Pārlekt uz galveno saturu

Cenas

 

CENAS (ar PVN)
Nr.p.k. Pakalpojums Cena
(EUR)
Cena LTRK
biedriem
(EUR)*
1 Izcelsmes sertifikāta izsniegšana 30,21 21,16
2 Izcelsmes sertifikāta veidlapa 1,72 1,72
3 Katras izcelsmes sertifikāta kopijas apstiprināšana 6,89

4,82

4 Dokumentu apliecinājums 25,82 8,60

 

 

*LTRK biedriem, kuri izcelsmes sertifikāta izsniegšanas dienā par attiecīgo periodu ir samaksājuši LTRK biedra naudu un kuru nosaukums ir uzrādīts sertifikāta 1.ailē „Nosūtītājs"