
 5. Dažādi.
24 Vai atgriezeniskā saite ko darbinieks saņem no kolēģiem un no tiešā vadītāja veicina iesisti darbā?

Vai atgriezeniskā saite ko darbinieks saņem no kolēģiem un no tiešā vadītāja

 veicina iesisti darbā?

 

Pētījuma par atgriezeniskās saites ietekmi uz iesaisti darbā mazāk kvalificēta darba veicējiem prezentācija.

Mērķa auditorija. Personāla daļas darbinieki, komandu vadītāji un uzņēmumu, kuros nodarbināti mazāk kvalificēta darba veicēji, pārstāvji.

 Darbinieku rotācija mazāk kvalificētos darbos Latvijā ir augsta, bet darbinieku sagatavošanas process kļūst arvien garāks un laikietilpīgāks. Kas veicina darbinieku iesaisti darbā un kas darbiniekiem ir svarīgs ikdienas komunikācijā? Atgriezeniskā saite ir ikdienas saziņas un arī apmācības veids. Tāpēc ir būtiski noskaidrot, kuri atgriezeniskās saites faktori veicina iesaisti darbā un kā savā starpā atšķiras tiešā vadītāja un kolēģu sniegtā atgriezeniskā saite.

Runāsim par:

1. Atgriezenisko saiti, ko saņemam no tiešā vadītāja un atgriezenisko saiti, ko saņemam no kolēģiem;

2. Kā atgriezeniskā saite veicina iesaisti darbā;

3. 2022.gada pētījuma par tiem atgriezeniskās saites faktoriem, kas veicina iesaisti darbā, pētot tieši mazāk kvalificēta darba veicējus Latvijas ražošanas uzņēmumos.

Dalībnieku ieguvumi: Praktiski pielietojami dati par Latvijas mazāk kvalificētā darba veicēju iesaistes darbā veicināšanu.

Vebināru vadīs: Iveta Bikse, Mag.Psych. Darba un Organizāciju psiholoģijā, LU

MBA, Riga business school.

Pieredze :

Vairākus gadus esmu Uzņēmuma attīstības vadītāja AS Putnu fabrika Ķekava, kurā iepriekš veicu marketinga un sabiedrisko attiecību vadītājas darbu. Plaša pieredze darbojoties reklāmas jomā un reklāmas aģentūras vadīšanā.

Pašlaik: Vadu uzņēmuma iekšējo komunikāciju , kas ietver konfliktu risināšanu, uzņēmuma kultūras vadību - labbūtības programmu izstrāde , lojalitātes un iesaistes aktivitātes un  uzņēmuma vērtību izstrāde un ieviešana.

Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst. 10:00-11:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/LPBS_24112022

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.

24 LTRK Latgales Biznesa klubs

 

bk

Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Latgales reģiona nodaļa sadarbībā ar Rēzeknes valstspilsētas domi un SIA “Factris LV1” aicina pieteikties dalībai Biznesa kluba pasākumā “Aktuālais uzņēmējdarbībā”, kas notiks 24. novembrī no plkst. 12:00 līdz 15:40 Rēzeknē.

Pasākuma adrese: Atbrīvošanas Aleja 93, Rēzekne

 Šī brīža ekonomiskie apstākļi ir uzņēmēju pielāgošanās un izdzīvošanas spējas pārbaude, taču tas nemaina apņēmību darboties un attīstīties. Tāpēc ir svarīgi būt informētiem par esošo situāciju un vēl būtiskāk - par tuvākas un tālākās nākotnes prognozēm ekonomikā un energoresursu tirgū. Lai informētu par aktualitātēm un iedvesmotu uzņēmējus savu biznesu attīstīt arī šādos ģeopolitiski un ekonomiski sarežģītos laikos, LTRK Latgales reģiona nodaļa organizē Biznesa kluba pasākumu “Aktuālais uzņēmējdarbībā”, kuru aicināti apmeklēt visi interesenti.

PROGRAMMA
 11:50 - 12:00 Kafijas pauze, ierašanās uz biznesa klubu
 12:00 - 12:30 Rēzeknes valtspilsētas domes un Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes aktualitātes
Rēzeknes Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs
Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniece Krista Freiberga
 12:30 - 13:00 LTRK aktualitātes
LTRK Valdes loceklis Jānis Lielpēteris
 13:00 - 13:30 Aktuālās tendences elektroenerģijas un dabasgāzes tirgū
Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis
 13:30 - 14:00 Vai finansējums MVU ir viegli pieejams?
Factris Latvija izpilddirektors Kaspars Barons
 14:00 - 14:30 Diskusija

 Biznesa kluba moderators:
Jānis Lielpēteris

15:00 - 15:40 Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma apmeklējums

Papildu informācija un reģistrācija līdz 23.11.2022. plkst.15:00, rakstot uz e-pasta adresi maruta.jukevica@ltrk.lv vai pa tālruni 26599991.

28 MEISTARKLASE UN TĪKLOŠANĀS. BIZNESA KONTAKTU DIBINĀŠANA

MEISTARKLASE UN TĪKLOŠANĀS.

BIZNESA KONTAKTU DIBINĀŠANA          

28. NOVEMBRIS

13.00-14.30

Pasākuma “BIZNESA KONTAKTU VEIDOŠANA” ietvaros ikviens dalībnieks gūs iespēju veikt praktiskus uzdevumus, kas palīdzēs saprast, kā jēgpilni nodibināt biznesa kontaktus, atstāt atmiņā paliekošu iespaidu, kā arī uzzinās, kas ir biežāk pieļautā kļūme, kas liedz izveidot kontaktu un rada stresu, tostarp, kā to nepieļaut.

LTRK UZŅĒMĒJU NAMĀ

PROGRAMMĀ:

✅Kā saslēgties ar otru cilvēku jau pirmajās sekundēs, neatkarīgi no viņa amata

✅Sadarbības iespēju atrašana caur vieglu un interesantu sarunu

✅Biežākā kļūme, kas liedz izveidot kontaktu un rada lieku stresu (un kā viegli to izlabot)

✅Prasme pateikt draudzīgu “Nē”, ja redzi, ka sadarbība nesanāks

✅Atmiņā paliekoša iespaida atstāšana, nerunājot daudz

✅Tīklošanās un uzkodas

DALĪBAS MAKSA:

35 EUR+ PVN LTRK BIEDRIEM

50 EUR + PVN CITIEM INTERESENTIEM

Reģistrācija: https://ej.uz/biznesakontakti

Dalībnieku skaits ir ierobežots

Pasākumu vadīs pielietojamās improvizācijas trenere, “Veterāns” darbā ar maziem un jauniem uzņēmumiem un AQ praktiķe Elīna Biseniece.

 

29 Informācijas vizualizācija – pamatprincipi un padomi. Radošums biznesā

Informācijas vizualizācija – pamatprincipi un padomi

 

Šis ir informācijas gadsimts; ziņas ierīcēs, publikācijās, komunikācijā mūs sasniedz nepārtraukti un burtiski mutuļo visapkārt. Daļa ir vieglāk uztverama, daļa nesaprotama, vēl citu informācijas daļu uztveram kombinēti – attēlu, skaņu, sajūtu kopā. Tik lielas vizuālās intensitātes apstākļos ir būtiski savu sakāmo pateikt pēc iespējas jēgpilni – ziņu nodot ātri, precīzi, adresēt konkrētai mērķgrupai un “nerunāt lieki” (t.i. nepiesārņot pasauli ar lieku informāciju).

Šis būs ieskats informācijas un datu vizualizēšanas pamatprincipos, kā arī padomi, kā labāk savu ziņu nodot savam skatītājam.

Seminārs paredzēts uzņēmējiem, pasniedzējiem, dizaineriem un interesentiem.

Vebinārā  runāsim par:

1. Informācijas attēlošanas vēsturi.

2. Mūsdienas.

3. Informācijas strukturēšana.

4. Tehniskie paņēmieni.

5. Padomi.

6. Jautājumi un diskusijas.

Vebināru vadīs: Gundega Kalendra, Aģentūras Raugs radošā direktore (Mg.art., Mg.paed.)

Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst. 11:00-12:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/LPBS_291122

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.