Pārlekt uz galveno saturu

AKTĪVIE PROJEKTI

LTRK ES projektu nodaļa ievieš ES fondu projektus ar mērķi sniegt uzņēmējiem praktisku atbalstu caur ES fondu finansētām projektu aktivitātēm. Galvenie, tematiskie virzieni ir:
  • Eksports ( biznesa braucieni, izstādes, forumi, apmācības u.c.) 
  • Uzņēmumu konkurētspējas celšana caur dažādām apmācībām uzņēmumiem
  • Energo efektivitāte 
  • Aprites ekonomika 
  • Profesionālā izglītība 
  • Dažādas citas, ar uzņēmējdarbības vidi saistītas tēmas
 
Strādājām nepārtraukti pie jaunām projektu idejām, kuras iesniedzam Erasmus + programmā, Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmā, Centrālbaltijas pārrobežu sadarbības programmā, Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā, Apvārsnis 2020 (Horizon 2020), CFLA u.c. programmās. 
 
Par aktuālajām projektu aktivitātēm, informāciju var saņemt ikmēneša ES fondu ziņu lapā. 

 

Vairāk informācijas par katru no LTRK aktīvajiem ES projektiem, atrodama sadaļas "Aktīvie projekti" apakšsadaļās.

Kontaktinformācija: esprojekti@ltrk.lv

1