Pārlekt uz galveno saturu

Sertifikātu saņemšana

SERTIFIKĀTU SAŅEMŠANA:

Izcelsmes sertifikātu var saņemt precēm, kuru izcelsme ir zināma pieprasītajam un kuru var dokumentāli pierādīt.

Izcelsmes sertifikāta saņemšanai ir jāaizpilda un jāiesniedz LTRK:

Pēc kompetento amatpersonu pieprasījuma ir jāiesniedz jebkura papildus informācija un apliecinoši dokumenti, kurus var pieprasīt izcelsmes sertifikāta izsniegšanai!

Iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti iesniegšanas dienā (rindas kārtībā), un izcelsmes sertifikāts tiek izsniegts uzreiz. Ja iesniegtie dokumenti nesatur visu nepieciešamo informāciju vai ir nepieciešama padziļināta izpēte, lēmums izsniegt izcelsmes sertifikātu tiek pieņemts 14 darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

*Izcelsmes sertifikāti tiek izsniegti uz tipogrāfijā iespiestajām veidlapām. Sagatavoto veidlapas aizpildīšanas tekstu nepieciešamības gadījumā Jūs varat patstāvīgi izdrukāt LTRK (nosūtot uz e-pastu viesis@ltrk.lv) Izcelsmes sertifikātu veidlapas var iegādāties LTRK centrālajā birojā Rīgā un LTRK reģionālo nodaļu birojos.