Skip to main content

Kalendārs

14 Problēmu risināšana Adizes Metodoloģijā. Problem solving and the Adizes Methodology. Seminārs angļu valodā

Problēmu risināšana Adizes Metodoloģijā

 

Mūsdienu sarežģītajā un strauji mainīgajā pasaulē uzņēmumiem ir jāspēj ātri pielāgoties tam, ka tirgi, konkurenti un klientu vajadzības pastāvīgi pārveidojas un mainās. Adizes Methodolgy tika izstrādāta, lai palīdzētu uzņēmumiem pielāgoties.

Izstrādata un optimizēta pēdējo 40 gadu laikā, šī sistemātikas pieeja pārvaldībai palīdz līderiem nostiprināt atsaucīgākas un proaktīvākas organizācijas, kas var labāk risināt problēmas pastāvīgi mainīgā vidē. Tā kā visi konkurenti tirgū saskaras ar vienādām izmaiņām preču pārdošanas tirgū, šī iespēja ir īstais avots, no kā gūt priekšrocības sīvajā biznesa pasaulē.

Šajā īsajā informatīvajā darbnīcā, mēs apspriežam:

 1. Dalībnieku pārmaiņas un to kādas iepējas šīs pārmaiņas rada
 2. Loma problēmu risināšanā, veidojot pielāgotā kultūrā
 3. Kāpēc uzņēmumi saskaras ar problēmām, kas atkārtojas gadu no gada, un kā vislabāk galu galā šīs problēmas atrisināt
 4. Kas ir vajadzīgs no vadības komandas, lai sagatavotu uzņēmumu  nākamam attīstības līmenim

Eksperts: Gregs Mathers, MBA, CSOMT

Gregs ir sertificēts asociētais šajā Adizes metodoloģijā un ir strādājis starptautiski ar vadības komandu jau pēdējos 20 gadus. Dzīvojot Rīgā, viņš ir strādājis pagājušajā gadā ar uzņēmumiem visā Eiropā, Indijā, kā arī ASV. Viņš arī regulāri konsultējas ar Latvijas uzņēmumiem un pasniedz lekcijas Rīgas Biznesa skolā. Viņš palīdz cilvēkiem un dažādām organizācijām realizēt savus potenciālus līdz maksimālajām iespējām.

Uzziniet vairāk par Adizes metodoloģiju šeit.

Seminārs anglu valodā.

Norises laiks: plkst 15:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 12,80 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 42,60 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_140217

Problem solving and the Adizes Methodology

 

In today’s complex, fast changing world companies must be capable of quickly adapting as markets, competitors and customer needs are constantly moving. The Adizes Methodolgy was developed to help companies do just this.

Refined and optimized over the past 40 years, this systematic approach to management assists leaders in building more responsive and proactive organizations that can better deal with the problems of a constantly changing environment. As all competitors in a market face the same market changes this strengthened capability is the real source of competitive advantage.

In this short informative workshop, we speak about:

1. Constant change and the opportunity it brings

2. The role of problem solving in building an adaptive culture

3. Why companies face recurring problems year after year and how to finally solve them

4. What is needed from a management team to move a company to the next level

Expert: Greg Mathers, MBA, CSOMT

Greg is a certified associate in the Adizes methodology and has worked internationally with management teams for the past 20 years. Based in Riga, he has worked in the past year with organizations across Europe, in India, and in the US. He also consults regulary with Latvian companies and teaches at Riga Business School. He is passionate about helping people and organizations realize more of their potential

Learn more about the Adizes methodology here.

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_140217

08 Contact presentation for the Slovak representatives of energy sector

LCCI in cooperation with the representative of LCCI in Slovakia is organizing a contact presentation for the Slovak representatives of energy sector 

Program:
09:45 - 10:00 Registration
10:00 - 10:10 Opening remarks by LCCI representative in Slovakia or  Vice ambassador
10:10 - 10:30 Presentation by company Lana s.r.o - 
10:30 - 10:50 Presentation by company Marsteel s.r.o.
10:50 - 11:10 Presentation by company SAG Elektrovod a.s
11:10 - 11:30 Presentation by company ELV Product
11:30 - 12:00 Q&A


Register here

Slovak companies

Language of the event is English

Data: 08.03.2017. 
Address: 35, Krišjāņa Valdemāra street, Riga, LCCI

For more info, write to export@chamber.lv

05 Launching event 3rd call for proposals

5 October, 2017
 

Estonian National Museum

http://www.erm.ee/en

Muuseumi tee 2, Tartu, Estonia

 Entrance from B side

 

 

The event will be held in English

10.30 coffee and welcome

11.00 – 12.30

 

12.30-14.00 LUNCH.

Also a good opportunity to talk about your cooperation ideas to other participants, possible project partners.

 

14.00 -17.00

 • Programme rules, assessment, deadlines, decision making.
 • Filling in and submitting the application in eMS.

 

05 Launching event 3rd call for proposals

5 October, 2017
 

Estonian National Museum

http://www.erm.ee/en

Muuseumi tee 2, Tartu, Estonia

 Entrance from B side

 

 

The event will be held in English

10.30 coffee and welcome

11.00 – 12.30

 

12.30-14.00 LUNCH.

Also a good opportunity to talk about your cooperation ideas to other participants, possible project partners.

 

14.00 -17.00

 • Programme rules, assessment, deadlines, decision making.
 • Filling in and submitting the application in eMS.
interreg_logo

 

13 Export Seminar "Road to Arab World"

Road to Arab World

Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI) in cooperation with Arab Latvian Chamber of Commerce (ALCC) invites to the export seminar “Road to the Arab World” during which export possibilities to the Arab World and related questions will be explored.

Date and time: March 13, 2020 from 10:00 till 12:00

Venue: the LCCI, 35 Krisjana Valdemara str.

Working language of the seminar: English

Topics:

 • Gateway to the Arab markets;

 • Overview of the Arab markets and business culture;

 • Preparing to enter the Arab markets;

 • Potential Arab World investment in Latvia.

Experts: Directors of the Arab Latvian Chamber of Commerce Mr. Khaled Elawat, Mr. Mohamed Al Barahmy and Mr. Aiham Al Rikabi.

Registration: https://ej.uz/LCCI_Arab_World

Registration is open to all interested parties and free of charge.

The LCCI contact person: Nauris Lazdāns (nauris.lazdans@chamber.lv; + 37167201109)

 
By attending the seminar, you consent to the publication of your photos and videos on the LCCI and the ALCC websites and social networks.

27 COMPANY AND VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTION COOPERATION. OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
09 ENTREPRENEURS ARE INVITED TO USE SPECIAL CONDITIONS WHEN REGISTERING THEIR PARTICIPATION IN FESTIVAL-EXHIBITION "BUSINESS DAYS OF KURZEME REGION 2020"

We invite entrepreneurs to use an opportunity and apply for the largest festival-exhibition "Business Days of Kurzeme region 2020" that will take place on 2 and 4 April in the Olympic Centre "Ventspils”, Ventspils. Until the end of 2019 we offer special Early Bird conditions.

It is planned that approximately 200 participants will take part in the event, widely representing Kurzeme and its counties, offering interesting programme both to enterprises and local residents. "Business Days of Kurzeme region 2020” is organised by the largest association of Latvian entrepreneurs, the Latvian Chamber of Commerce and Industry, and Ventspils City Council.