Pārlekt uz galveno saturu

LTRK PADOMES LOCEKĻU UN PRIEKŠSĒDĒTĀJA AMATA KANDIDĀTU SARAKSTS

LTRK vēlēšanas

Informējam, ka šī gada LTRK biedru sapulces ietvaros, kas norisināsies 20.martā, Rīgas Latviešu Biedrības namā, tiks organizētas LTRK Padomes vēlēšanas nākamajam trīs gadu darba periodam.

LTRK Padome sastāv no 18 līdz 22 Padomes locekļiem, to starpā - Padomes priekšsēdētāja, kas vienlaicīgi ir LTRK Prezidents, un Padomes priekšsēdētāja vietniekiem - Viceprezidentiem. LTRK Padomes sastāvā tiek ievēlēti pa vienam pārstāvim no katras Kompetenču padomes (kopā 12 kandidāti). Padomes locekļi uz atlikušajām vietām tiek ievēlēti no brīvā saraksta. Februāra izskaņā noslēdzās LTRK kompetenču padomju vēlēšanas un tās iecēla savus priekšsēdētājus, kā arī 1.martā noslēdzās pieteikšanās uz LTRK Padomes locekļu un LTRK Padomes priekšsēdētāja (prezidenta) amatiem no brīvā saraksta. Aicinām iepazīties ar LTRK padomes locekļu un LTRK padomes priekšsēdētāja amatu kandidātiem, un viņu saīsinātiem redzējumiem par LTRK darbību nākamo trīs gadu periodam:

LTRK padomes priekšsēdētāja (prezidenta) amata kandidāti:

Aigars Rostovskis, SIA Biznesa augstskola Turība:

LTRK jāturpina straujā un sabalansētā izaugsme: Jāvirzās uz skaitliski uzstādīto mērķi - 5000 biedri. LTRK pakalpojumu grozam un servisam jānodrošina tas, ka dalība biedrībā ir saimnieciski izdevīgs lēmums. Jātur cieņā un godā padomes apstiprinātās vērtības: Latvijas tautsaimniecība, uzņēmība, politiskā neitralitāte, godīga konkurence, privātais kapitāls. Galvenie akcenti nākamajam darba periodam: Mērogojamu pakalpojumu attīstība; Kvalitātes un servisa uzlabojumi; Aktīvs darbs reģionos; Finanšu disciplīna un neatkarība; Uzsvars uz eksportu un produktivitāti; LTRK nama un pieguļošās teritorijas pilnveide; Starptautiskā sadarbība; Reputācija un ietekme sabiedrībā; Visas iespējamās aktivitātes LTRK likuma pieņemšanai.

Guntis Belēvičs, SIA Saules Veselības centrs:

LTRK statusa stiprināšana nolūkā padarīt to par spēcīgāko uzņēmēju lobija organizāciju. Kvalitatīvāka LTRK biedru interešu pārstāvniecība. Birokrātisko procedūru mazināšana pašā LTRK, neliekot šķēršļus Latvijas uzņēmumu eksportspējai (preču izcelsmes sertifikāti). OIK reformas pilnveidošana. Nodokļu reformas pilnveidošana. Ārvalstu darbaspēka ievešanas politika un kvalitatīvs normatīvais regulējums. Uzņēmējdarbības vide ar būtiski samazinātu ES finansējumu nākotnē.

 

LTRK padomes locekļu amata kandidāti - Kompetenču padomju priekšsēdētāji:

Zināšanu Ekonomikas padome: Aigars Rostovskis, SIA Biznesa augstskola Turība

Mazo un vidējo uzņēmēju padome: Lienīte Skaraine, SIA PROinvest.lv

Nacionālās Stratēģijas padome: Elīna Rītiņa, SIA Lattelecom

Eksporta padome: Enno Ence, SIA MILZU!

Tirdzniecības padome: Aivars Arums, SIA Baltic Data

Pakalpojumu padome: Aldis Gulbis, SIA Dati group

Rūpniecības padome: Vilnis Rantiņš, Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija

Lauku uzņēmējdarbības padome: Edgars Zalāns, SIA Lauku izaugsmes grupa

 

LTRK Padomes brīvo locekļu amata kandidāti:

Arkādijs Šuškins, Cēsu uzņēmēju klubs:

Līdzšinējā LTRK darbība mani apmierina. Uzskatu, ka lielāku vērību jāpievērš uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijas reģionos, lai radītu jaunas darba vietas.

Armīns Leščinskis, SIA Lescinsky Service:

Es uzskatu, ka galvenais LTRK uzdevums ir sekmēt Latvijas uzņēmumu starptautisko konkurētspēju. Lai to paveiktu, ir primāri jāstrādā pie darbības produktivitātes celšanas, lai Latvijas uzņēmēji starptautiski konkurētu nevis galvenokārt ar cenu konkurētspēju (īstermiņa, laika gaitā izzūdošs konkurētspējas faktors), bet ar produktivitāti (inovācija; izglītots, pieredzējis un motivēts darbaspēks; ražošanas faktoru izcilība u.c.).

Juris Savickis, SIA ITERA Latvija:

Palielināt LTRK lomu LR ekonomiskās politikas, likumdošanas aktu, valsts pārvaldes dokumentu izstrādē un ieviešanā. Latvijas ražotājiem labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošana. Veidot kvalitatīvu uzņēmēju dialogu ar valsts institūcijām.

Kaspars Rumba, pašnodarbinātais:

Par savām prioritātēm LTRK Padomē izvirzu sekojošu mērķu sasniegšanu: Sistēmisku izmaiņu virzīšana normatīvajos aktos, lai vienkāršotu biznesa vidi Latvijā. Darba spēka nodokļu samazināšana līdz pārliecinoši zemākajam līmenim reģionā. Aktīvākas sadarbības izveidošanu ar Lietuvas un Igaunijas LTRK analogiem.

Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības federācija:

LTRK – argumentēts, ar skaidru viedokli formulēts Latvijas tautsaimniecības attīstītājs.

Lienīte Caune, AS CBB konsultāciju birojs:

Nekavējoties jāsāk veidot programmas biedru interešu aizstāvībai. LTRK nav tikai mācību iestāde, tai jākļūst par organizāciju, kura ir nepieciešama jebkuram Latvijas uzņēmējam, ieskaitot pašnodarbinātu personu. Jāatrod veids, kā nodrošināt mazajam biznesam tik nepieciešamo finansējuma piesaisti, veidojot savu finanšu institūciju. LTRK jākļūst par mediatoru uzņēmēju strīdos ar valsts un pašvaldību iestādēm, lai uzņēmēju, kuri nevar atļauties lobista, advokāta vai finansista pakalpojumus, tos varētu saņemt LTRK.

Normunds Bergs, AS SAF Tehnika:

Biedru skaits vismaz dubultojies, pieņemts LTRK likums, Saeima un valdība nepieņem nevienu likumdošanas aktu vai noteikumus bez konsultēšanās ar LTRK.LTRK šķīrējtiesa kļūst par 1. izvēli biznesa strīdu risināšanā. Eksporta veicināšana visas tā izpausmēs. Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana uzņēmējiem reģionos.

Normunds Štāls, SIA InterMed:

Regulāri un padziļināti veikt informācijas apkopojumu un izvertējumu par uzņēmēju vajadzībām un problēmām, kuras saistītas ar valsts un pašvaldību likumdošanas un normatīvo aktu kvalitāti un piemērošanu, kas savukārt traucē vai ierobežo normāli attīstīt uzņēmējdarbību. Sadarbībā ar valsts un pašvaldības iestādēm piedalīties likumdošanas izstrādes procesos un sistēmiski risināt uzņēmumu problemātiskos jautājumus.

Guntis Belēvičs, SIA Saules Veselības centrs:

LTRK statusa stiprināšana nolūkā padarīt to par spēcīgāko uzņēmēju lobija organizāciju. Kvalitatīvāka LTRK biedru interešu pārstāvniecība. Birokrātisko procedūru mazināšana pašā LTRK, neliekot šķēršļus Latvijas uzņēmumu eksportspējai (preču izcelsmes sertifikāti). OIK reformas pilnveidošana. Nodokļu reformas pilnveidošana. Ārvalstu darbaspēka ievešanas politika un kvalitatīvs normatīvais regulējums. Uzņēmējdarbības vide ar būtiski samazinātu ES finansējumu nākotnē.

Guntis Vilnītis, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome:

LTRK, ar savu konstruktīvo rīcību, gan lielo, gan mazo un vidējo uzņēmēju sabalansētas vides radīšanā, jāveido tāda sadarbība ar ministrijām, Valdību un Saeimu, kā tālredzīgi veidotu apstākļu kopums, kas nodrošinātu uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības iespējas.

Jurģis Ābele, SIA VRPB:

LTRK jākļūst par visas valsts uzņēmēju pārstāvi, iesaistot reģionu uzņēmējus visos procesos.

Guntis Rāvis, SIA Skonto Būve:

LTRK pastiprinātu uzmanību jāvērš uz darbaspēka trūkuma problēmām un risinājumiem, atbilstošas profesionālās izglītības veicināšanu, kā arī jāveicina sadarbība un integrācija ar citām nevalstiskajām organizācijām.

Guntis Gūtmanis, SIA Lauku izaugsmes grupa:

LTRK jākļūst par visu uzņēmumu interešu aizstāvi, gan lielu, gan mazu. Ar stāju un nelokāmu sava viedokļa pamatošanu jebkurā auditorijā. LTRK jākļūst par organizāciju, kuras lēmumus respektē gan Ekonomikas ministrs, gan Ministru Prezidents.

Gundars Strautmanis, SIA Lattelecom:

Pirmkārt, jāturpina iepriekšējā pilnvaru period akcentētais – konkurētspēja, produktivitāte, eksportspēju veicināšana, inovācijas, jaunu biedru piesaiste, pacietīgi jācīnās par nepārtrauktu uzņēmējdarbības vides uzlabošanu. Jāturpina pārliecināšanas darbs un jāpanāk LTRK likuma pieņemšana.

Edvīns Bērziņš, VAS Latvijas Dzelzceļš:

Pēdējos trīs gados LTRK ir sekmīgi darbojusies visās nosauktajās jomās, gan iesaistoties valsts līmeņa plānošanas dokumentu izstrādē un konstruktīvā apspriešanā, gan attīstot starptautisko sadarbību. Tostarp no LDz perspektīvas vēlos īpaši uzsvērt, ka LTRK vadībā un ar tās biedru aktīvu iesaisti Latvija tika godam pārstāvēta starptautiskajā izstādē “Astana EXPO 2017”. Turpmākajos gados LTRK jāturpina stiprināt savas pozīcijas nacionālā mērogā.

Lilita Bērziņa, SIA Numeri:

Viena no galvenajām LTRK prioritātēm ir pārstāvēt biedru intereses. Kameras līdzšinējā darbība, piesaistot jaunus biedrus, izglītojot tos, ir pozitīvi vērtējama. Tā būtu jāturpina. LTRK jāturpina sadarbība ar reģioniem. Ir jāturpina sadarbība ar FM, Ekonomikas Ministriju un citām valsts struktūrām, lai pārstāvētu biedru intereses.

Mairita Eglīte, pašnodarbinātā:

Patiesi aktīvu un darboties gribošu, varošu biedru skaita palielināšanos, kā arī esošo un topošo LTRK biedru līdzdarbošanos darbības attīstībā. Katrs biedrs – uzņēmējs ir mūsu valsts nākotne. Vairāk iesaistot LTRK darbībā mazos uzņēmējus, arī dodot iespējas saimnieciskās darbības veicējiem būt šeit un darboties, jo arī daudz šīs jomas pārstāvji veido biznesa vidi un valsts nākotni. Izglītot sabiedrību caur biedriem, sniegt atbalstu, palīdzēt risināt nozaru problēmas, atbalstīt kopā ar biedriem uzņēmējdarbības labvēlīgu vidi.

Ģirts Rungainis, SIA VALPRO:

Jāturpina uzsāktie darbības virzieni, jārealizē esošie plāni un pieņemtie dokumenti aizstāvot biedru intereses kopējam sabiedrības labumam un Latvijas uzplaukumam.

Guntis Āboltiņš-Āboliņš, AS RERE Grupa:

LTRK kā biedrībai, kas apvieno un pārstāv visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru uzņēmējus, ir jāturpina kā galvenās un primāri aizstāvamās izvirzīt tās biedru intereses. LTRK kopumā jāaizstāv Latvijas tautsaimniecības intereses un jāveicina valsts un pašvaldību institūciju domāšanas maiņa, to vēršot uzņēmējdarbības attīstībai draudzīgā virzienā. Svarīgi turpināt uzņēmumu konkurētspēju veicinošās aktivitātes: gan, atbalstot attiecīgu uzņēmējdarbības vidi, gan, veicinot uzņēmumu vadības un darbinieku kompetences celšanu.

Māris Simanovičs, SIA Eco Baltia Group:

LTRK pēdējo gadu laikā ir kļuvusi par redzamāko un nozīmīgāko Latvijas uzņēmējus pārstāvošo organizāciju. Jāturpina darbs pie tautsaimniecības attīstības dialoga, uzņēmēju iesaisti LTRK. Jārada pārliecība jaunajiem un jau esošajiem biedriem, ka viņu viedoklis ir svarīs visai organizācijai.

Oļegs Fiļs, SIA Nurmuižas Pils:

LTRK ir kļuvusi par lielāko un ietekmīgāko Latvijas uzņēmēju organizāciju, un esmu gandarīts, ka es kā LTRK Padomes un LTRK Prezidija loceklis piedalījos šajā organizācijas izaugsmes procesā. Ir būtiski turpināt jau iesāktās LTRK aktivitātes tirdzniecības misiju un zināšanu nodošanas organizēšanā. LTRK ir aktīvi jāiesaistās diskusijās ar politiķiem gan pirms, gan pēc vēlēšanām, ar mērķi rosināt priekšlikumus tautsaimniecības politikas turpmākajiem gadiem.

Gints Āboltiņš, Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija:

Jāveic novērtējumu valsts īstenotajām reformām: vai tās bijušas efektīvas, vai sasniegušas izvirzītos mērķus (veselība, nodokļi, izglītība). Jāseko līdzi, vai tiek īstenota valsts pārvaldes reforma: mūsdienīga, efektīva, kas seko līdzi biznesa attīstībai un spēj pielāgoties pārmaiņām. Jālobē LTRK dienas kārtības jautājumus politisko partiju programmās

 

Aicinām LTRK biedrus iepazīties ar LTRK Padomes brīvo locekļu amata kandidātu un LTRK padomes priekšsēdētāja (prezidenta) amata kandidātu pilnajām pieteikumu anketām un dzīves gājuma aprakstiem LTRK mājas lapas slēgtajā sadaļā...

Ja jums rodas jautājumi kādam no prezidenta vai Padomes brīvo locekļu amatu kandidātiem, aicinām tos sūtīt uz elektroniskā pasta adresi jautajumi@chamber.lv un mēs nodosim tos adresātiem.

Reģistrēties biedru sapulcei var šeit: ej.uz/LTRK_200318

Ar saīsināto gada pārskatu var iepazīties šeit 

Informējam, ka saskaņā ar LTRK Statūtiem Padome pilda LTRK valdes darbības pārraudzības funkcijas, nosaka LTRK attīstības stratēģiju un vispārējo biedrības viedokli politikas plānošanas jautājumos, apstiprina gada budžetu, pārrauga LTRK saimniecisko darbību.

 

LTRK Padomes priekšsēdētājs vada Padomes sēdes, atbilstoši Padomes lēmumiem organizē un nodrošina LTRK darbu, lai izstrādātu attīstības stratēģiju un galvenos darba virzienus. Padomes priekšsēdētājs pārstāv LTRK Latvijas Republikas valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs, citās institūcijās, kā arī starptautiskajos forumos, ārvalstu, starpvalstu un starptautiskajās ekonomiskajās un citās organizācijas.

Šeit iespējams iepazīties ar LTRK statūtiem.