Pārlekt uz galveno saturu
23 (Pirms)Krīzes komunikācija - SEMINĀRS KLĀTIENĒ, LTRK uzņēmēju namā. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

(Pirms)Krīzes komunikācija 

23. janvārī

LTRK UZŅĒMĒJU NAMĀ

Kr.Valdemāra ielā 35

Ģeopolitiskā situācija, cenu pieaugums un citi ārējie faktori mudina uzņēmumus un iestādes pieņemt dažādus lēmumus, tostarp, nepopulārus. Gan šādi lēmumi, gan citi apstākļi var sekmēt dažāda mēroga iekšējās un ārējās komunikācijas krīzes, ko iespējams novērst jau preventīvi – gan izstrādājot krīzes komunikācijas vadlīnijas, gan izveidojot krīzes komunikācijas vadības grupu (kam ideālā gadījumā nebūs jādarbojas, tomēr, ja būs nepieciešams, tā varēs koordinēti un veiksmīgi sasniegt mērķus). Krīzes situācijās nereti vienlīdz svarīgi skaidri noteikt ne tikai to, kurš sniegs publisku informāciju un kādu, bet arī to, kāpēc visiem nav ieteicams sniegt publiskus komentārus u.tml. Ja tomēr situācija ir eskalējusies līdz komunikācijai krīzei, ir vairāki iespējamie scenāriji, kuru piemērotība ir atkarīga no situācijas: publiskot pēc iespējas mazāk informācijas; sniegt detalizētu informāciju, iesaistot dažādas runas personas; mainīt fokusu, aktīvāk komunicējot par citām tēmām u.tml.

Mērķa auditorija: mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji un īpašnieki, lielo uzņēmumu / iestāžu komunikācijas pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Runāsim par:

1. (Pirms)Krīzes komunikāciju jeb, kā veidot komunikāciju par būtiskiem lēmumiem, lai nenonāktu krīzes situācijā.
2. Kāpēc reizēm nerunāšana sniedz lielākus ieguvumus, nekā informācijas paušana? Kā atpazīt šādas situācijas?
3. Krīzes komunikācijas vadlīniju izstrāde, vadības grupas veidošana (labāk izveidot un nelietot, nekā neizveidot un izjust tās trūkumu).
4. Dažādiem krīzes komunikācijas scenārijiem.
5. Pēc-krīzes komunikācija, situācijas analīze (kāpēc ir svarīgi no katras krīzes mācīties?).

Dalībnieku ieguvumi:

  • Izpratne par komunikācijas lomu krīzes situācijās (kā ar komunikāciju var mazināt vai pat novērst krīzes negatīvās sekas);
  • Prasmes ar komunikācijas palīdzību defektu pārvērst par efektu;
  • Izpratne par komunikācijas vadlīnijām, to izstrādi;
  • Zināšanas par to, kā veidot krīzes komunikācijas vadības grupu, kā komunicēt grupas iekšienē, kā grupai komunicēt ar citiem uzņēmuma pārstāvjiem, klientiem, sabiedrību un medijiem.
  • Izpratne par to, kā veidot vēstījumus krīzes situācijās, kā tos veiksmīgāk “nodot” kolēģiem, klientiem, partneriem, medijiem un sabiedrībai kopumā.

Semināru vadīs:

Sabiedrisko attiecību uzņēmuma SIA “Miltton Latvia” valdes locekle un stratēģiskā konsultante Marta Mackeviča, kura darbojas sabiedrisko attiecību, komunikācijas, mārketinga un tēla veidošanas jomā jau aptuveni 15 gadus. M.Mackevičai ir pieredze gan darbā ar NVO, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī privātā sektora uzņēmumiem (dažādu nozaru) – nacionāla un starptautiska līmeņa. Bijusi komunikācijas padomniece diviem ministriem, tāpēc ar krīzes komunikāciju ir uz “tu”. Šobrīd iegūst doktora grādu tiesību zinātnēs, specializējoties fizisko personu datu aizsardzībā. Pārstāv “Miltton Latvia”, kas ir daļa no starptautiskās Miltton grupas – 350 komunikācijas eksperti Rīgā, Tallinā, Helsinkos, Stokholmā un citviet pasaulē. M.Mackeviča uzskata, ka komunikācijā nereti ir situācijas, kad “laba ziņa” šodien nostrādā daudz labāk, nekā “izcila ziņa” pēc nedēļas, kā arī situācijas, kad runāšana ir sudrabs, bet klusēšana patiešām ir zelts.

Norises laiks: plkst. 14:00-15:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/LPBS_230123   

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.